Mevzuat Takip SistemiSayıştay

» Kurum Doktoru Haricinde, İşyeri Hekimleriyle Yapılan Sözleşmelere Dayalı Olarak Ücret Ödenmesi / Temyiz Kurulu 24.04.2012

» Belediyeye Bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresinde İşçi Olarak Çalışan Bir Kişinin Sonradan İlgili Belediyeye Başkan Yardımcısı Olması Durumunda Kıdem Tazminatının Belediye Bütçesinden Karşılanmasının Mümkün Olmadığı Hakkında / Temyiz Kurulu 13.09.2011

» Kamu Zararlarının Çıkarılmasında Sorumluların Tespiti / Temyiz Kurulu 05.07.2011

» İşçilere Yersiz Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi / Temyiz Kurulu 22.02.2011

» Toplu iş sözleşmesinde 6 iş günü çalışılacağı ve Pazar gününün hafta tatili olacağı hükümleri karşısında Cumartesi günü yapılan çalışmaların tamamının fazla çalışma sayılamayacağı ve hafta tatili ücreti şeklinde ücretlendirilemeyeceği hakkında. / Temyiz Kurulu 25.01.2011

» Toplu İş Sözleşmesi uyarınca akdi tatil olarak düşünülmesi gereken Cumartesi günü yapılan fazla çalışmaların Sözleşmenin ilgili maddesi gereği normal çalışma ücretlerinin %100 fazlası olarak ücretlendirilmesi gerektiği hakkında. / Temyiz Kurulu 30.11.2010

» Belediyede Geçici İşçi Olarak Çalışırken, Kendi İsteği İle Başbakanlıkta Bir Göreve Atanan Görevliye, Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödenmesi / Temyiz Kurulu 05.05.2009

» Vizesiz ve Vize Üstü İşçi Çalıştırılması / Temyiz Kurulu 02.12.2008

» Belediye Bünyesinde Vizesiz Çalıştırılan Geçici İşçilere İş Akitlerinde Ön Görülen Ücretin Ödenmesi / 6. Daire 19.04.2005

» 1475 s. İş Yasasının 14’üncü maddesi Uyarınca Aynı Kıdem Süresi İçin Birden Fazla Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Mümkün Olmadığı / Temyiz Kurulu 24.05.2004