Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Hurda Satışı 23.02.2018

Hocam; kurumumuza ait atıl durumda hurda malzeme satışı ihalesi yapmak istiyoruz. Şartnamede İhaleye toplam hurda miktarı üzerinden değil de kg birim bedeli üzerinden (kilosu 0,50 TL gibi) çıkılması sorun teşkil eder mi? İhaleyi alan kişi, belediyemiz yetkililerince tartılacak kantar fişiyle beraber ihale bedeli üzerinden hesabını yapacak ve bedelini ödeyecek gibi. Yoksa toplam hurda miktarını da yazmak durumunda mıyız?

» Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğindeki Değişiklik Hk. 23.02.2018

10.02.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Memur yiyecek yardımında değişiklik olmuştur. Kurumumuz yıl başında yapılan İhale kapsamında 1 yıllık memur personel yiyecek yardımının aylık kart üzerinde yatırılmaktadır. Ancak yönetmelikte yapılan değişiklikte yiyecek yardımı sadece yemek vermek üzere yapılacaktır denilmektedir. Sorum Belediyemizde mevcut şartlarda yemekhane bulunmayıp, yeni yemekhane kurulması zaman alacağından yemekhane kuruluncaya kadar mevcut ihale kapsamında yiyecek yardımını alıp alamayacağımız veya yıl sonuna kadar ihale sözleşmesinde belirtilen süreye uyup uyulmayacağında tereddüte düşünmüştür. konu ile ilgili bilgilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

» Güneş Enerji Sistemi Yaptırılması 21.02.2018

Sayın Hocam, Güneş enerji sistemini kurmak istiyoruz. Mali sıkıntılar bütçemizi zorladığından yapamıyoruz. Belediye bütçesinden para çıkmadan yer teminini belediyemizce sağlamak üzere ve meclis kararı alarak 2886 sayılı Kanuna göre yap işlet devret modeli ile ve işletmenin gelirinden pay alarak ihale yapabilir miyiz?

» Alt Yüklenicide Aranacak Şartlar 21.02.2018

Hocam Merhabalar; İhalede Alt Yüklenici çalıştırılması istenilmiş olup, firmanın alt yüklenici çalıştırılması talebinde alt yükleniciye ait; 1- 4734 sayılı kanunun 10. maddesinde istenilen belgeleri sunması zorunlu mudur? 2- Sigorta ve Maliye borcu olduğunda borç limiti ne kadar olmalıdır? 3- Yüklenici ve alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme karar pulu ve damga vergisi alınmalı mıdır? Saygılarımla

» Kira bedelinin indirilmesi 20.02.2018

35 yıldır belediyenin kiracısı olan vatandaş 3 yılda bir ihaleye girerek mevcut yeri tekrar kiralamaktadır. 2017 ve 2018 kira oranlarının yüksek olduğunu ödeme güçlüğü çektiği işlerinin durgun olduğunu belirterek kiralarda indirim talep etmektedir. Meclis kararı veya mahkeme kararı ile indirim yapılabilir mi? İyi çalişmalar

» Siyasi Parti Teşkilatlarının Kiralama İhalesine Girmesi Hk. 20.02.2018

Hocam; Belediyemiz AK Parti belediyesi. AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Belediyemize ait bir yer kiralanmak isteniyor. 1- İhale süreci herhangi bir sakınca veya olumsuzluk durumu teşkil eder mi? 2- Katılacak kişide hangi evrakları arayacağız. (Parti kararı , yetki kararı, imza sirküsü vs..) 3- Parti olarak ihaleye girebilir mi? 4- Belediye Başkanın AK Parti üyeliğinin bulunması ihalede sorun yaratır mı?

» Personel Çalıştırmaya İlişkin Hizmet Alımı İşinin Uzatılması 15.02.2018

Belediyemiz Çevre koruma işleri müdürlüğünce yapılan personel ihalesi 15.01.2018 tarihinde sona erdiğinden 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127. maddesinin 23. geçici maddesi gereğince işçilerin kadroya geçiş süresi tamamlanıncaya kadar hizmet alımı ihalesinin mevcut sözleşmenin idare tarafından tekrardan ihale yapmadan uzatılması yasal olarak uygun mudur? Saygılar

» İhale Komisyon Üyesinin İzne Ayrılması 13.02.2018

Hocam Merhabalar; İhale komisyon asil üyesi ihalede bulunup yalnız kesinleşen ihale kararında izinli veya raporlu olduğunda karara yedek üyenin mi imza atması gerekiyor? Saygılarımla...

» Kira işlemleri 11.02.2018

Kira sözleşme süresi sona eren iş yerlerinin yeniden kiraya verilmesine ilişkin Kira İhalelerine ait ihale şartnamelerinde, isteklilerden istenilen belgeler arasında "Belediyemize vergi,resim ,harç, su, kira vb. mükellefiyetlerinden dolayı borcu olmadığına dair" belge ibrazı istenilmektedir. Borcu olan bazı kiracılar ya eşini ya da dostunu ihaleye sokarak sözleşmeyi yenilemekte ve iş yerini o kişi üzerinden kullanmaktadır. Bu durumda kira sözleşmesi farlı kişi adına iken işletmeci farklı kişi olmaktadır. Bu yöntem usul haline geldiğinden düzeltilmesi hususunda bir çare bulamadık. Şartnameye veya sözleşmeye bu durumu engelleyici nasıl bir hüküm koyabiliriz husunda tereddütte kaldık. Sizin herhangi bir öneriniz olabilir mi?

» Taşınmaz satışında ihale usulü ve ilanlar hk. 07.02.2018

İyi günler... Belediyemizce yaptırılan iş merkezi içerisinde bulunan 41 adet işyeri 2886 sayılı D.İ.K. 45. md. göre satışı gerçekleştirilecektir. Ancak bunlardan 2 adet işyerinin muhammen bedelleri açık teklif limitini aşmaktadır. Bunlarda aynı usulle 2886 sayılı D.İ.K. 45. md. göre satışı yapılabilir mi? 2- Satışı yapılacak bu işyerlerinin gazeteye vereceğimiz ilanları tek seferde verip tarihlerini ve saatlerini belirterek değişik tarihlerde satış işlemlerini gerçekleştirebilir miyiz?