Mevzuat Takip SistemiSınıflandırma ve İntibak

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İntibak İşleminin Zamanı 14.09.2017

Hocam iyi çalışmalar;Kurumumuzda memur kadrosunda çalışan personel 24.07.2017 tarihinde Yüksek Okul bitirmiş ve 18.08.2017 tarihli dilekçe ile öğrenim durumunu gösterir diplomasını ibraz ederek intibak işlemlerinin yapılmasını talep etmiştir. Personelimize 15.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere intibak işlemleri yapılmıştır. Diploma tarihi olan 24.07.2017 veya dilekçe tarihi olan 18.08.2017 tarihleri ile intibak işlemini yürürlüğe koyduğumuz 15.09.2017 tarihi arasındaki geriye dönük intibak işleminden doğan parasal farkı personelimize ödememiz gerekir mi?

» Üst öğrenim initibakı 08.12.2016

Sayın Hocam; 1999 yılında endüstri meslek lisesini “teknisyen” ünvanı ile bitiren bir personel, 2010 yılında güzel sanatlar fakültesinden mezun olmuştur. Bu kişi 2011 yılında teknisyen ünvanı ile sözleşmeli personel olarak “x” belediyesinde işe başlamış ve süreç içerisinde 2013’de verilen kadro ile teknisyen ünvanı ile memur olmuştur. Daha sonra 2015 yılında belediyemize naklen tayin olmuştur. Tayin olduğu dönemde belediyemizde teknisyen kadrosu olmadığı için kendisinin de yazılı muvafakati ile “memur” ünvanında bir kadroya atanmıştır. Ve ilgili personel bundan yaklaşık 1 ay öncede dilekçe ile tarafımıza müracaat ederek fakülte mezunu olduğunu ve intibakının fakülte diplomasına göre yapılmasını istemiştir. Sorularım şu hocam; 1 – Bu personelin sözleşmeli olarak işe girdiği dönemde fakülte diploması elinde olmasına rağmen lise diplomasını kullanarak teknisyen ünvanı ile işe girmesinin mevzuatımız karşısındaki durumu nedir. 2 – Talep ettiği gibi şu an için üst öğrenim intibakı yapılabilir mi. Eğer yapılır ise daha önceki tabi olduğu hizmet sınıfı “TH” olması nedeni ile yararlandığı ilave derece kademe ve hizmet süresi uygulamaları yeni geçtiği “GİH” sınıfında devam eder mi. Şöyle ki ; 2-A – Yani Fakülte mezunu olarak intibakı 9/1’den başlatıp sadece sözleşmeli & memurluk hizmet sürelerini mi ilave edelim ? 2-B – Yada Fakülte mezunu olarak intibakı 9/1’den başlatıp daha sonra bu derece kademeye, sözleşmeli & memurluk hizmet sürelerini, daha önce teknik hizmette olduğu için yararlandığı 68/B gereği aldığı özel sektör teknisyen hizmetlerinin ¾’ünü ve teknik hizmetlerde göreve başlarken verilen ilave 1 dereceyi de derece kademeden ve hizmet sürelerinden sayalım mı ? (DPB’nın 21.10.2009 gün ve 17830 sayılı görüşünü de göz önünde bulundurursanız seviniriz Hocam) Saygılarımızla...

» Muvazzaf Askerlik Hizmeti 06.12.2016

Sayın Hocam, 5510 sayılı Kanuna tabi olup, aylığı prime esas kazanç matrahıyla orantılı olan memur bir yıl askerlik yapmış olup, askerlik hizmetini borçlanmamıştır. 5510 sayılı Kanuna tabi memur personelin askerlik intibak işlemi nasıl yapılır? Askerlik intibakı işleminde, emekliliğe esas derece kademesi değerlendirilmeden kazanılmış hak aylığa bir kademe ilerlemesi mi yapılacak, yoksa emekliliğe esas ile kazanılmış hak aylığı beraber mi ilerleyecektir? Buna göre; 5434 ve 5510 sayılı Kanuna göre askerlik intibakı işleminin iki yasaya göre ödeme yapan ve yapmayan şeklinde örnekleriyle açıklanması hususunda görüşlerinizi arz ederim.

