Mevzuat Takip SistemiNorm Kadro İşlemleri

» Bağlı Kuruluş Bünyesinde Şube Müdürlüğü İle Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kurulması Hk. / Devlet Personel Başkanlığı 13.11.2003

» Belediye Başkanlıklarında Uygulanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslarında Yer Alan 1 inci Derece Başkan Yardımcılığı Kadrolarının 3 Dereceye Çekilmesi Talebine İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 08.08.2006

» Belediye Başkanlıklarında Uygulanan Norm Kadro İle Özürlü Memur ve Korunmaya Muhtaç Çocukların İstihdamına İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 18.08.2006

» Halk Eğitimi Merkezleri Yönetici Normaları / Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 06.02.2013

» Mahalli İdarelerde Terör Mağduru ve Özürlü Personel İstihdam Edebilmek İçin GİH, TH, SH veya AH Sınıflarında Kadro İhdas Edilip Edilemeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 09.07.2007

» Merkez Teşkilatındaki Ana Hizmet, Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri Arasındaki Şube Müdürlüğü Kadrolarının Bağlantılarının Değiştirilmesinde Bakanlar Kurulu Kararı Alınması Gerektiğine İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 23.03.2006

» Müstakil Daire Başkanlığı Statüsünde Kurulmak İstenilen Birimin, Kanunla Düzenlenmesi Gerektiğine İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 18.09.2006

» Norm Fazlası Öğretmenlerin Halk Eğitim Merkezlerine Verilip Verilmeyeceği / Milli Eğitim Bakanlığı 24.12.2012

» Norm Kadro Düzeltmesi / Milli Eğitim Bakanlığı 28.03.2012

» Programcı, Şef, Ayniyat Saymanı, Memur, Ambar Memuru, Daktilograf, Veznedar, Bilgisayar işletmeni, İstatistikçi, Çözümleyici, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tekniker, Teknisyen, Sekreter, Şoför, Dağıtıcı ve Hizmetli Görev Tanımları / Devlet Personel Başkanlığı 13.07.1999