Mevzuat Takip SistemiSözleşmeli Personel

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Sözleşmelinin Askerlik Sonrası İzin Hakkı 21.07.2018

Sayın Hocam, sözleşmeli çalışırken askerlik nedeniyle istifa eden kişi, askerlik dönüşü işe başladığında senelik izin hakkı bulunur mu?

» Seçimler Dolayısıyla İstifa Eden Sözleşmeli Personel Hk. 18.07.2018

Belediyede sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 24 haziran milletvekili adayı olmak için istifa eden ancak aday olamayan ķişi tekrar çalışmak talebinde bulunmuştur. İşe başlatabilir miyiz? Başlatılabilir ise Meclis Kararı tekrar gerekir mi? Ayrıca siyasi parti üyesi ise başlatılabilir miyiz?

» Sözleşmelinin tahsildar olarak görevlendirilmesi 12.07.2018

Sayın Hocam, sözleşmeli eğitmen kadrosunda olan kişiyi veznedar olarak görevlendirebilir miyiz?

» Sözleşme Süresi ve İzin Hk. 12.07.2018

Belediyemiz fen işlerinde çalışmakta olan tekniker kadrosundaki personelimiz başka bir kuruma nakil olacaktır. Fen işlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel olarak tekniker alınacaktır. Personel daire başkanlığından izin almadan, sözleşme yaparak işe başlatabilir miyiz? Sözleşme en az ve en çok kaç yıl olabilir? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırmalı mıyız?

» İstifa Eden Sözleşmelinin Bekleme Süresi Hk. 10.07.2018

Sayın Hocam, sözleşmeli iken eğitmen ünvanında olan kişi ( Unvan değişikliği Ek Madde 4 – (Ek : R.G. 29.03.2009;27184) Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.) maddesine göre bekleme süresine tabi olmadan üniversitede sözleşmeli öğretim görevlisi olabilir mi?

» Sözleşmeli Personele Gerçekleştirme Görevi Verilmesi 10.07.2018

Saygılar sayın hocam, Fen işlerinde yapılan ödeme işlerde başkan sözleşmeli personel olan Sözleşmeli Sağlık Teknisyenini Gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirmek istiyor. Fen dairesinde Mühendis teknisyen Tekniker dururken görevlendirmesi uygun mudur? Ödemelerde yapılacak yanlışların sorumlusu gerçekleştirme görevlisi olarak Sağlık personeli mi olur? Yanlış görevlendirme yapan Başkan ve diğer evrakların altına imza atan evrak hazırlayan personel mi sorumlu? Saygılarımla

» Sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshi hk. 08.07.2018

Sn Hocam, sözleşmeli personelin sözleşmesi belediyece tek taraflı feh edilmesi durumunda;

Soru 1: Örneğin sözleşme 1 yıllık yapılıp yıl sonunda sözleşmenin yenilenmeyeceği bildirilip 3-4 ay sonra başka bir personel çalıştırılması halinde işe iade davası açabilir mi? Öncelik olma hakkı var mıdır?

Soru 2: Mahkemece işe iadesi kararı verilmesi halinde işe başlatma kararı olur ise mevcut çalışan personelin işine son mu verilmelidir?

Soru 3: Mahkemece işe iadesi kararı verilmesi halinde kurum ne kadar işe başlatmakta zorunludur? Yani içi gibi kıdem tazminatını ve diğer ödemelerini ödeyip işe başlatmaya bilir mi? (İdarenin takdir yetkisi yok mudur?)

» Sözleşmelinin Başka Bir Kurumda Geçici Olarak Görevlendirilmesi Hk. 04.07.2018

Sayın Hocam, tam zamanlı sözleşmeli çalışan kişiyi geçici görevle başka kurumda görevlendirebilirmiyiz.

» Sözleşmelinin işletme çalıştırması 26.06.2018

Sayın Hocam, tam zamanlı sözleşmeli olarak işe başlayacak kişinin üzerinde işletme bulunması sözleşmeli çalışmasına engel midir? İşletmeyi devretmesi gerekir mi?

» Evlilik izni 26.06.2018

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre çalışan personelimiz evlilik iznini 3 gün mü, 7 gün mü kullanacak? İyi çalışmalar.