Mevzuat Takip SistemiTebliğler

» 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ / Diyanet İşleri Başkanlığı 19.06.2018

» TS 8357 "İş Yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar" Standardına İlişkin Tebliğ / İçişleri Bakanlığı 05.06.2018

» Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) / Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 05.06.2018

» Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi ve Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve İlgili Öğretmenlere Ücretsiz Olarak Dağıtılacak Kılavuz Kitaplara İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Teb / Milli Eğitim Bakanlığı 01.06.2018

» Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği 31.05.2018

» Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2018/25) / Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 29.05.2018

» Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2018/24) / Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 29.05.2018

» Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği / Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 29.05.2018

» 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ / Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 26.05.2018

» Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) / Gelir İdaresi Başkanlığı 26.05.2018