Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Müdür Kadrosuna Atama 19.03.2018

2005 yılından sonra müdür atamada bir memur, önce başkan yardımcılığına, ardından müdür kadrosuna atanabilir mi? Ön lisans mezunu müdür olarak atanabilir mi? Lise mezunu müdür, norm kadro yasası sonrası istenilen başka müdür kadrolarına atanabilir mi? Bu işlemler yapılamazsa hukuki çözümü veya yaptırımı nedir? Kanun maddeleri ile izah edilirse sevinirim. Selamlar. Tabi ki Belediyelerde.

» Kaçak Yapılaşmada Sorumluluk 18.03.2018

Belediye Zabıtasının Kaçak Yapılardaki Görevi Nedir?Ayrıntılı olarak bilgi verilmesini.Ayrıca dışarıda yapılacak kaçak yapı ve izinsiz tadilatlara ilk müdahale kim tarafından yapılır ve durdurulur? Teşekkürler. İyi Çalışmalar..

» Evlendirme Memuru 15.03.2018

İyi çalışmalar , Belediyemizde VHKİ kadrosunda bulunan personelimizi Evlendirme Memurluğu için görevlendirme yazısıyla görevlendirdik.  Personelimiz üniversite mezunu değildir. Evraklarda Evlendirme Memuru mu yazmalıyız, Evlendirme Memuru Vekili mi yazmalıyız ? .

» Yarım zamanlı çalışmanın sona erdirilmesi hk. 14.03.2018

Sayın Hocam, yarı zamanlı çalışmakta olan memur, tam zamanlı çalışmaya geçmek istemektedir. 14/03/2018 de müracaat ederek 15/03/2018 den itibaren tam zamanlı çalışmak istemektedir. Mart maaşı tahakkuk ettirildiğinden, ne zaman tam zamanlı başlatmalıyız?

» İşçilikte Geçirilen Süreler Hk. 14.03.2018

Hocam, 15.09.2013 yılında 5393 Sayılı Kanuna tabii olarak sözleşmeli memur iken (Tekniker) 6495 Sayılı yasa kapsamında memurluğa geçen personelin ilk girişte sözleşmeli süreleri, askerlik hizmetlerinin intibakı yapılarak derece kademesi 7/3 olarak belirlendi. Aynı günlerde Özel ve Kamuda geçen süreleri için SGK ya yazı yazılarak hizmetleri istendi. SGK dan hizmet sürelerine ilişkin yazı Aralık 2013 yılında belediyemize geldi. Teknisyen olarak belediyemizde çalışan personelimizin belediyemizde geçen 9 yıllık hizmetinin 5 yılı teknik hizmetlerde 4 yılı da Zabıta Personeli olarak çalıştırıldığı için hizmetlerinin nasıl değerlendirileceği konusunda araştırma yapılmış neticesinde kamuda geçen ssk hizmetlerinin tamamı Haziran 2014 yılında 657 S.K. 36. MD. C BEND. 1. FIKRASI HİZ. Değerlendirilerek 4/3 derece kademe olarak belirlenmiştir. Bu personelimiz belediyeye kadrolu memur olduğu 2013 yılı Eylül ayından 2014 yılı haziran ayına süre için memurluğa ilk girdiğimde derece kademem 4/3 olması gerekir mağduriyetimin hesaplanarak tarafıma ödenmesi şeklinde bir dilekçe yazmıştır. Bu şekilde ödeme yapılabilir mi, zabıta olarak görev yaptığı süre teknik hizmetler hizmetinden düşürülebilir mi, Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar

» Müdür Kadrosu İçin Aranan Şartlar 13.03.2018

İyi günler sayın hocam .15.12.1998 tarihinden bu yana belediyemiz bünyesinde harita teknikeri olarak çalışmakta iken Anadolu Üniverstesi açık öğretim fakutesi kamu bölümünü bitiren belediyemiz personeli görevde yükselme veya ünvan değişikliği sınavına girerek boş bulunan münhal yazı işleri müdürlüğüne asaleten atanmak istiyor. Belediye olarak bu arkadaş hangi sınava girmesi gerektiği konusunda teredüt oluştuğundan yardımlarınızı bekleriz kolay gelsin iyi çalışmalar

» Tekniker Kadrosuna Atanma 13.03.2018

Belediyede Genel İdari Hizmetler Sınıfında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan 2 yıllık önlisans mezunu, tekrar üniversite sınavına girip 2 yıllık Harita Teknikerliğini bitirip mezun olduktan sonra Genel İdari Hizmetler Sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına geçmek için sınava tabi tutulur mu?

» Teknisyen Ek Göstergesi 13.03.2018

Sayın Hocam; Kurumumuz 657 sayılı kanuna tabi bir memur personel, kadro derecesi 3 olan “TEKNİSYEN” kadrosundadır. Ödemeye esas derece/kademesi 1 / 4, emekliliğe esas derece/kademesi 1 / 4 ‘dür. İlgili personel 19.09.2016 tarihinde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünden TEKNİKER ünvanı ile mezun olup, diplomasını kurumumuza ibraz ederek mezun olduğu okula göre işlem yapılmasını talep etmektedir. 25.03.2008 tarih 26827 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2005/2 Esas, 2007/1 Karar nolu Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında “Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları” hükmüne göre ilgili personele “EK GÖSTERGE“ uygulamasında kadro unvanı olan teknisyen kadrosuna göre mi (1.500) yoksa mezun olduğu bölüme istinaden tekniker unvanına göre mi (2.200) işlem yapılacağı hususundaki görüşünüz nedir acaba ? Saygılarımla…

» Memur Yemekhanesi Kurulması 13.03.2018

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler nedeniyle önceden yapılan ihalelerin sonlandırılması görüşü hakim olduğundan kurum bünyesinde memurların öğle yemeği hizmetinden yararlanabilmeleri için Belediye olarak yemekhane açılma zorunluluğu var mıdır? Açılmadığı takdirde memurun herhangi bir hak kaybı söz konusu mudur? İyi günler dileriz.

» İş Sonu Tazminatı 12.03.2018

Hayırlı Haftalar, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli personele hangi hallerde iş sonu tazminatı ödenebilir?