Mevzuat Takip SistemiNorm Kadro İşlemleri

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Danışman İstihdamı 28.01.2017

Selam hocam, Belediyemiz 185.000 nüfusu olan Büyükşehir ilçe belediyesidir. Sormak istediğim belediyemize danışman alınabilir mi alınabilirse hangi statüde alınır, maaşı neye göre verilir? Norm kadroya Meclis kararı ile danışman kadrosu açılabilir mi açılırsa kadro karşılığı kimler atanabilir? Vereceğiz cevaptan dolayı tşk.

» Norm Kadro Yönetmeliğinden Hizmet Alımı Hükmünün Kaldırılmasının Sonucu 15.04.2014

Değerli Üstadım; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadrosu ile ilgili değişiklikte Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bizler belediye olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde personel giderlerinin % 30 u aşması nedeniyle personel alamıyor ve ihale ile taşeron marifetiyle hizmet satın alma şeklinde hizmetlerimizi yürütebiliyoruz. 19 uncu maddenin yürürlükten kaldırılmış olmasının ne gibi etki getireceğini açabilirmisiniz? Teşekkür eder, başarılar dilerim.

» Müdür kadrolarının sınıfı hk. 21.02.2014

Hocam iyi günler; Belediyemizdeki tüm Müdürlükler Genel İdari Hizmetler Sınıfında bulunmaktadır. (Fen İşleri Müdürlüğü dahil) Tüm belediyeler bu şekilde midir? Bu müdürlüklerden bazılarını Teknik hizmetler müdürlüklerine dönüştürülmesi işlemini nasıl yapabiliriz? Bakanlığın yayınladığı Norm kadro cetvellerinde tüm müdürlükler genel idari hizmetler sınıfında mıdır yoksa teknik hizmetler müdürlüğü var mıdır?