Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Kullanılmayan Biletlerin İmhası Hk. 24.05.2018

Belediyemiz tarafından yapılmakta olan Şehiriçi Toplu Taşıma İşi özelleştiğinden bu işte kullanılan otobüs biletlerini (dipkoçanlı biletler) imha etmemiz gerekir mi, yoksa nasıl muhafaza etmemiz gerekir?

» Müdürlük İhdası ve Ödenek Aktarımı 21.05.2018

1) 2018 yılı gelir Bütçemiz 12 milyonTL, gider bütçemiz 16 milyon TL. olup finansmanın açığı 4 milyon TL' nin iller bankasından borçlanma suretiyle kapatılması öngörülerek bütçe denkleştirilmiştir. Ancak yapımı devam eden kanalizasyon işi için bütçeye 2.500,00 TL ödenek konulmuş olmasına rağmen bu yıl toplam 4.500.00 hakediş yapılmıştır. Malumunuz olduğu üzere hakediş bedelleri yüklenici firmaya iller bankası tarafından kredi ile ödenmekte olup itfa ödemeleri aylık hisselerimizden kesilmek suretiyle yapılmaktadır. Bütçemizde yedek ödenek ve diğer kalemlerden ödenek aktarma imkanımızda yoktur. Ödenek yetersizliğinden dolayı bu hakedişin bütçe giderleri hesabına kaydını yapamıyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz? 2) 1995 yılında Diyanet İşlerinde imam kadrosunda memur olarak göreve başlayan, 2004 yılında naklen belediyemizde imam kadrosuna atanan, 16.4.1999 tarihinden önce 2 yıllık sağlık meslek yüksek okulu mezunu olan personelimiz 7 ay önce belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Bu personelimizi görevde yükselmeye tabi tutmadan müdür kadrosuna atamak istiyoruz. Şu anda Belediyemizde münhal olarak Yazı İşleri Müdürü ve Destek Hizmetleri Müdürü kadroları mevcuttur. Ancak söz konusu personelin Başkan Yardımcılığından önceki memuriyet süresinin tamamını “imam” kadrosunda geçirmesi hasebiyle, Mah. İda. Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 7. Maddesinde öngörülen şartlardan biri olan “Son müracaat tarihi itibarıyla iki yılı sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak” şartlarına haiz değildir. Bu durumda anılanYönetmeliğe Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler arasında yer alan “ Yazı İşleri Müdürü” ve “Destek Hizmetleri Müdürü” kadroları atanması mümkün görünmemektedir. BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında belediyemiz D5 grubunda yer almaktadır. Bu grupta sayılan belediyelerin zorunlu müdürlükler haricinde, anılan Yönetmeliğe ekli (III) SAYILI LİSTE: DİĞER MÜDÜRLER listesinde yeralan müdürlüklerden 4 adette tercihli müdürlük kadrosu ihdas etmesi mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda Mah.İda.Görev de Yükselme Yönetmeliğine Ekli (2) sayılı listede yer almayan “Halkla İlişkiler Müdürü” kadrosunun ihdas edilerek bahse konu personelin bu kadroya atanması mümkün müdür? Belde Belediyesinde Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimi fonksiyonel kodu ne olmalıdır? Birimin ödenek ihtiyacının diğer birimlerin ödeneklerinden veya yedek ödenekten aktarma suretiyle temin edilmesi mümkün müdür Not: İlgili personelin, “Yazı İşleri Müdürlüğü” ne atanmasında sakınca olup olmadığı hususunda Devlet Personel Başkanlığından görüş istedik ancak henüz bir görüş bildirilmedi. (Görüş talebimizde; Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde,” imam” ve “şef” kadrolarının eşdeğer kadrolar olarak kabul edildiğini, mahalli idarelere ilişkin yönetmelikte ise bu şekilde bir düzenlemenin bulunmadığını ayrıca belirttik)

» Fature Yerine Geçen Belge 18.05.2018

Hocam, Kurumumuz, Trakya Kültür Tiyatro Derneği'nden 24.000 TL' lik 22/b doğrudan temin sözleşmesi imzalayarak tiyatro hizmeti satın aldı.Derneğin, Kurumumuza hizmet karşılığında verdiği"Dernek Gelirleri Alındı Makbuzu" fatura yerine geçermi? Teşekkürler

