Mevzuat Takip SistemiNakil ve Yer Değiştirmeler

» 6495 Sayılı Kanun Kapsamında Kadroya Geçirilen Personelin Başka Bir Kamu Kurum ve Kuruluşuna Naklen Atanıp Atanamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 01.11.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Bir Kuruluşta Aday Memur Olarak Çalışan İlgilinin, Üniversiteye Araştırma Görevlisi Olarak Atanması / Devlet Personel Başkanlığı 07.12.1994

» Aday Memur İken Aldığı Disiplin Cezası Nedeniyle Görevine Son Verilenlerin, 2914 sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Bir Kadroya Atanmasında Bekleme Süresine Tabi Olup Olmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 27.11.2013

» Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliğinde Aile Hekimlerinin Kamu Personeli Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk. / Devlet Personel Başkanlığı 10.04.2015

» Cezaevinin Zor Şartlarından Dolayı 5 Yıl Önce Kronik Şizofreni Hastalığına Yakalanana % 45 Oranında Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Bulunan Kişinin Başka Kurumlara Nakli / Devlet Personel Başkanlığı 24.01.2013

» Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Yer Alan Devlet Memuru İbaresine Polis Memurlarının Dahil Olup Olmadığı, Aynı Madde De Geçen 'Bu Yönetmelikteki Kısıtlayıcı Hükümlere Bakılmaksızın' İbaresinden Ne Kastedildiği / Devlet Personel Başkanlığı 21.03.2013

» Doğum İznini Kullanmakta İken Naklen Atanan Memurun Doğum İznini Keserek Yeni Kurumunda Başlamasının Zorunlu Olup Olmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 11.02.2013

» Engelli Memurların veya Engelli Yakını Bulunan Memurların Yer Değiştirmesine İlişkin 657 Sayılı Kanunun 72 nci Maddesinin Beşinci Fıkrası Hükmüne İstinaden Memurun Kurumlar Arası Naklinin Yapılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 07.03.2014

» Engelli Olarak ÖMSS Sonucu Bir Karoya Yerleştirilen Kişinin Yapılacak Olan ÖMSS’ye Girerek Başka Bir Kuruma Yerleşip Yerleşemeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 13.05.2013

» Hava Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Birliklerde Sözleşmeli Astsubay Olarak Görev Yapan Personelin Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Memur Kadrolarına Atanma Talebi Hk. / Devlet Personel Başkanlığı 29.06.2012