Mevzuat Takip SistemiTebliğler

» Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 06.06.2018

» TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 27.05.2017

» Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13) / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 05.05.2017

» Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ / Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 04.05.2017

» 'ÇED Olumlu' veya 'ÇED Gerekli Değildir' Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 08.06.2016

» Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2016-04) / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.04.2016

» Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 09.04.2016

» Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 09.04.2016

» Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 28.02.2016

» Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-23) / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31.12.2015