Mevzuat Takip SistemiSayıştay

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» Belediyelere Ait Taşınmazların Belediye Meclisi Kararı ile Spor Kulüplerine Tahsis Edilmesine İmkân Bulunmadığı / Sayıştay Genel Kurulu 16.10.2017

» Teknik Şartnamesi hükümlerine uyulmaması nedeniyle ceza kesintisi / Temyiz Kurulu 03.05.2017

» Yükleniciye Birim Fiyat Teklif Usulü İle Yaptırılan Hizmet Alımı İşinde, Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği İçin Sözleşmesi Feshedildiği Halde, Sözleşme Hükümleri Uyarınca Aylık Sözleşme Bedelinin Binde 3’ü Oranında Kesintisi Yapılmaması Sorumluluğu / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Un Alımında Fiyat Farkı / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Akaryakıt Fiyat Farkı Hesaplanması / Temyiz Kurulu 24.04.2012

» Akaryakıt Alım İşlerinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Fiyat Farkı Ödenmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında / Temyiz Kurulu 03.04.2012

» Yıllara Sâri Olan Bir Hizmet Alım İşinde Devlet İstatistik Enstitüsü Üretici Fiyat Endeksinin Uygulanarak İhale Bedelinin Artırılmasının Sözleşme Hukukuna Uygun Olup Olmadığı / Temyiz Kurulu 13.03.2012

» Anahtar Teknik Personelin İstekliden Başka Bir Firmada Teknik Personel Olarak Çalışıp Çalışamayacağı / Temyiz Kurulu 24.01.2012

» Sözleşmeye Esas Proje İçinde Olmadığı ve Yasal İş Artışı Sınırının Üzerinde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Artışı Bedelinin Mevcut Sözleşmeye Dayanarak Ödenmesinin Mümkün Bulunmadığı / Temyiz Kurulu 08.06.2010