Mevzuat Takip SistemiSTK ve Kooperatif Mevzuatı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Kooperatif borçları 18.06.2016

Belediyemize iskan başvurusunda bulunacak olan bir kooperatifin sicilinde vadesi geçmiş güncel ve ayrıca yapılandırılmış su ve emlak vergisi borçları bulunmaktadır. Kooperatif iskan aldığından ferdileşecek olduğundan iskan aşamasında bu borçların tamamını mı tahsil etmemiz gerekir? Vadesi gelmeyen 6552 sayılı yapılandırma kapsamında olan borçlarını da tahsil etmemiz gerekir mi? Kooperatif tasfiye olduğunda borçların tahsilinde muhatap bulamama durumumuzu da göz önünde bulundurarak böyle bir işlem yapmamızın yasal dayanağı nedir?

» Dernek üyeliği hk. 08.03.2016

Sayın Hocam; 5393 s. K. 18/o maddesi " Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek" meclisin görevlerinden olduğundan dolayı; Kamu yararına olmayan bir Sağlık Turizmi Derneğine Belediye olarak ilgili madde gereği üye olanabilir mi? Derneklere Belediyece üye olunması için prosedürler nelerdir?

» Kooperatife Taşınmaz Devri 29.02.2016

Sayın hocam: S.S.Gökçehüyük Köyü Sulama Kooperatifi kendilerine ait araç ve gereçlerini koymak için arsa niteliğindeki taşınmazın kendilerine devrini istemektedirler verilebilir mi?

» Derneğe Yer Tahsisi 27.02.2016

Sayın hocam: 15 Ocak 1993 ve 21466 Sayılı resmi gazete yayınlanan Merkezi Ankara da bulunan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği resmi bir dernek midir? Dernek bizden kendilerine yer tahsisi yapılmasını istiyor 10 yıllığına verebilir miyiz? Saygılarımla

» Derneklerle Hizmet Sözleşmesi 17.02.2016

Belediye ile herhangi bir dernek (örneğin: Dorlion Arama Kurtarma Derneği) arasında hizmet sözleşmesi yapmak için belediye meclisi tarafından karar almak gerekir mi?

» Kooperatife Üyelik 24.11.2015

Sayın Hocam Slm; İlçemizde turizm işi yapan oteller acenteler ticari işletme olarak Turizm kooperatifi kurmak istiyorlar. Bu Kooperatife Belediye olarak biz üye olabilir miyiz? Teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyorum.

» Derneğe Yer Tahsisi 25.10.2015

Belediyemize ait bir hizmet binasını, İlçemizde bulunan Eğitim-Sen ile Kurdi Der Nusaybin Şubelerinin ortak vermiş oldukları dilekçelerinde, Kürtçü Eğitim okulu yapılmak üzere tahsis talebinde bulunmuş bulunmaktadırlar. buna göre; 1- Mevzuat hükümleri doğrultusunda yukarıda yazılı bulunan Eğitim Sen ve Kurdi Der'e tahsis yapılabilirmiyiz? 2- Herhangi bir ücret verilmeden tahsis yapılabilir miyiz?, 3- Belediyemizce herhangi bir destek verebilir mi?

» Derneğe Yer Tahsisi 24.10.2015

Belediyemize ait bir hizmet binasını, İlçemizde bulunan Eğitim Sen ile Kurdi Der Nusaybin Şubelerini ortak vermiş oldukları dilekçelerinde, bir yıl süre ile eğitim hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kendilerine tahsis edilmesi talebinde bulunmuş bulunmaktadırlar. vermiş oldukları dilekçelerine göre; 1- herhangi bir ücret verilmeden tahsis edilebilirmiyiz, 2- Dilekçeleri üzerine kendilerine tahsis edilebilirmiyiz, 3- Ne gibi iş ve işlemlerin yapılması gerekmektedir. (hangi kararlar), Yukarıda yazı bulunan konu hakkında gerekli açıklayıcı bir bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim.

» Tarımsal Kalkınma Kooperatifine İş Makinesi Hibesi 09.10.2015

Belediyemize ait iş makinası tescilli traktör ön yükleyici kanal kazıcıyı 4916 sayılı kanunun 37. maddesindeki "Katma bütçeli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait, hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira bedellerini taksitlendirmeye ilgili kurumlar yetkilidir." hükmüne istinaden bedelsiz olarak Tarımsal Kalkınma Kooperatifine hibe edebilir miyiz.? Bu konuda meclis veya encümen kararı almamız gerekir mi, yoksa belediye başkanının yetkisi dahilinde midir.? Konu hakkında bilgi verilmesini arz ederim.

» Kamu yararına çalışan dernekler hk. 21.08.2015

Kamu yararına çalışan derneklere ORTAK HİZMET PROJESİ dışında derneğin talebi üzerine Belediyemizce ihale yapılamadan yer kiralanabilir mi?