Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Konser İçin Avans Verilmesi Hk. 24.06.2017

Belediyemizce bir etkinlik için sanatçı ile anlaşmaya varılmıştır. Sanatçıya konser öncesi kaparo gönderilmesi mümkün müdür? Ödemenin konser bittikten sonra mı yapılması gerekir, öncesinde hangi usule göre yapılabilir?

» Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım 03.04.2017

Hocam Merhaba;Belediye personeli maaşlarından yapılacak olan bireysel emeklilik kesintileri Nisan ayı itibarıyla kesilmeye başlanacak mıdır?Syg.

» AGİ Yardımından Yararlanacak Olanlar Hk. 17.01.2017

Çalışan işçi ve memurların 25 yaş üstü erkek ve kız cocukları AGİ'den yaralanır mı?

» Kamu Zararının Taksitlendirilmesi ve Faiz Uygulanması 06.01.2017

5393 sayılı Belediye Kanunu 54. ve 55. Maddelerine göre Belediye iş ve işlemleri hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Başkontrolörleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda düzenlediği denetim raporlarında, kamu kaynağında eksilmeye neden olunarak kamu zararına yol açıldığı, 5018 sayılı kanunun 71. Madde hükmü gereğince memurlardan tahsili sağlanması gerektiği ve üst yönetici tarafından tahsili yönünde onaylanan kamu zararları ile ilgili olarak; Örneğin; Kişi 2013 yılından itibaren aylık olarak 100,00 TL almıştır. Denetim tarihi 03/10/2016’dır. İlgili kişinin 60 ay taksitlendirme talep edilmesi halinde, hangi sürelerde ve hangi oranda faiz uygulanacaktır? İyi çalışmalar, Teşekkürler...

» Bütçe içi ödenek aktarmaları 28.12.2016

Saygılar Hocam.Kurumsal kodu 46.38.07.43 fonksiyonel kodu 04.03.01.01 olan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünden, Kurumsal kodu 46.38.07.31 fonksiyonel kodu 04.04.03.01 olan Fen İşleri Müdürlüğüne aktarmayı encümen kararıyla yapabilir miyiz? İyi çalışmalar.

» Yapılandırmanın Bozulması hk. 06.12.2016

6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan taksitlendirilmiş borcun ilk taksidinin son ödeme günü olan 30 Kasım 2016 tarihinde ödenmemesi durumunda yapılandırma bozulmalı mıdır? Ayrıca borcun peşin ödeme şeklinde yapılandırılmış olması durumunda hangi tarih ve durum itibariyle yapılandırılmanın bozulması gerekir?

» Terkin tutarı 14.07.2016

6183 Sayılı Kanunun 106. maddesine göre terkin edilebilecek tutar olan 10 TL ye gecikme zammı dahil midir?

» Vergi Mahkemesi Kararlarının Temyizinde Muvafakat Limiti 12.07.2016

Belediyemizce ....X.....Elektrik santraline ait taşınmazlara 2015 yılı için tahakkuk ettirilen 1.305.000,00 TL emlak vergisinin iptali istemiyle Zonguldak Vergi Mahkemesinde görülen dava neticelenmiş olup, söz konusu taşınmazlara tahakkuk ettirilen verginin 800.000,00 TL'sına ilişkin kısmının 1319 sayılı Kanunun 4/n maddesi kapsamında muaf tutulması gerektiğine karar verilerek bu miktarın İPTAL'ine karar vermiştir. Bilindiği üzere 213 sayılı VUK'nunun 377 inci maddesinin 4’üncü fıkrasında “Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi daireleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen tutarları aşan davalarda Gelir İdaresi Başkanlığının (İl özel idareleri ile belediyeler, valilerin) muvafakatını almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidemezler." denilmektedir. Belirlenen güncel tutar nedir? Bu tutarın altında veya üstünde olan davalarda vergi mahkemesi kararları aleyhine Danıştay'a temyize gitmememiz durumunda herhangi bir sorumluluk altına girer miyiz? Not: Temyiz süresi (30 gün) 13 Temmuz 2016 tarihinde sona ereceğinden konunun aciliyetine binaen cevabınızın hızlandırılmasını rica ederiz.

» İktisadi İşletme aracının MTV ödemesi 27.05.2016

Belediye bütçe içi İktisadi İşletmesi adına kayıtlı aracın motorlu taşıtlar vergisi ödemesi gerekir mi?

» Geçmişe Dönük Emlak Vergisi Muafiyeti 13.05.2016

İyi günler hocam, Belediyemize müracaat eden kişi 2006 yılında emekli olmuş, emlak vergisi kanununda 1 evi olan emekli, emlak vergisinden muaftır. Oysa kişi Belediyeye 2016 yılında emekli olduğuna dair müracaat etmektedir. 2006 yılı ile 2016 yılları arasında kişinin borcu bulunmaktadır. Emekli kişi bu borçtan dolayı vermiş olduğu dilekçe ile emekli tarihi mi baz alınır yoksa dilekçeyi verdiği tarih mi? Teşekkürler.