Mevzuat Takip SistemiSTK ve Kooperatifle İlgili Yönetmelikler

» Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik / Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 29.11.1991

» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği / Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 21.02.1990

» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları İle Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetim Hakkında Yönetmelik / Maliye Bakanlığı 24.11.1994

» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik / Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 19.10.2007

» Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği / Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 23.08.1997

» Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik / Adalet Bakanlığı 17.04.2004

» Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelik / Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 08.10.2011

» Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği / Spor Genel Müdürlüğü 12.02.2009

» Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 26.07.2001

» Tarımsal Üretici Birlikleri İle Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 01.05.2007