Mevzuat Takip SistemiSınıflandırma ve İntibak

» 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim Amacıyla Geçirilen Sürelerin Memuriyetten Sayılması İle Bakanlık Adına Yurt Dışına Gönderilenlerden Yüksek Lisans Derecesi İle Dönenlerin Hangi Statüde İstihdam Edileceği Hk. / Devlet Personel Başkanlığı 09.05.2014

» 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim Amacıyla Geçirilen Sürelerin Memuriyetten Sayılmasını Düzenleyen Hükümlerin 2914 Sayılı Kanuna Tabi Görev Yapan Öğretim Elemanları Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 15.05.2014

» 25/02/2011 Tarihinden Sonra Öğrenim Durumu İtibariyle Yükselebilecekleri Derecenin Dördüncü Kademesinden Aylık Almaya Hak Kazanan Personele Hangi Hükmün Uygulanacağı / Devlet Personel Başkanlığı 24.04.2013

» 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Devlet Memuru Olarak Atanan İlgilinin 926 sayılı Kanuna Tabi Olarak Çalıştığı Sürelerin Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 21.01.2014

» 4 Yıl Süreli Astsubay Hazırlama Okulundan Mezun Olmuş Memura Bir Kademe Verilip Verilemeyeceği, Ön Lisans Diploması Üzerine İntibakını Yaptıran Memurun Lisans Öğrenimini Bitirmesi Sebebiyle Yeniden İntibakının Yapılıp Yapılamayacağı, Ek Gösterge Durumu / Devlet Personel Başkanlığı 06.06.2013

» 5289 sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği 15.01.2005 Tarihinde Muvazzaf Askerlik Hizmetinde Bulunduktan Sonra Memurluk Hizmetine Atananlara Uygulanıp Uygulanmayacağına İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 28.06.2007

» 632 Sayılı KHK İle 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Personel Statüsünde İken Memur Kadrosuna Atananların Kazanılmış Hak Aylık Derece ve Kademesine Bir Derece İlave Edilip Edilemeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 05.07.2013

» 6487 Sayılı Kanunun 13. Maddesi İle 3600’e Yükseltilen Daire Başkanı Ek Göstergesinden; Daha Önce Daire Başkanı Olarak Görev Yaptıktan Sonra Genel Müdürlük Müşavirliğine veya 1. Derecede Başuzman Kadrosuna Atanan Personelin Faydalanıp Faydalanamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 02.08.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Memur Unvanlı Kadroda Görev Yapan ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Mezunu Olan Personele Mimar Kadrosunun Özlük Haklarının Ödenip Ödenmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 22.01.2009

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapan ve Aynı Kanunun 125/D Maddesi Uyarınca Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilen Memurun, Kıdem Aylığı Hesabına Esas Olan Gösterge Rakamının Artırılıp Artırılmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 02.07.2013