Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Şirketlere yeni işçi alımı hk. 26.05.2018

İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ÜYESİ OLDUĞU MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. DOĞRUDAN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24.ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE İŞÇİ STATÜSÜNDE GEÇİŞE ESAS SÖZLEŞME KAPSAMINDA O İŞ İÇİN ÖNGÖRÜLEN İŞÇİ SAYISINI AŞAMAZ, HÜKMÜ AMİRDİR. ANCAK BELEDİYEMİZDEN İŞTEN AYRILAN OLMADIĞI VE İŞ ARTIŞININ OLDUĞU BUNUN YANINDA PERSONEL GİDERLERİNİN YÜZDE KIRKINI AŞMADIĞI DURUMLARDA BELEDİYEMİZİN İŞÇİ TALEBİ OLMASI HALİNDE ŞİRKETİMİZ BU ŞEKİLDE YENİ İŞÇİ ALABİLİR Mİ?

» Yapılandırılan borçlarla ilgili kesinti yapılmayan aylar hk. 26.05.2018

İyi çalışmalar hocam. Belediye paylarından 2018 yılı Mayıs - Ekim aylarında toplam 6 ay kesinti yapılmamaktadır. Bu kesinti yapılmayan aylarda yapılandırma yapılan SGK borçları kesilmediğinden, yapılandırma bozulur mu? Saygılarımla kolay gelsin.

» Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Hk. 25.05.2018

Hocam hayırlı ramazanlar, Mükellef üç katlı evinin zemin katında (Binanın iki cephesi yol diğer cephelerinde bitik bina yok) kültür mantarı yetiştiriciliği yapmak için ruhsat müracaatında bulunmuştur. Ruhsatlandırılması için gerekli evraklar ve yerine getirmesi gerekenler hakkında görüşleriniz arz olunur. Hayırlı iftarlar diliyorum.

» Akaryakıt İstasyonu Depo Kapasitesi Hk. 23.05.2018

Hocam hayırlı ramazanlar, Belediyemizden 1994 yılında ruhsatlı Akaryakıt istasyonunun ruhsat devir işlemi yapılacak ancak önceki işletmeye ait GSM ruhsatında yakıt depo kapasiteleri belirtilmemiş, Halihazır dosyada da yakıt depo kapasiteleri ile ilgili herhangi bir belge, doküman bulunmamaktadır. Devralan tüzel kişiliğe GSM ruhsatı düzenleyebilmek için yakıt depo kapasitesinin devreden tüzel kişiliğin yazılı beyanına göre yapılabilir mi? Yoksa yakıt depo kapasite raporları nereden nasıl temin edilebilir? Teşekkürler.

» Tahliye Edilen İşyerinin Ruhsat İptali 23.05.2018

Hocam hayırlı Ramazanlar, Belediyemizden ruhsatlı kira sözleşmesi ile işleten pansiyon işletmecisi, mülk sahibi tarafından mahkemeye verilmiş, mahkeme ruhsat sahibi işletmecinin TAHLİYESİNE karar vermiştir. Mülk sahibi pansiyon işletmesini başkasına kiralamış ve kiralayan kişi ruhsat için Belediyemize müracaat etmiştir. Belediyemizden ruhsatlı işletmeci mahkemenin tahliye kararına istinaden işyerinden tahliye olmuş ancak Belediyemizden ruhsat kapanışını yapmamıştır. (Belediyemize de vergi borçları bulunmaktadır) Yeni müracaat sahibine Ruhsat düzenleyebilmemiz için diğer işletmecinin ruhsatını mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararına istinaden tek taraflı kapanış yapabilir miyiz? Teşekkürler.

» İzinsiz Canlı Müzik Yayını 22.05.2018

Sayın Hocam, İlçemizde bulunan bir restoran izni bulunmamasına rağmen canlı müzik yaptığı jandarma tarafından tutanakla belediyemize bildirildi. Bu konu ile ilgili kanunun hangi maddesine göre işlem yapmamız gerekir?

» Meclis Kararı İle Uzlaşmada Parasal Miktar 22.05.2018

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek, Meclisin görev ve yetkilerinde olduğundan; Beş bin TL her yıl güncelleniyor mu?

» Fotoğrafçılık Ustalık Belgesi Hk. 19.05.2018

Hocam hayırlı ramazanlar, Kimyasal baskı olarak değil dijital baskı yaparak Fotoğrafçılık İşyeri açmak isteyen gerçek/tüzel kişilerden ustalık belgesi istenmeli midir?

» GSM'lerde Sınıf Yükselmesi 17.05.2018

3. sınıf GSM ruhsatı bulunan ekmek fırını, iletmeye ilave ekmek pişirme fırını ilave ederek kapasitesini artırmaktadır. Kapasite raporuna istinaden işyeri ruhsatı 2 sınıf GSM olmalı mıdır? Kapasite raporunun haricinde istenmesi gereken evrak ve diğer belgeler nelerdir?

» Masaj Salonu Hk. 17.05.2018

Hocam hayırlı ramazanlar diliyorum. Masaj salonu ruhsatı istenmekte olup istenmesi gereken belgeler ve gerekli şartlar hakkında bilgilerinize ihtiyaç duyulmuştur. Teşekkürler