Mevzuat Takip SistemiSınıflandırma ve İntibak

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» İntibak İşleminin Zamanı 14.09.2017

Hocam iyi çalışmalar;Kurumumuzda memur kadrosunda çalışan personel 24.07.2017 tarihinde Yüksek Okul bitirmiş ve 18.08.2017 tarihli dilekçe ile öğrenim durumunu gösterir diplomasını ibraz ederek intibak işlemlerinin yapılmasını talep etmiştir. Personelimize 15.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere intibak işlemleri yapılmıştır. Diploma tarihi olan 24.07.2017 veya dilekçe tarihi olan 18.08.2017 tarihleri ile intibak işlemini yürürlüğe koyduğumuz 15.09.2017 tarihi arasındaki geriye dönük intibak işleminden doğan parasal farkı personelimize ödememiz gerekir mi?

» Gazetecilikte Geçen Sürelerin İntibakta Değerlendirilmesi Hk. 22.07.2016

Merhaba Hocam, Belediyede 7-1 olarak Genel İdari Hizmetler Sınıfında Kameraman Ünvanı ile Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yapmaktayım. Lisansım Gazetecilik, Yükseklisansım Halkla İlişkiler ve Tanıtım. 2010 yılında taşeron bünyesinde Basın- yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde göreve başladım.2013 yılında memur kadrosunda girdim. Sormak istediğim soru 2006 yılından bu yana gazetecilik yapıyorum. 2006 yılından 2013 dönemine kadar geçen sürede yatan pirimler derece ve kademe ilerlemesinde faydası olur mu? Aynı zamanda Üniversitede öğretim görevlisi olarak kendi alanımda da ders verdim. bununla ilgili olarak herhangi bir kademe ve derece ilerlemesi yapılır mı? kolay gelsin iyi çalışmalar.

» Uzman Çavuş Olarak Geçirilen Süreler Hk 23.10.2015

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 24.08.2004-24.08.2015 tarihleri arasında muvazzaf Uzman Jandarma Çavuş olarak görev yapmakta iken, mecburi hizmet süresini doldurarak 24.08.2015 tarihinde kendi isteği ile istifa eden ve 16.09.2015 tarihinde Başkanlığımız emrinde 5. Derece Memur kadrosuna açıktan ataması yapılan adı geçenin, 657 Sayılı Yasanın 64. Maddesine (Değişik13.2.2011 -6111/100 Mad.) istinaden geriye dönük disiplin cezası almadığı takdirde Uzman jandarma çavuş olarak geçirdiği sürelerin 8 yıllık hizmetinde kademe ilerlemesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda bilgi verilmesini rica ederim

» Müdür kadrolarının sınıfı hk. 21.02.2014

Hocam iyi günler; Belediyemizdeki tüm Müdürlükler Genel İdari Hizmetler Sınıfında bulunmaktadır. (Fen İşleri Müdürlüğü dahil) Tüm belediyeler bu şekilde midir? Bu müdürlüklerden bazılarını Teknik hizmetler müdürlüklerine dönüştürülmesi işlemini nasıl yapabiliriz? Bakanlığın yayınladığı Norm kadro cetvellerinde tüm müdürlükler genel idari hizmetler sınıfında mıdır yoksa teknik hizmetler müdürlüğü var mıdır?