Mevzuat Takip SistemiTebliğler

» Ts 11827 İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım Ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: Msg - Ms – 2018/ 7) / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23.03.2018

» Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375-KHK Geçici 23 ve Geçici 24 / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 01.01.2018

» Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 30.12.2017

» İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 29.01.2017

» 2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi / Adalet Bakanlığı 27.12.2016

» TS 11827 İşyerleri - Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2016/18) / Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 02.11.2016

» TS 1449 LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları – Emniyet Gerekleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2016/10) / Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 15.10.2016

» İşkollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 30.07.2016

» Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31.03.2016

» Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1) / Mesleki Yeterlilik Kurumu 24.03.2016