Mevzuat Takip SistemiTebliğler

» Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3) / Maliye Bakanlığı 19.01.2018

» Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) / Maliye Bakanlığı 13.01.2018

» Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375-KHK Geçici 23 ve Geçici 24 / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 01.01.2018

» Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, İller Bankası Anonim Şirketinde ve PTT Anonim Şirketinde 2016 ve 2017 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) / Devlet Personel Başkanlığı 21.07.2017

» Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6) / Maliye Bakanlığı 07.07.2017

» 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 05.07.2017

» Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi / Türkiye Barolar Birliği 02.01.2017

» Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 Yılı Tarifesi / Adalet Bakanlığı 31.12.2016

» 2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi / Adalet Bakanlığı 30.12.2016

» 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 04.07.2016