Mevzuat Takip SistemiSTK ve Kooperatifle İlgili Yönetmelikler

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 01.11.2005

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 17.02.2007

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 03.06.2015

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 11.03.2006

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 25.04.2006

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Bilirkişilik Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 20.12.2011

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 28.05.2004

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 27.05.2009

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 25.04.2005

» Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 12.04.2006