Mevzuat Takip SistemiSu ve Kanalizasyon İdareleri

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Su Aboneliği 10.12.2017

Belediyemiz su aboneliği işlemelerinde zilyetlik belgesi sunularak abonelik talep edilmektedir. Zilyetlik veya mahkeme kararına istinaden su aboneliği yapabilir miyiz? Teşekkürler.

» Su ve Kanalizasyon İdaresinin Harç Mükellefiyeti 24.01.2017

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ilçemiz sınırları içinde su fabrikası kurma çalışmaları başlatmıştır. Şu an projeler incelenmektedir. Fakat BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ biz harçlardan muafız der. Bu doğru mu? Hangi kanuna göre harçlara tabidir? cevaplarsanız sevinirim.saygılar

» Atıksu ve Katı Atık Ücretleri 22.10.2016

Merhaba, bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanun'unun 11. maddesi ve bu madde uyarınca yayımlanan ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK'in 13. maddesi gereğince atıksu ve katı atık ücretleri tahsil edebilmek için abone ile hizmet sözleşmesi yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak uygulamada karşılaştığımız sorunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. Şöyle ki;

1) Abone sözleşmeyi yapmak istemiyorsa mükellefiyeti nasıl tesis ettirilecek ve borçlandırılacak?

2) Bu alacak 6183 sayılı Kanun göre mi yoksa genel hükümler mi göre takip ve tahsil edilecek? (6183 sayılı Kanun'un 1. maddesinde .....akitten kaynaklanan alacaklar dışında bu Kanun hükümleri uygulanır şeklinde hüküm var.)

» Abonelik İşlemleri Hk. 07.10.2016

Sayın Hocam, İlçemiz Su işletmesi ve elektrik işletmesi tarafından abonelik verilebilmesi için İnşaat bitim tarihi 2004 öncesi olarak istenmektedir. Emlak Servimizce, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi olmayan bağımsız bölümler için ilave değişiklikleri vatandaşımızın değişiklik beyanı vermeye geldiği tarih olarak işlemekteyiz. Fakat söz konusu kuruluşlar abonelik verilebilmesi için vatandaşlarımızın bu beyanlarının inşaat bitim tarihlerinin 2004 ve öncesi olarak düzeltilmesini istemektedirler. Bu talebi gerçekleştirmemiz mümkün müdür?

» Su Abonesi Devri 15.07.2016

Su Abonesi devrinin yapılmasında tapu sahibinin haricinde bir başkasına devir yapılabilir mi?

» SGK borcu yoktur yazısı 09.06.2016

Sayın hocam;

1-Hakediş ödemelerinde, istenilen SGK BORCU YOK yazısı sadece söz konusu ihale konusuna ilişkin işyeri için mi istenilecek, yoksa genel olarak sgk borcu olup olmadığı mı sorgulanacaktır? Bu konu hakkında tereddüte düştüğümüzden yasal dayanağı ile birlikte cevaplamanızı arz ederim.

2- Kaçak su kullanımının tespitinde idari para cezasınının yanında ilgili hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması zorunlu mudur?

3- Yeni yapılan bir apartmanın inşaat ruhsatı var, ancak yapı kullanma ruhsatını, kat mülkiyetinin oluşturulamaması vb gibi sebeplerden alamamaktadırlar. Bu binalarda kişiler oturmakta dolayısıyla su da kullanmaktadırlar. sayaçları var ancak su aboneleri yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı olmadığından; burda kaçak sudan dolayı kesilecek para cezası İNŞAAT RUHSATI sahibi adına mı olmalı, yoksa o binada oturan ve suyu kullananlar adına ceza kesilmelidir? saygılarımla...

» ESKİ Genel Müdürlüğüne Arsa Tahsisi 13.05.2016

Sayın hocam; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Müdürlüğü tarafından şantiye alanı olarak kullanmak üzere belediyemizden arsa talep etmektedir. 1-Talep edilen arsanın bedel karşılığında kiraya verilmesi hangi kanunun hangi maddesine göre yapılması gerekir? 2- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71. maddesinin 1 fıkrasına göre verilebilir mi? 3-Karşı tarafın (Eskişehir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı) kiralama işlemini neye göre ve nasıl yapması gerekir?

» SUKAP kapsamında borçlanma 18.03.2016

İlçemiz Kanalizasyon Şebekesine ilave yapılabilmesi için İller Bankası aracılığıyla proje yaptırılmış olup, işin maliyeti Belediyemiz borçlanma limitlerinin çok üzerindedir. İller Bankasına, SUKAP kapsamında yararlanılması içinde müracaatta bulunulmuştur. 2016 Yılı Merkezi Bütçe Kanununun 13 Maddesinde; "...SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma şartı aranmaz." hükmü uyarınca; 1 - Belediye Kanunun 68 Maddesinin d fıkrası uyarınca yapılan hesaplama sonucunda borçlanma limitimizi aşmamızda bir sakınca var mıdır? 2- Belediye Kanunun 68 Maddesinin e fıkrası uyarınca yapılan hesaplama sonucunda, yüzde onunu geçen iç borçlanmamız için, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun aranması ve İçişleri Bakanlığının onayı gerekli midir? Saygılarımla.

» Su ücret tarifesi 02.03.2016

Sayın Hocam; Belediye meclisimizce gelir tarifesi düzenlendi ancak; SU ÜCRETİ ile ilgili , TİCARETHANELER İÇİN :2,00-TL olan su ücreti OTO YIKAMACILAR için 3,00-TL olarak belirlenmek istenmektedir. Böyle bir tarife düzenleyebilir miyiz?

» MECLİS GÜNDEMİ 01.03.2016

Saygılar Hocam, Kasabamızda bulunan içkili birahane sahibi kapanış saatinin uzatılması ile ilgili belediyemize müracaatta bulunmuş ve 2015 yılı kasım ayı meclis gündemine alınarak talebi reddedilmiştir. Bu işyeri sahibi 29.02.2016 tarihinde yine aynı kapanış saatinin düzeltilmesi ile ilgili dilekçe göndermiştir. Bu dilekçe tekrar meclis toplantısında görüşülebilir mi?