Mevzuat Takip SistemiPrimlere İlişkin Hükümler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Emekli Belediye Başkanından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi 10.05.2018

Sayın Hocam:belediyemizde görev yapan belediye başkanı belediye başkanlığından emekli olmuştu ve görev yapmakta iken milletvekilliği adaylığı için belediye başkanlığından istifa etti. Sorum şudur, emekli belediye başkanları belediye başkanı olarak görev yaparken sosyal güvenlik destek pirimi kesintisi yapılıyor muydu? Eğer kesinti yapılıyor ise hangi sosyal güvenlik kurumuna müraacat edecek?

» Uzman Erbaşların İntibakı ve Emekli Kesenekleri 09.05.2018

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek açıktan ataması yapılan 5510 sayılı kanuna tabi Lise mezunu personelin yapılan intibakında; memuriyete giriş derece ve kademesi öğrenim durumuna göre belirlenerek uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin tamamı her yılı bir kademe ilerlemesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmiştir. Bu duruma göre ilgili personelin emekli keseneğinin ise TSK.'dan geldiği gibi devam edip etmeyeceği hususunda görüşlerinizi arz ederim.

» Bölge Tazminatının SGK Matrahına Dahil Edilmesi 30.10.2017

5510 sayılı yasayla tabi olarak çalışan (5510 sonrası memurlar) ödenecek olan BÖLGE TAZMİNATLARI prime esas kazanç hesabında dikkate alınacak mıdır? Yasal dayanağıyla birlikte cevaplanmasını talep eder saygılar sunarım.

» Üniversite Öğrencilerinin Stajı 29.06.2017

Mimarlık Fakültesinde okuyan öğrenci, sigortalı (SGK) olarak staj yapmak için talepte bulundu. Sigortalı olarak staj yaptırabilir miyiz? Yaptırırsak nasıl bir yol izlemeliyiz?

» İşçilikten emekli olan kimsenin çalışmaya devam edilmesi 17.03.2016

Emekli olan bir işçinin, emeklilik sonrası kamuda taşeron işçi olarak çalışmaya devam etmesi durumunda, ilgili kişinin emekli maaşının kesilip kesilmeyeceği ve bunun dışında dikkat edilmesi gereken herhangi bir hususun olup olmadığı konusunda görüşlerinizi rica ederiz. Teşekkürler.

» TYP kapsamında çalışanlar için prim desteği 04.03.2016

iyi günler, işkur il müdürlüğü ile yaptığımız sözleşme ile toplum yararına program kapsamında işçi (kursiyer) çalıştırıyoruz. Bu işçilerin şubat 2016 (1-29 şubat) dönemi primlerinin ödenmesinde belediye olarak bu destekten yararlanabilecek miyiz? Asgari ücret destek tutarımız olan miktarı düşüp mü sgk'ya ödeme yapacağız?

» Memur Doğum Borçlanması 11.10.2015

Değerli Hocam: Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. -Daha önce 1987 yılında memuriyete başlayıp 2 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek ayrılan bayan memurumuz 2009 yılında belediyemizde göreve başlatılmıştır. Bu geçen ara da 2 çocuğu olmuştur. Kendisi doğum borçlanmasından yararlanmak istemektedir. Sorumuz: Doğum borçlanmasını ödediği takdirde derece kademe ilerlemesi verebilir miyiz? Ayrıca hizmet süresi 10 yılı aştığı için yıllık izin süresi 30 güne çıkartılabilir mi? İlgilinize teşekkür ediyorum.

» Yaş Haddinden Emeklilik 10.04.2015

Sayın Hocam, 1958 doğumlu, 1984 yılında memur olan kişinin bugün itibariyle 14 yıl EKEA hizmeti bulunmaktadır. Bu kişi 50 yaş ve 10 yıl şartlarını taşıdığı için emekli olabilir mi?

» Emekli Kesenekleri 26.03.2015

Sayın hocam, 5 dereceli zabıta memuru kadrosunda olan personelimiz yüksekokul mezunu olup kazanılmış hak aylık derecesi 1/1 dir. Emekli keseneğini kazanılmış hak aylık derecesi üzerinden mi yoksa 5 derece üzerinden mi yapacağız?

» İstifaen Görevinden Ayrılan Memurun Emekli İkramiyesi 07.02.2015

Başkanlığımız Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde Memur olarak 20/06/1990-24/04/2008 tarihleri arasında 16 yıl 2 ay görev yaparak 24/04/2008 tarihinde kendi isteğiyle görevinden istifaen ayrılan ve SSK’ya tabi olarak çalışma hayatına devam etmesinden dolayı 01/05/2014 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında kendisine emekli aylığı bağlanan Refiye KIZILÖRS'ün, Kurumumuzda geçen hizmetlerine ait emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin Başkanlık Onayı alınarak, onayın sağ üst köşesine ilgilinin fotoğrafının yapıştırılıp mühürlenerek kendilerine gönderilmesini SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Dai.Bşk. bizden talep etmektedir. Kurumumuzca ikramiye ödenmesine onay verildikten sonra adı geçene ödenecek ikramiye tutarı Kurumumuza rücu ettirileceğinden; adı geçenin istifa etmesi nedeniyle emekli ikramiyesi hakkının olup olmadığı, kamu hizmetlerine ait emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin alınacak onay için standart bir form örneği olup olmadığı ve Kurumumuzca yapılması gereken işlemler hakkında bizi bilgilendirirseniz müteşekkir oluruz.