 

 

» Öğrenim intibakı 25.10.2016

4 yıllık Fakülte mezunu olarak göreve başlayan ve Başkanlığımız emrinde Memur kadrosunda çalışan bir personelimiz, lisede hazırlık okuduğuna dair dilekçe verip, intibak yapılmasını talep etmiştir. Adı geçene 657 Sayılı Yasanın 36-A/6-b maddesine istinaden hazırlık sınıfı için bir kademe verilip verilemeyeceği konusunda tereddüte düşülmüştür?

» Tekniker olarak görev yapmakta iken inşaat mühendisliğini bitiren memurun intibakı 11.10.2016

İyi günler kurumumuzda tekniker kadrosunda görev yapmakta olan bir personelimiz bir üst öğrenime devam ederek inşaat mühendisliğini bitirmiş ve mühendis diploması almıştır. İlgilinin tekniker kadrosunda görev yapmakta iken mühendislik diploması alması nedeniyle intibak yapılıp yapılmayacağı hususunda görüşlerinizi arz ederim.

» Emsal Uygulaması 30.09.2016

2010 yılında lise mezunu olarak Sözleşmeli iken, 2011 yılında önlisans bitirerek 2013 yılında kanunla memur olan kişi, 2016 yılında lisans mezunu olmuştur. Emsal hesaplaması yaparken, memur olduğu tarihte önlisans mezunu olduğu tarihi mi, yoksa (sözleşmelilik süresi memuriyette değerlendirildiğinden) lise bitiriş tarihini mi baz almalıyız.

» Daha önceki görevdeki ek göstergenin ödemeye ve emekliliğe esas aylıkta uygulanması hk. 05.09.2016

Sayın Hocam, 3000 ek göstergeli bir kadroda (başkan yardımcısı) 1 yıl görev yaptıktan sonra 2200 ek göstergeli bir kadroya (müdür) atanan kişi, ÖDEMEYE ESAS AYLIĞINDA ve EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIKTA 3000 ek gösterge den faydalanmaya devam eder mi? Yasal dayanağı ile birlikte cevaplanmasını arz ederim.

» İntibak ve Ek Ödeme 23.08.2016

İyi çalışmalar, Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Ebe -Hemşire A.Ü. A.Ö.F. Önlisans Yönetim ve Organizasyon Bölümü bitirirse intibak işlemi yapılır mı? Yapılırsa ek ödemeleri neye göre veriilir? Teşekkürler.

» Emsal uygulaması 07.08.2016

30/06/1992 tarihinde lise mezunu olarak 15/06/1993 de işe başlayan bayan memur, 15/10/2002 tarihinde 2 yıllık y.okul bitirmiştir. Bu tarihte intibakı düzenlenmiş emsale takıldığından 7/2 kademesine ilerlemiştir (90 puandan 1 kademe uygulanmıştır). Aynı memur 06/06/2016 tarihinde 4 yıllık fakülte bitirmiştir. Şuan 1/2 kademesindedir(1 derece ve 90 puandan 2 kademe hak etmiştir). İntibakını yeniden yaptığımızda emsale takıldığından 1/2 kademesine denk geliyor. oysa intibak yapılmasa 15/08/2016 da 1/3 kademeye terfi edecekti. Sorum şu; 1- İntibak yapıldığında(kendi hizmeti 22 yıl, emsali 20 yıl) 1/2 doğru mudur? İntibak yapılırken en son bitirdiği okul mu, işe ilk girdiğindeki mezuniyeti mi dikkate alınır? 2- Diplomayı sadece kayıtlara (HİTAP vb) işleyip intibak yapılmasa olur mu? Çünkü bu durumda bu ay 1/3 olabilir.

» İktisat Fakültesini Bitiren Teknikerin İntibakı Hk. 27.07.2016

16.03.2009 tarihinde Belediyemize sözleşmeli inşaat teknikeri olarak başlayan personelimiz, 15/09/2013 tarihinde 657 sayılı kanunu tabi tekniker kadrosuna atanmıştır. 25/01/2016 tarihinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin dört yıl süreli Kamu Yönetimini belirten dilekçesini 30/06/2016 tarihinde Belediyemize vererek intibak işlemlerinin yapılmasını talep etmektedir. Bu kişinin intibakının yapılıp yapılamayacağının bildirilmesini arz ederim.