Mevzuat Takip SistemiSoruşturma, Görevden Uzaklaştırma ve Yargılama

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Disiplin Soruşturması 24.12.2017

Müdürü tarafından memurun işe geç gelmesi,verilen görevleri yapmaması ve görev yerini izinsiz terk etmesi nedeni ile yapılan şikayette Belediye Başkanı başka bir müdürü insan kaynakları müdürlüğü aracılığı ile inceleme gerektiğinde soruşturma yapmak için muhakkik tayin etmiştir. Muhakkik incelemeyi yapmış şikayet edilen ve tanıkların ifadelerini almış,suçun tanık ifadeleri ve delillerle kanıtlandığını görmüş incelemenin soruşturma aşamasına geçtiğini bildirmiş ve verilebilecek ceza konusunda takdiri Başkanlık makamına bırakmak kaydı ile raporunu hazırlamıştır. Sözkonusu rapor insan kaynakları müdürlüğü tarafından personelin savunmasının da alınması gerektiği belirtilerek geri iade edilmiştir.Savunma rapor sonrasında Belediye Başkanının gerekli görmesi halinde mi alınmalıdır yoksa muhakkik ifadeden sonra suçla ilgili savunma da almalı mıdır?

» Disiplin Soruşturması 21.07.2017

İyi çalışmalar, Belediye Zabıta Memurumuz hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun gönderdiği Savcılık İddianamesi ile Kamu Davası açıldığını 19/07/2017 tarihinde öğrendik. (Suçun da basit yaralama kapsamında olduğu ve 25/11/2016 tarihinde işlediği iddianameden öğrenildi.) İddianamede, mahkûmiyet halinde de TCK nın 53. Maddesinde belirtilen güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edilmekte. Buna göre;

1- Memur hakkında hemen disiplin soruşturması açmak zorunda mıyız? Ya da Kamu Davasının sonuçlanması mı beklenmeli?

2- Disiplin Soruşturması açılacaksa zaman aşımına takılır mı?

3- Disiplin Amiri olan kişi de Zabıta Müdürü V. (Kişi asaleten atanma şartlarını taşımıyor). Disiplin soruşturmasını yapabilir mi?

4- Disiplin soruşturması için Belediye Başkanından onay alınması gerekir mi?

5- Suç olarak ta, düğünde, yakasından tutan şahsın yüzüne tokat atma fiilini işlemiş. Disiplin Cezası olarak 657 nin madde:125 B/d (Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak) tan Kınama mı verilmeli? Yoksa 125 A/e (Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, ) den Uyarma mı verilmeli?

» Görevden Uzaklaştırılan Memurun Göreve İadesi 06.06.2017

Selam hocam, belediyemizde bir soruşturma sonucu açığa alınan memur 8 ay sonra göreve iade yazısı kuruma geldi, bu personelin almadığı 1/3 maaşı hemen ödenebilir mi?

» Görevden Uzaklaştırılan Memur İçin Yemek Yardımı 01.06.2017

Görevden uzaklaştırılan memur yemek yardımından faydalanmaya devam eder mi?

» Görevden Uzaklaştırılan Memurların Maaşları ve Sigorta Kesintileri 27.05.2017

Ohal kapsamından valilik kararıyla görevden uzaklaştırılan daimi işçi ve memur kadrosundaki personellerin görevden ayrıldığı süre boyunca maaşlarının üçte ikisi ödenecek midir? Geri kalan üçte biri muhasebe kayıtlarımızda nasıl gösterilecektir? Sosyal hakları ve kesenekleri bu süreç içerisinde nasıl işleyecektir? Faydalanmaya devam edecekler midir?

» Taşeron Aracıyla Kaza Yapan Müdür Hakkında Yapılacak İşlemler Hk. 20.03.2017

Taşeron firmaya ait araçla mesai sonrası kaza yapan müdüre 657 nin hangi hükümleri uygulanmalı? Taşeronun hizmet aracı kamu malı sayılır mı?

» Disiplin Kurulu Üyeleri 22.02.2017

Belediyelerde disiplin kurulu, başkanın veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında encümenin atanmış üyelerinden oluşturulmaktadır denilmektedir.Encümenin atanmış üyeleri sadece memur encümen üyeleri midir? Yoksa meclisten gelen encümende görev yapan meclis üyeleri de disiplin kurulu üyesi mi sayılır? Bilgi verirseniz sevinirim

» Hastalık Raporunu Sağlık Kuruluna Onaylattırmayan Memur Hakkında Yapılacak İşlemler 30.12.2016

Merhabalar; 657 107 Maddesinde Memurların Hastalık Raporlarını verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğe istinaden ;aynı yönetmeliğin 8.maddesinde .... yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekir denilmektedir. Bu Bağlamda memur 40 gün rapor gün sayısını geçmesi halinde ve sağlık kurulu raporuna ÇEVİRMEMESİ halinde herhangi bir cezai yaptırımı söz konusu olabilir mi varsa nedir? teşekkürler

» Disiplin Cezası Verecek Makamlar ve İtiraz 27.11.2016

İyi günler Hocam; Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan bir memur hakkında disiplin soruşturması açılmıştır. Devlet Memurları Kanununun 126. maddesinde uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından verileceği ve disiplin amirlerinin verdiği uyarma, kınama cezasına karşı itirazların, varsa üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna yapılacağı belirtilmiştir. Belediye meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe koyulan disiplin amirleri yönergemiz de, hakkında soruşturma açılan memurun disiplin amiri olarak birim müdürü, üst disiplin amiri olarak da belediye başkanı görülmektedir. Disiplin dosyasında İlgili memura uyarma veya kınama cezası önerilmesi durumunda dosya gereği için birim müdürüne mi yoksa üst disiplin amiri olarak belediye başkanına mı gönderilecek? Eğer cezayı belediye başkanı verecekse, cezaya karşı itiraz yapılması halinde bu itirazı hangi merci değerlendirecektir? Selamlar. 

» Kamu Davasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi 26.11.2016

Bazı personel hakkında 2014 yılı Eylül ayından itibaren yürütülen adli soruşturma kasım ayı itibariyle kovuşturma aşamasına ulaşmıştır. 2014 yılında öğrenilen ve belediye iş ve işlemleriyle alakalı konunun kovuşturma aşamasına yeni geçmesi sebebiyle disiplin soruşturmasına başlanılabilir mi? Yoksa 2 yıllık zaman aşımı süresiyle herhangi bir işlem yapmak mümkün değil midir?