Mevzuat Takip SistemiSendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Sözleşme Feshi 12.05.2018

Taşeron kadrosu çıkmadan önceye ait yüklenici firma ile Hizmet iş sendikası arasında anlaşmaya varılmamış olup, İşçi sendikasınca Yüksek Hakem Kurulu"na intikal ettirilmiş toplu iş sözleşmesi gereğince hakem kurulu kararı gereğince verilen bazı ilave yevmiye artışları ve diğer sosyal haklara ilişkin farklar yüklenici firma sözleşmesi fesih tarihine kadar ödenmiş olup, ancak hakem kurulu kararı 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olduğundan bu karar uymamız yasal olarak uygunluğu, veya tekrardan belediyemize ait şirketle tekrardan işçi sendikasının arasında yasal olarak anlaşma, görüşme yapması gerekli midir?

» Sendikadan istifa eden işçinin ücreti 08.04.2018

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalesi ile çalışan taşeron personel 25.03.2018 tarihinde e-devlet üzerinden yetkili sendikadan istifa etmiştir. Personelin 01.03.2018-31.03.2018 tarih aralığı için hesaplanacak olan Mart 2018 dönemi aylık ücreti hesabında, yevmiyesinin Toplu İş Sözleşmesindeki 96,39 lira olarak mı, yoksa ihale dökümanında mevcut olan 92,68 liramı (sendikasız personel gibi değerlendirileceği) ödeneceği ve belirlenen yevmiye tutarın kaç gün için uygulanacağı hususundaki görüşünüz nedir hocam. Saygılarımla…

» Sendika ek sözleşme 08.02.2018

Selam hocam belediyemiz 1.1.2017-31.12.2018 yılları arasında yapılan sözleşmeye ek protokol ile iyileştirme işçilere ek ikramiye yevmiye artışı yapılabilir mi?

» İşçi sendikası üyelik aidatı hk. 22.12.2017

Selam hocam Belediyemiz ile genel iş sendikası arasında 01.01.2017-31.12.2018 tarihine kadar toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. sormak istediğim işçiler, sözleşme imzaladığı sendikadan 12.12.2017 tarihinden itibaren istifa etmiş olup (istifada dayanışma aidatının kesilmesi olarak yazmışlar), işçiler başka bir sendikaya üye olmuşlar. İşçilerden sendika aidatı nasıl kesilir, yani her iki sendika yoksa sözleşme devam eden sendika için mi kesilir? Vereceğiniz cevaptan dolayı teşekkürler...

» Kısmi zamanlı sözleşmeli avukatın sendikal haklardan faydalanması 20.11.2017

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz bünyesinde kısmi zamanlı çalışan avukat sendikaya üye olup sendikal haklardan faydalanabilir mi?

» Hizmet Alımında Sendikal Haklar 19.11.2017

Soru : Ana konu: Hizmet alımı fark hesabı ödemesi hususunda; 2017 yılı için 1 yıllık yapılan hizmet alımı ihalesi ile 60 personel alımı yaptık bu hizmet alımı personellerinin bir kısmı anayasal hakları olan sendikalaşmaya gittiler ve ihaleyi alan firmayla bizim dışımızda anlaşmaya varamadıklarını gerekçe göstererek rutin olarak hakem heyeti kuruluna gittiler, ve yüksek hakem kurulu heyetinin bizim maddi ve ihale şartlarını göz önünde bulundurmadan bir takım sosyal haklar ve zam uygulaması yönünde karar alarak tarafımıza ihaleyi alan firma üzerinden tebliğ edildi, yani sonuç olarak geçmişe yönelik tüm haklarını kapsayacak bir fark hesabı önümüze koyuldu , 1. olarak bizim belediyelerin ödeme imkanlarının olmadığı bir dilim içerisindeyiz, hiçbir ödeme imkanımız olmadığı gibi her ay borç artarak devam etmektedir 2. olarak bu hakem kurulu kararınını üst işveren olarak bize herhangi bir yaptırımı var mıdır, bizi bağlayıcı mıdır, bağlayıcı ise nasıl bir yöntemle bu kararı devre dışı bırakabiliriz? Çalışmalarınızda başarılar diler vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ediyorum.

» Ölüm Yardımı 13.11.2017

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemizde işçilerle yapılan toplu iş sözleşmesinde işçinin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımı yapılır maddesi var. Burada bakmakla yükümlülükten kasıt nedir? Bir işçinin babası başka bir işçinin de eşi vefat etti. Bunlar bu yardımı almayı hak ederler mi?

» Toplu İş Sözleşmesi için asgari üye sayısı 02.10.2017

2009 yılında belediye iş sendikası Belediyemizde sözleşme yaptığında 40 adet işçi vardı şimdi sözleşme yapılan işçilerden sadece 8 kişi kaldı.bunların hepi kadrolu işçi diğer yanda işkur kanalı ile 5 ay 29 çalışan işçilerde var.onlarda 11 kişi bunların sendika ile alakası yok .mevsimlik işçiler belediyenin çalışan 8 adet kadrolu işçiler ile sözleşme yapılacak mı sözleşme yapılabilmesi için veya sendikanın girebilmesi için işçi sayısı ne kadar olmalıdır.

» Müdürler için sosyal denge tazminatının düşük belirlenmesi 01.10.2017

Merhaba sayın hocam ; belediyemiz sendika ile 4688 sayılı kanun kapsamından sosyal denge sözleşmesi yapmıştır. sosyal denge sözleşmesinde müdür kadrosundakilere 90 tl(doksan ) ve diğer kadrodaki memurlara 550 tl (beşyüzelli) sosyal denge tazminatı verilmiştir. Sözleşme ile verilen bu tutarlar hiyerarşik açıdan 4688 sayılı kanun 31. maddesine uygun mudur ? saygılarımla arz ederim .

» Sendikadan Toplu İstifa Durumunda Toplu İş Sözleşmesinin Geçerliliği Hk. 16.08.2017

Merhaba Hocam, 01/01/2017-31/12/2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere Sendika ile toplu iş sözleşmesi imzaladık. Fakat Nisan ayında sözleşme yaptığımız sendikadan istifa edip başka sendikaya geçtik. Bu imzalanan toplu iş sözleşmesi geçerli midir? Yeni üye olduğumuz sendika ile sözleşme yapmamız gerekir mi? iyi çalışmalar.