Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 23.02.2018

01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’’ da ‘’2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.’’ Hükmü bulunmaktadır. İlçe içerisinde bulunan işyerlerinden Belediyelerce tahakkuk ettirilen hafta tatili ruhsat harcının bu durumda alınıp alınmayacağı hususunda bilgilendirme yapılmasını rica ediyoruz.

» Muhdesat Satışı 23.02.2018

Mülkiyeti bir başkasına ait otuz bir zeytin ağaçlı tarla vasfındaki taşınmazın tapu kaydının muhdesat bilgilerinde otuz bir zeytin ağacının köy tüzel kişiliğine ait olduğu belirtilmiştir. 6360 sayılı yasa gereği, söz konusu ağaçlar belediyemize devrolmuştur. Tapu sahibi ve belediye, ağaçların tasarrufu bakımından sıkıntı yaşamaktadır. Tapu sahibi ağaçları satın almak istemektedir. Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir? Ağaçları tapu sahibine ihale ile mi satmalıyız yoksa tapu sahibine ön alım hakkı doğduğu için ihalesiz mi satışı olmalıdır? İyi çalışmalar dilerim.

» Ödenek Tertibi Açılması Hk. 21.02.2018

iyi çalışmalar. Hocam emlak istimlak müdürlüğümüzde 03.02 ikili düzeyde ödenek konmamıştır.( örneğin 03.04 kodunda ödenek vardır.) ilgili müdürlük mali hizmetler müdürlüğüne yazı yazmış 03.02 ödenek kaleminin açılması ve yedek ödenekten para aktarılması istenmiştir. Bu mümkün müdür?

» Avukat Vekalet Ücreti 20.02.2018

659 sayılı KHK'nın 16.maddesine göre hazırlanan vekalet ücretlerinin dağıtımına dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği kurum avukatına yıl sonunda ödenen vekalet ücreti ile ilgili ödeme yıl başında yapılabilir mi? Yönetmeliğin 8.maddesinde yıl sonunda ödenemeyen tutar 3.yılın sonunda gelire kaydedilir denilmekte ama kurum avukatı bu tutarı sonraki yılda alacak olarak (yani 2017 den kalan tutarı 2018 deki tutarla birleştirerek) talep edebilir mi?

» Emlak Vergisi Beyanı 19.02.2018

Sayın Hocam, İlçemizde yer alan bir işletmenin; Arsa yüz ölçümü :142.819,02m2 1.Bağımsız bölüm :3.250m2 2.Bağımsız bölüm :6.600 m2 3.Bağımsız bölüm :1.927m2 dir. Yukarıda yer alan bilgiler kapsamında; 1.Bağımsız bölüm için oluşturulan beyan aşağıda ki gibidir. Arsa Alanı :142.819,02 Arsa Hisse Oranı 1/1 Ek Arsa Hisse Oranı 3250/11777 Arsa Hisse Alanı 39.412 m2 şeklinde hesap olunmuştur. Ancak, İşletme yönetimi 142.819,02 m2 arsa alanının tamamında inşaat yer almadığından 142.819,02 m2 arsa alanından 11.777 m2 kullanılarak arsadan geriye kalan kısmında arsa beyanı alınarak tahakkuk edilmesi talebinde tereddüt hasıl olmuştur. Ayrıca söz konusu yapı katlı bağımsız bölümlerden oluşmamaktadır. Emlak Vergisi Kanunu ve tüzük hükümlerince görüşlerinizi arz ederim.

» Özel Şahıslardan Borç Alma 16.02.2018

5393 sayılı Kanunun 68. maddesi gereğince Belediye olarak bir şahıstan borç alabilir miyiz?

» İşyerlerinde Çevre Temizlik Vergisi 15.02.2018

Saygılar Hocam. Belediye gelirlerimizden olan Çevre Temizlik Vergisi alımında Ticarethane ve İşyerlerinden Emlak Vergisi gibi bulunduğumuz gruba göre iki taksit şeklinde ÇTV alınmaktadır. Size sormak istediğim konu bu işyerlerinde bulunan su abonelerinden su tüketim bedeli ile beraber kanunda belirtilen (5000 altı nüfuslu belediye olduğumuz için) 0,12 Kuruş ÇTV alınmalı mıdır? Teşekkürler

» Trafik Sigortası Ödemelerinde Damga Vergisi Hk. 15.02.2018

Hocam iyi çalışmalar. Trafik sigortası poliçelerini öderken binde 9,48 kesilen diğer ödemelere ait D.V bedelini kesmemiz gerekiyor mu? Bu işlemi yaptığımız için itiraz edip muafiyeti olduğunu söyleyen acenteler oluyor. Bilgilendirirseniz sevinirim.

» Şirkete ayni ve nakdi sermaye aktarımı 14.02.2018

Öncelikle saygılar sunarım kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim.%98 hissesi belediyenin olan şirket sermaye artırıma gittiğinden belediyenin beton santrali, taş kırma tesisleri ile 2 adet iş makinasının toplamı 1.730,000 tl ayni sermaye olarak 2.500,000 tl de nakdi sermaye olarak toplam 4.230,000 tl sermaye tahhüdünde bulunulacaktır. Ancak adı şirketin belediyemize araç kira borcu bulunduğundan nakdi sermayenin tamamna mahsup edilerek ödenecektir. Bunların muhasebe kayıtlarını nasıl yapabiliriz? Bu konuda meclis kararı ile şirket yönetim kurulu kararları mevcuttur. Beton santrali, taş kırma tesisleri ile araçların değer tespitleri mahkeme tarafından yapılmıştır.

» Çevre Temizlik Vergisi HK. 13.02.2018

Sn Hocam, bir işletmenin (tavuk çiftliği) farklı parsellerde aynı firmaya ait 4 adet işyeri bulunmaktadır. Bu işyerlerinin her birinde 3 er adet binası bulunmaktadır. ÇTV tahakkuklarının parsel başına (tek bina gibi) tek bir işletme için mi yoksa her bir bina için ayrı ayrı tahakkuk yapılmalıdır?