Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Sosyal Denge Tazminatından Gelir Vergisi Kesintisi 23.06.2018

Sayın Hocam, Toplu sözleşme hükümlerine göre verilen sosyal denge zammını, maaş hesabında gelir vergisi matrahına dahil etmeli miyiz?

» Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 22.06.2018

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 21 Haziran 2018 tarih ve 30455 sayılı Resmi gazete de yayımlanmıştır. Buna göre izinlerle ilgili yapılan değişiklikler 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre sözleşmeli çalışan personelleri de kapsıyor mu iyi çalışmalar

» Fotoğraf ve Kamera Bölümü Mezunu 20.06.2018

İki yıllık Yüksekokulun fotoğrafçılık ve kamera bölümünü bitiren kişinin sözleşmeli olarak hangi kadroda istihdam edilebileceği hususunda bilgi verir misiniz?

» Zabıta görevde yükselme sonucu atama hk. 19.06.2018

Sayın Hocam, Zabıta sınavı için kadroları açıkladığımızda yapılan müracata göre kimin hangi kadro için sınava gireceğini duyurmuştuk. Ancak sınav sonuclarına göre atama yapacağımız zaman yönetmelikte başarı sırasına göre atama yapılır dendiğinden itirazlar oldu. Şöyleki 1/3 ünden maaş alan, y.okul mezunu, 23 yıl hizmeti olan A..isimli memur 1 drc. komser için uygun görüldü ve sınavdan 76 puan aldı. 4/1 den maaş alan lise mezunu 22 yıl hizmeti olan B..isimli memur 4 drc. komser için uygun görüldü ve sınavdan 72 puan aldı. Bu durumda kadrolar için başta belirlenen isimlere göre mi yoksa yüksek puana göre mi atama yapmalıyız? Hangi memuru atamalıyız?

» Zabıta Görevde Yükselme Eğitimi Hk. 19.06.2018

Sayın Hocam, Zabıta görevde yükselme sınavını kazananlardan biri mazereti nedeniyle kurum onayı ile eğitime 4 gün katılamamıştır. Sınava katılanlardan yapılan itiraz üzerine komisyon toplanmış olup, üyelerden biri sınavın iptal edilmesi gerektiği yönünde şerh koymuştur. Bu durumda ne yapmalıyız?

» İşçi Statüsünden Sözleşmeli Statüye Geçen Personelin Yıllık İzni Hk. 18.06.2018

375 sayılı KHK kapsamında işçi statüsüne geçen iki personel 15/06/2018 tarihi itibariyle belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlamıştır. Bu kişilerin bu tarihten önceki işçi statüsünde yaptıkları fazla çalışmaları karşılığındaki izinlerinin, sözleşmeli statüsüne geçtiği 15/06/2018 tarihinden sonra kullandırılması mümkün olur mu?

» Şef Kadrosuna Atanma 17.06.2018

Merhaba Hocam, Belediyemizde Tahsildar kadrosunda çalışan personelimiz Görevde Yükselme sınavına girerek aşağıdaki puanları almıştır. 45-70-75 puan almıştır. Bu puanlar neticesinde başarılı olmuş sayılıp, Şef kadrosuna ataması yapılabilir mi?

» Ek ödenek 15.06.2018

Sayın hocam; 1-) Yasal olarak yıl içerisinde ek ödenek kaç defa yapılır?  2-) Ek ödenek oluşturulması sonucunda ek ödenekten yedek ödenek ayrılır mı? 3-) Sözleşmeli personel doğum iznine ayrıldığında kendisine maaş ödemesi yapılır mı? Yapılır ise yasal dayanağı nedir? İyi çalışmalar diliyorum.

» Tekrar Memuriyete Dönen Memurun Emekli Olduğu Yıla İlişkin Kullanmadığı İzin Hk. 15.06.2018

Merhabalar; 26 mart 2018 de emekli olan ve 657 D.M.K nın 93. maddesine istinaden 2 mayıs 2018 tarihinde yeniden atanan personelimizin 2017 yılına ait iznini kullanıp kullanamayacağı hakkında tereddüte düşülmüştür. Teşekkürler.

» Emekli Olduğu Yıl İçerisinde Tekrar Atanan Memurun Yıllık İzin Hakkı 14.06.2018

Merhabalar; 26 mart 2018 de emekli olan ve 2 mayıs 2018 de tekrar memur olarak atanan personelimizin 2017 izin hakkı geçerli midir?teşekkürler