Mevzuat Takip SistemiSözleşmeli Personel

» 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin Üçüncü Bendi Çerçevesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel İçin Tespit Edilecek Ücretin Azami Tutarına İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 01.08.2005

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) Bendi Kapsamında Sözleşmeli Olarak Çalışmakta Olan Personelin Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Olamayacağı Hakkında / Devlet Personel Başkanlığı 26.04.2007

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Çalışan Sendika Yöneticisi Personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre Sendika Yöneticiliği Süresince Aylıksız İzin Kullanıp Kullanamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 01.07.2011

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine Tabi Olarak Sözleşmeli Pozisyonda Çalışan Sendika Üyesi Personelin 5 YTL Tutarındaki Sendika Ödeneğinden Faydalandırılıp Faydalandırılmayacağı Hususunda / Devlet Personel Başkanlığı 23.05.2008

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Başka Bir Kurumda Görevlendirilmesine İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 22.03.2006

» 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine İstinaden Çalışan ve Uyuşturucu Madde Ticaretim Suçundan 4 Yıl 5 Ay 10 Gün Hapis ve 166 Gün Adli Para Cezası Karşılığı Adli Para Cezası İle Cezalandırılan Kişinin Durumu / Devlet Personel Başkanlığı 10.01.2013

» 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre “Çözümleyici, Sistem Programcısı” Pozisyonunda İstihdam Edilecek Personelin Programlama Dillerinden En Az İkisini Bilmesi Gerektiği / Devlet Personel Başkanlığı 19.10.1999

» Emeklilerin Sözleşmeli Personel Olmaları / Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 01.03.2006

» İl Özel İdaresinde, 5302 sayılı Kanuna istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine Göre Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılan Sözleşmeli Personele Sosyal Denge Tazminatı Ödenip Ödenmeyeceğine Dair / Devlet Personel Başkanlığı 06.08.2012

» KHGB' nde Sözleşmeli Personel İstihdamı / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 25.05.2009