Mevzuat Takip SistemiSayıştay

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» İtfaiye Personeline Yemek Yardımı / Temyiz Kurulu 25.10.2017

» Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 38’inci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yönetim kurulu ücretinin fazla ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Teknik hizmetler sınıfında görev yapmakla birlikte çalışma mahalleri arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahalleri olmayan personele arazi tazminatı ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Teknik Hizmetler Sınıfına Ait Kadrolarda Bulunan Personele Açık Çalışma Mahallerinde Fiilen Çalışmadıkları Halde Özel Hizmet Tazminatı Ödenip Ödenemeyeceği / Temyiz Kurulu 12.04.2017

» Hukuk İşleri Müdürlüğünde Görevli Memura Avukat Vekalet Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği / Temyiz Kurulu 05.04.2017

» Mali Hizmetler Müdürüne Muhasebe Yetkililiği Görevi Dolayısıyla İkinci Görev Tazminatı Ödenip Ödenmeyeceği / Temyiz Kurulu 05.04.2017

» Belediye Kadrosuna Atanacak Personel İçin Gerekli Şartları Taşımayan Kişiye Belediye Başkanı Tarafından Atama Onayı Verilip Verilemeyeceği / Temyiz Kurulu 05.04.2017

» Memurlara Yapılacak Yiyecek Yardımı Usul ve Esasları / Temyiz Kurulu 05.04.2017

» Hukuk İşleri Müdürlüğünde Görevli Memura Avukat Vekalet Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği / Sayıştay 5. Daire 05.04.2017