» Belediye işçisi üstüne zimmetli fişler hk. 17.05.2018

Hocam iyi çalışmalar . Belediyemiz kadrolu işçilerinde birisinin üzerine pazar yeri işgalliye fişi zimmetli idi. Bu işçi geçen hafta adli bir vakadan dolayı mahkemece tutuklandı. Fiş koçanlarında da 1.200,00 TL'lik işgaliye fişi kullanmış. Parayı şuan itibari ile işçiden alma imkanımız yoktur. (Ancak işçimizin maaşından, icra borcundan dolayı icra kesintisi yapılmış ve daha ödenmemiş 2.700,00 TL vardır) Bu icra kesintisini işçinin bize yazılı olarak dilekçesi olmadan, tutanak tutarak tahsil edebilir miyiz? Kesemez isek bu durumda bu işçiden bu parayı nasıl tahsil edeceğiz? Nasıl bir yol izlememiz lazım? 

» Hizmet Alımı Sözleşmelerinde Kesintiler Hakkında 17.05.2018

Sayın Hocam; 696 sayılı KHK kapsamında belediyenin şirketi ile sözleşme imzanlanmış olup personel hizmeti sağlanmaktadır. Belediyenin şirketi fatura kestiği zaman ; 1-) BELEDİYE DİĞER ÖDEMELERE AİT DAMGA VERGİSİ 2-) BELEDİYE SÖZLEŞMEYE AİT DAMGA VERGİSİ 3-) BELEDİYE İHALE KARARLARINA AİT DAMGA VERGİSİ BU ÜÇÜ İLE ŞİRKETİN ALACAĞINDA KESİNTİ YAPILMAKTADIR. Bu işlem ihale ile ilgisi olmadığıdan her fatura kesiminde ihale kararlarına ait damga vergisi kesilecek midir?

» Belediye şirketinden personel çalıştırılması hizmet alımı KDV oranı 16.05.2018

Sayın Hocam: 2018/11658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Belediye şirketlerinin personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları faturalarına uygulanacak KDV oranı 1 Haziran itibariyle %1 olarak mı uygulanacaktır?

» Gençlik Spor Kulübü Derneklerinden ÇTV ve İlan ve Reklam Vergisi Alınması 16.05.2018

İlçemizde yer alan Gençlik Spor Kulübü Dernekleri ÇTV ve İlan ve Reklam vergilerinden muaf mıdır?

» İller Bankası Vadeli Fon Hesabına Yatırılan Paranın Muhasebe Kaydı 16.05.2018

Sayın Hocam, Belediyemizce 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 60’ıncı maddesi kapsamında İller Bankası vadeli fon hesabına para yatırılması düşünülmektedir. Bu işlemin muhasebe kaydı nasıl yapılacaktır?

» Hukuki konularda danışmanlık hizmet alımı-Belediye şirketinden hizmet alımında KDV oranı 14.05.2018

1) Sayın Hocam, Belediyemizde 18.madde uygulamaları ile imar mevzuatı konularında oluşabilecek hususlardaki tereddütleri gidermek ve hukuki konularda hizmet verecek olan avukattan doğrudan temin limitleri dahilinde sözleşme yapılarak danışmanlık hizmet alımı yapılması mümkün mü dür?

2) 2018/11658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Belediye şirketlerinin personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları faturalarına uygulanacak KDV oranı 1 haziran itibariyle %1 olarak mı uygulanacaktır?

» İptal Edilen İhaleye İlişkin Damga Vergisinin İadesi Hk. 14.05.2018

Mülkiyeti belediye başkanlığımıza ait tarla vasıflı taşınmaz 2886 kanuna göre taksitli satılmıştır. Son taksit ödemesi yapılmadan belediye başkanlığımız haricinde gelişen mücbir sebeplerden dolayı ihalenin iptal edilmesi gerekti. Sözleşme sırasında yatırılan sözleşme damga vergisinin ve karar pulu bedelinin iadesini yapabilir miyiz?