Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İlçe Belediyesine Otopark İşletmeciliğinin Devri Hk. 24.02.2018

Büyükşehir belediyesi tarafından yapilan ve büyükşehir belediyesine ait ( pazar yeri ve otopark olarak yapılan) bina büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi arasında yapılan protokolle ilçe belediyesine devri yapılmıştir . Ilçe belediyesi bütçe içi işletme ile otopark işletmeciliğini yapmak istemektedir.5216 sayılı kanunda büyükşehir tarafından yapılan otoparkların gelirlerinin ilçe belediyeleri ile bolusulemeyecegi ve büyükşehir Belediyesi'nin lgili otoparkı sadece belediye şirketlerine devredebilecegi yada 2886 sayılı kanun kapsamında ihale yöntemi ile kiraya verebilme yetkisinin sadece büyükşehir belediyesine ait bir yetki oldugu belirtilmekte ve mahalli idareler genel müdürlüğünunde görüşü bu yöndedir. Otopark isletmeciliginin ilçe belediyesi tarafından yapılması uygun mudur. Büyükşehir belediyesi ilgili otoparkın devrini protokolle yapması uygun mudur.

» Huzur Evi Yapımı Hk. 23.02.2018

Belediyemiz tarafından İlçemiz önde gelenleri tarafından huzur evi yapılmaktadır. İdaremizce bütçesinden karşılanmak üzere ihale yolu ile huzur evi binasının inşaatı için 50 ton demir alınması 5393 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince meclis kararı alınmak kaydıyla kaymakamın onayına sunulmak üzere yapılması yasal yönden uygun mudur? Saygılar

» Mevcut müdürlüğün merkez dışında bir mahalleye taşınması 23.02.2018

Hocam belediyemiz norm kadrosunda bulunan ve ilçe merkezin mevcut belediye hizmet binasında oluşturulan ve halen bu binada görev yapmakta olan Tarımsal Hizmetler ile Kırsal Hizmetler Müdürlüklerinin merkezden kaldırılarak veya taşınarak tarımsal ve kırsal hizmet müdürlüğü görevlerinin daha çok uygulanabileceği ilçemize bağlı bir mahallede oluşturulabilir mi? Oluşturulması mümkünse ne gibi işlemler yapmalı, bu müdürlüklere yazılan yazı da nelere dikkat etmeliyiz?

» Emlak Danışmanlığı Kurs Bitirme Belgesi 23.02.2018

Hocam hayırlı günler, Babasına ait Emlak Danışmanlığı Kurs bitirme belgesi bulunan vergi mükellefi noterden sözleşme yaparak Gayrimenkul alım satım bürosu açmak istemektedir. Bu şekilde müracaat eden kişiye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı tanzim edilebilir miyiz? Teşekkürler

» Ortak Alana Depo Ruhsatı 22.02.2018

İyi günler hocam, mesken altında kiler, kömürlük ve ortak alan olarak görünen yerlere balık deposu (buzhane) ve sebze meyve deposu olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilir mi?

» Emekli Personelin Şirkette Çalıştırılması 22.02.2018

Memur olarak belediyeden emekli olmuş daha sonra taşeron olarak tekrar işe alınan personelin KHK nedeni ile iş akdi mart ayı sonu itibari ile bitecektir.Yeni faaliyete geçirilecek olan şirkette bu personelin çalıştırılması mümkün olur mu? Çalışır ise emekli maaşının kesilmesine neden olur mu?

» Sosyal Yardım Yönetmeliği 22.02.2018

Belediyemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü birimi yok. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimi bulunmakta.) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü birimi olmadan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sadece ayni yardım yapmak için (kullanılmış elbise, kum, yiyecek vb) Destek Hizmetleri bünyesinden ayni yardım yapabilir miyiz? Destek Hizmetleri Müdürlüğünden yardımla ilgili usul ve esaslar yönetmeliği çıkarabilir miyiz? Çıkarılacak olan yönetmelik için Sayıştay ya da başka kurumdan onay alınacak mı?

» İnternet Salonu İdari Para Cezası 21.02.2018

Sayın Hocam iyi çalışmalar, İlçemizde internet salonu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğince denetim yapılmış ve konu Kaymakamlık Makamına bildirilmiş, Kaymakamlık Makamınca da gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza gönderilmiştir. Ancak konu ile yaptığımız incelemede İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak denetim yapıldığı, aynı yönetmeliğin 9’ncu maddesinin (a) bendi “12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler” hükmüne aykırı hareket ettiği, yine aynı yönetmeliğin 11’nci maddesinin 2’nci bendinde “9 uncu maddeye aykırılık halinde mülki idare amiri tarafından, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir” ayrıca 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 7’nci maddesinin 4’ncü bendi “(Ek: 6/2/2014-6518/91 md.) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.” Hükmü amirdir. Yukarıda açıklanan Kanun ve Yönetmeliklerin incelenmesi sonucunda İnternet Kafelere yaptırım uygulamak için Yetkili idarelere yetki verilmemiş ve Kanunla da açıkça bu konudaki tüm yetkiler Mülki İdare Amirliklerine verilmiştir. Ancak konuyu Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğüne telefonla bildirmiş olmamıza rağmen ısrarla 2559 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (d) fıkrası hükmü gereği mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmekten dolayı idari para cezasını vermeye Belediye Encümeni yetkili diyerek Başkanlığımızca cezalandırılması resmi yazı ile istenmiştir. Bu konuda işin aslının ne olacağı konusunda bize yardımcı olursanız sevinirim. Ayrıca bizlerde konu hakkında hata yaparak anılan işyerine ilgili yönetmeliğin 11 nci maddesinin (3) bendine göre 5326 sayılı kanunun 32 maddesine göre 259 tl para cezası encümence verilmiş ilgilisine tebliğ edilmiş ve süresinde itiraz edilmediği için encümen kararı kesinleşmiştir.

» Erişilebilirlik hk. 21.02.2018

Hocam hayırlı günler, İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat müracaatlarında Belediyemiz İmar Müdürlüğünden erişilebilirlik kapsamında engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştırıcı tedbirlerin var olup olmadığı hakkında görüş istenmektedir. Kolaylaştırıcı tedbirlerin olmadığı görüşü verilen işyerlerinin bu tedbirleri yerine getirmeden ruhsatlandırılması mümkün müdür?

» Belediye Encümen Üyesi Ödeneği 19.02.2018

TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 31.12.2017 itibariyle İncirliova nüfusu 50.340 olarak açıklanmıştır. C-6 statüsünde bulunan belediyemiz, mahalli idareler norm kadro yönetmeliğinin güncellenmiş hali yayınlanmadan sadece TÜİK verilerine dayanarak encümen ödeneğini 50.000 üstü nüfusa göre verebilir mi? Yoksa bahse konu yönetmelikle yayımlanmış olması mı gerekir?