Mevzuat Takip SistemiSayıştay

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» İtfaiye Personeline Yemek Yardımı / Sayıştay Temyiz Kurulu 25.10.2017

» Belediyelere Ait Taşınmazların Belediye Meclisi Kararı ile Spor Kulüplerine Tahsis Edilmesine İmkân Bulunmadığı / Sayıştay Genel Kurulu 16.10.2017

» Su kesme/bağlama ücretinin tahsil edilmemesi / Temyiz Kurulu 19.04.2017

» Sayıştay Dairelerince alınan kararlara karşı Temyiz Kuruluna itirazen başvurabilecekler / Temyiz Kurulu 10.11.2015

» Yükleniciye Birim Fiyat Teklif Usulü İle Yaptırılan Hizmet Alımı İşinde, Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği İçin Sözleşmesi Feshedildiği Halde, Sözleşme Hükümleri Uyarınca Aylık Sözleşme Bedelinin Binde 3’ü Oranında Kesintisi Yapılmaması Sorumluluğu / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Saz Sanatçısından Satın Alınan Şef ve Saz Hizmetine İlişkin Ödemelerden %10 Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerekirken %5 Tevkifat Yapılmasında Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Belediye Başkanına Ödenen Meclis Huzur Ücretinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Sırasında Kümülatif Gelir Vergisi Matrahının Dikkate Alınmamasında Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davalara İlişkin İlamlarda Belirtilen Vekâlet Ücretlerinin Ödenmesi Sırasında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmaması Konusunda Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Muhasebe Yetkilisinin Nitelikli Zimmet, Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından Suçunun Onanmasının Karşısında, Harcama Yetkilisinin De Herhangi Bir Suç İsnadına Da Rastlanmaması Nedeniyle, Kamu Kurumunun Zararına Neden Olunan Olayda Adli Anlamda Suç Unsuru, / 2. Daire 08.05.2012