Mevzuat Takip SistemiTaşınır ve Taşınmazlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Muhdesat Satışı 23.02.2018

Mülkiyeti bir başkasına ait otuz bir zeytin ağaçlı tarla vasfındaki taşınmazın tapu kaydının muhdesat bilgilerinde otuz bir zeytin ağacının köy tüzel kişiliğine ait olduğu belirtilmiştir. 6360 sayılı yasa gereği, söz konusu ağaçlar belediyemize devrolmuştur. Tapu sahibi ve belediye, ağaçların tasarrufu bakımından sıkıntı yaşamaktadır. Tapu sahibi ağaçları satın almak istemektedir. Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir? Ağaçları tapu sahibine ihale ile mi satmalıyız yoksa tapu sahibine ön alım hakkı doğduğu için ihalesiz mi satışı olmalıdır? İyi çalışmalar dilerim.

» Harcama yetkilisinin taşınır kontrol yetkilisi görevini yürütmesi 16.01.2018

Sayın Hocam, Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Kontrol Yetkilisi görevleri birbirinden ayrıldığı için Taşınır Kontrol Yetkilisi görevini Harcama yetkilisine verebilir miyiz?

» Taşınırların kaydı ve hurdaya ayrılması 10.01.2018

Hocam öncelikle iyi çalışmalar. Belediyemizde TAŞINIRINDA kayıtlı olmayan belediyemiz üzerinde olan kullanılabilir taşınır araçlar, mobilyalar ,bilgisayarlar v.s var. Aynı şekilde TAŞINIR kayıtlarımızda olan (253-254-255 kodlarda) ancak hurda olan araçlar, kullanılmayan bilgisayarlar, mobilyalar vs var.

1) Kayıtlarımıza girmesi gereken taşınırlarda izleyeceğimiz yol nedir?

2) Kayıtlarımızdan düşmesi gereken taşınırlarda izleyeceğimiz yol nedir? Komisyonların kurulması, taşınırların değerlerinin belirlenmesi süreci hakkında geniş bilgi verir misiniz?

» Otobüs Satışı 21.12.2017

2013 ocak ayında cüzi bir miktar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuza satışı yapılan otobüsün satışını yapabilir miyiz? Süre şartı var mı?

» İhtiyaç fazlası taşınırların tespiti ve devri 04.12.2017

İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen taşınırların bedelsiz devri hakkında; Sayın Hocam Belediye olarak İhtiyaç fazlası taşınırın tespiti nasıl olur? Encümen, Meclis veya başkan olur'u mu yapılır? Nasıl tespit edilecektir?

» Şartlı Bağışlanan Taşınmazın İadesi 03.12.2017

2005 yılında fakir ve muhtaçların barınmaları için 2 yıl içinde inşaat yapılması şartı ile vatandaş tarafından bağış olarak verilen arsanın meclis kararı ile bağışı kabul edilmiştir. Bağış şartının yerine getirilmemesi nedeni ile bağış yapana talebi üzerine arsanın iadesi nasıl yapılabilir?

» Taşınmaz Bağışı Hk. 22.11.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından 500M² arsa Belediyemize şartsız bağış yapmak için belediyemize dilekçe ile başvurmuş bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/ı maddesi gereğince, Şartsız bağışları kabul etmek yetkisi Belediye Başkanına aittir. Şartsız bağışın konusu taşınmaz olduğu yani tahsisine olduğu için mi meclis kararı alınması gerektiği konusunda gerekli bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim.

» Şartsız Bağış 20.11.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından 500M² arsa Belediyemize şartsız bağış yapmak için Belediyemize dilekçe ile başvurmuş bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak Belediyemizce yapılacak iş ve işlemlerin detaylı bir şekilde bildirilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim. 

» Canlı taşınırın kaydı 01.11.2017

Hocam iyi çalışmalar. Özel bir şahıs belediyemize iki adet atı bağış yapmak istemektedir. Taşınır işlem kaydı ve muhasebeleştirme işlemleri hangi değer ve usulle yapılacaktır?

» Taşınır Teslim Belgesi 12.10.2017

Hocam öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Bir Mahallemizden gelen talep üzerine Atatürk heykeli koymak istiyoruz. Bu heykel için taşınır işlem fişi yapmamız gerekir. Bu taşınır'a ait zimmetleme fişi yapılacak mıdır? Yapılacak ise kurum içinden bir personele mi zimmetlenmeli yoksa Muhtara zimmetleyebilir miyiz?