Mevzuat Takip SistemiSoruşturma ve Yargılama

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Danıştay 1. daire kararına itiraz 05.12.2017

Selam hocam, soruşturma izni verilan Danıştay 1.daire kararına memurların itiraz mercii ve itiraz şekli nasıl yapılır?

» Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına İlişkin Belgelerin Verilmesi 10.10.2017

Kurumda 657 sayılı DMK'nın 125 (E) fıkrası (g) bendine göre Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası alan memur; hakkında yapılan muhakkik soruşturması ve Yüksek Disiplin Kurulu Kararını kurumdan isteyebilir mi? Kurumun verip/vermeme yetkisi var mıdır?

» Denetimli Serbestlik 05.04.2017

Selam Sayın Hocam; Belediyemiz Meclis Üyelerinden Belediye Başkan Yardımcılığına atanan şahıs, Kamu Yararına çalışma (Denetimli Serbestlik) cezası almıştır. Aldığı cezayı Belediyemizde tamamlayacaktır. Bu süre içerisinde görevine Belediye Başkan Yardımcısı olarak devam edebilir mi? (Maaşını alabilir mi?) Yasal hükmünü de belirterek kısaca cevaplarsanız sevinirim. 

» Tutuklanan belediye meclis üyesi başkan yardımcısı 02.11.2016

Belediye meclis üyesi Bel.Meclis kararı ile Başkan Yardımcılığına atanan kişi 31.10.2016 tarihinde tutuklanmıştır.Adı geçen kişi TCK.314/2 ve 174/1 ile CMK.100 ve devam maddedeki iddia edilen suçlar gereği tutuklandığı belirtilmektedir. İlgili kişiye maaş ile ilgili nasıl bir işlem yapmamız gerekir.Maaşın 2/3 verilebilir mi bununla ilgili gerekli bilginin verilmesini saygılarımla arz ederim...

» Disiplin cezalarının sicilden silinmesi 23.05.2016

İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Belediyemiz memuru 13/12/2010 tarihinde almış olduğu kınama cezasının ve farklı bir fiilden 17/05/2011 tarihinde almış olduğu kınama cezasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133.maddesi gereğince cezaların uygulanmasından 5 sene geçmiş olması nedeniyle sicil dosyasından silinmesini talep etmiştir. Belediyemiz memuru 13/12/2010 tarihinde almış olduğu kınama cezasının ardından 17/05/2011 tarihinde tekrar farklı bir fiilden kınama cezası almış olması nedeniyle 13/12/2010 tarihli kınama cezasının sicilinden silinmemesi, 17/05/2011 tarihli kınama cezasının ise bu tarihten sonra herhangi bir disiplin cezası almamış olması nedeniyle sicilinden silinmesi uygulaması doğru mudur?

» Devlet memurluğundan çıkarma 17.08.2015

İyi günler. Çalışan memur personelimiz belediye başkanımıza yüzüne karşı hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulunmuş ve daha ileri giderek fiziki saldırıda da bulunmuştur. Bu personelin soruşturması bittikten sonraki işten çıkarılması ile ilgili takip edilmesi gereken işlemler nelerdir? Teşekkürler.

» Disiplin Soruşturması 13.05.2015

07.05.2015 günü belediye başkanımız ile hizmetli memur arasında tartışma yaşanmış ve hizmetli memurun başkanın yüzüne sözlü hakaret ve tehdit içeren söylemleri karşısında başkan Cumhuriyet Başsavcılığına Hizmetli hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Hizmetli 14.05.2015 tarihinde emekliğe ayrılacak belediyemiz ile ilişiği kesilecektir. Şu anda izin kullanmaktadır. Belediye Başkanımız hizmetli ile ilgili ayrıca disiplin soruşturması açılmasını talep etmiştir. Bunun için ne kadar süre söz konusudur? Hizmetli sendikalı olup disiplin kurulu kimlerden oluşmalıdır? Kurulun oluşmasından verilecek cezaya ve söz konusu cezanın uygulanmasına kadar yasal dayanaklarıyla nasıl bir yol izlenmelidir? Teşekkürler

» Disiplin Soruşturması Sonrasında Savunma Hakkı 13.05.2015

Sayın Hocam,, Memur personel hakkında açılan disiplin soruşturması tamamlanmış olup, dosya disiplin amirine teslim edilmiştir. Soruşturma aşamasında muhakkik tarafından ilgili personel ve tanık ifadeleri alınmış gerekli bilgi ve belgeler toplanmıştır. Muhakkik disiplin amirine teslim ettiği soruşturma raporunda personele uyarma cezasının verilmesini önermiştir.Bu aşamadan sonra disiplin amirince 15 günlük karar süresi içinde hakkında uyarı cezası verilmesi teklif edilen personelin disiplin amirince yeniden savunmasının alınması gerekir mi?

» Hapis Cezası Alan Memur 16.09.2014

Belediyemizde Devlet Memuru olarak görev yapmakta iken görevi kötüye kullanma suçundan toplam 13 ay 401 gün hüküm giyen personelimiz tutuklanarak cezaevine konmuştur. Devlet Memurları kanunun 141.maddesi gereğince açığa alınmış olup; kendisine 3/2 maaş ödenmeye Nisan 2014 ‘den beri devam edilmiştir. Ancak 28.06.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanun neticesinde cezasının “Kamuda yararlı bir işte çalıştırılması cezasına dönüşmesi” nedeni ile cezaevinden çıkmış ve Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanarak Kamu Hizmet cezası ile cezalandırılmıştır. 17 Eylül 2014 ‘de başka kurumda çalışmaya başlanacaktır. Açığa alınma süresi devam eder mi, Serbestlik denetimin mevzuat açısından konumu nedir.? Disiplinel ve idari yönden nasıl işlem yapacağımız hususunun bildirilmesini arz ederiz.

» Memura hukuki destek 12.05.2014

Sayın Hocam, belediye personeli özellikle de zabıta memurları görevleri ile ilgili yaptıkları işlerde örneğin ; mühür fekki, seyyar faaliyet gibi çalışmlarında vatandaş ile mahkemelik oluyor. burada sorun belediye ve kamu görevi yürüten personele belediyenin avukatlık desteği verip veremeyeceğidir. mahkemlik olma hali bireysel midir? Kurumsal mıdır?