Mevzuat Takip SistemiSayıştay

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» İtfaiye Personeline Yemek Yardımı / Sayıştay Temyiz Kurulu 25.10.2017

» Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 38’inci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yönetim kurulu ücretinin fazla ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Teknik hizmetler sınıfında görev yapmakla birlikte çalışma mahalleri arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahalleri olmayan personele arazi tazminatı ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Usulsüz Atama İle Kazanılmış Hak Elde Edildiği İddia Edilemez / Sayıştay 5. Dairesi 26.01.2016

» İl Özel İdaresi Genel Sekreterine Genel Sekreterlik Görevine Vekâleten Atandığı Tarihten İtibaren Toplu Olarak ve Devam Eden Aylarda Aylık Olarak Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar dâhilinde Ödeme Yapılamayacağı / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Geçici Görevli Personelin Uçak Biletlerinin İndirimli Alınmasına Rağmen, Bu İndirimi Verdikleri Harcırah Beyannamelerine Yansıtmamaları Nedeniyle Kişilere İndirimli Uçak Bilet Bedelinden Daha Yüksek Tutarda Yolluk Ödenmesi / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Avukatlara Dağıtılan Vekâlet Ücretinin Hesabında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 146 ncı Maddesinde Belirtilen Limitlere Uyulmaması / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine Tabi Olarak Çalışan Personele Yapılan İkramiye Ödemesinde; Adı Geçen Kanunda Yer Alan Aylık Tanımı Dışında Kalan Özlük Haklarının İkramiye Hesabına Dâhil Edilmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında. / Temyiz Kurulu 30.05.2012

» Özel bir firmadan alınan yemek hizmetinde, yemek bedelinin yemek yiyenlere nasıl yansıtılacağı / 2. Daire 08.05.2012