Mevzuat Takip SistemiTekliflerin Değerlendirilmesi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Verilmesi Hk. 29.01.2018

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan ihale için düzenlenen yaklaşık maliyetinin üstünde teklif çıktığı zaman teklif geçerli olur mu? Bu konuda gerekli bilginin detaylı bir şekilde verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim. 

» Belge Eksikliği 02.12.2017

4734 SAYILI K.İ.K NUN 19. MADDESİNE (AÇIK İHALE) GÖRE YAPILAN İHALEDE İLK OTURUMDA TEKLİF FİYATI AÇIKLANAN FİRMA DAHA SONRA EKSİK EVRAKI OLDUĞU TESBİT EDİLDİĞİ İÇİN EKSİK EVRAKTAN ELENEBİLİR Mİ? TEŞEKKÜRLER...

» Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyim Belgesi 21.11.2017

Kamu kurumları dışında özel işyerlerine yapılan işlerle ilgili ihalemize katılan bir firma sözleşme, fatura, sgk dökümlerini onaylı olarak ihale dosyasında sunmuştur. Personel çalıştırılmasına dayalı bu iş için firmanın iş yaptığı diğer işyerine ait başka bir belge sunması gerekir mi ? Mevzuattaki duruma göre fatura, sözleşme ve sgk dökümlerini onaylı olarak sunması teklifin değerlendirilmesi açısından yeterli midir?

» Personele dayalı hizmet alım ihalesi sınır değeri hk. 05.09.2017

Sayın Hocam; Kamu ihale genel tebliğinin 79.1.1. maddesi gereğince; Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde sınır değer kar hariç olarak kabul edilir denilmektedir. Bu nedenle; Toplam işçilik maliyeti: 10.000.000 TL Araç çalıştırılması maliyeti : 200.000 TL M. karı : 500.000 TL Yaklaşık Maliyet : 10.700.000 TL olarak belirlenen bir ihalede sınır değer 10.200.000 TL olarak kamu ihale genel tebliğince belirlenecektir. İhalemizde sınır değerin altın teklif sununlardan açıklama istenecektir denilmektedir. Hocam sınır değer kar hariç belirlendikten sonra onun altında verilenlerden mi açıklama istenecektir? (10.150.000 TL teklif verenden)

» Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler Hk. 31.07.2017

Hocam Merhabalar; Yapım İşleri Anahtar Teslim Götürü Bedel İhalesinde Teklif edilen bedellerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde ihaleyi iptal etmemiz gerekiyor mu? Saygılarımla...

» Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması ve Asgari İşçilik Maliyeti 13.07.2017

Sayın Hocam; Personel dayalı hizmet alım ihalesi yapılmış olup, ihalenin sonuçlanması amacıyla idari şartname gereği aşırı düşük sorgusu yapılması gerekmektedir. Sınır değer altında üç teklif bulunmaktadır. Sınır değer personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet eksi kar olduğundan; Asgari İşçilik Toplam : 15.000.000,00TL A-%4 sözleşme ve genel gider karşılığı hariç asgari işçilik maliyeti : 15.000.000,00TL/1.04=14.423.076,92TL B-%4 sözleşme ve genel gider karşılığı: 15.000.000,00TL-14.423.076,92TL= 576.923,08TL C-Malzeme ve araç bedeli: 3.000.000,00TL D- Kar: 14.423.076,92TL + 3.000.000,00TL =17.423.076,92TL x (%5) =871.153,85 Yaklaşık maliyet : ( A+B+C+D ) 14.423.076,92TL+576.923,08TL+ 3.000.000,00TL+871.153,85 = 18.871.153,85TL'dir. Bu ihalenin sınır değeri ise : 14.423.076,92TL+576.923,08TL+ 3.000.000,00TL = 18.000.000,00TL'dir. Bu bilgilere göre sayın hocam; sınır değerin altında olan 1. Teklif :17.525.000,00TL 2. Teklif :15.000.000,10 TL 3. Teklif :14.450.000,00 TL Değerlendirmeleri nasıl yapılacak ve ayrıca malzeme araç bedeli sınır değer hesaplamasının etkiler mi örneğin; 3.000.000,00 bedelde araç kiralamasıının ihale süresince kasko ve sigortaları 500.000,00 TL tutması halinde sınır değere + olarak değerlendirilebilinir mi? Asgari işçilik toplam maliyeti 15.000.000,00 TL + Kasko sigorta 500.000,00 TL 15.500.000,00 TL altındaki teklifler elenebilir mi?

» Araç Takip Sistemi Taahhüdü 03.07.2017

Hocam Beldemizce Hizmet alımı (işçi) ihale teklifleri hepsi aynı ancak İdari ve ilanda Temizlik araçlarına Araç takip sistemi takılacak şartı getirilimiştir. İhaleye katılan şirketlerin biri hariç hiç bir şirket araç takip sistemi konusunda taahhüt vermemiştir. bu nedenle araç takip sistemi için taahhüt vermeyen şirketleri elleyip te taahhüt veren şirkete karar verebilirmiyiz.saygılarımızla

» Sınır Değer Tespiti 20.06.2017

İyi günler Hocam; Personel Çalıştırmaya dayalı hizmet alım ihalelerinde ilave olarak çalıştırılacak personelin ihtiyacı olan, Çöp poşeti,Eldiven, Solunum maskesi, Süpürge,Kürek, yoğurt vb. gibi mallarının da içinde olduğu hizmet alım ihalelerinde sınır değer nasıl belirlenir? Teklifinde bulunan bu malların birim fiyat cetvelinde vereceği fiyatın mantıksal çerçevesi ne olur? Örneğin bu malların birim fiyatı için (0,00001) virgülden sonra kaç sıfır atılabilir?

» Hatalı verilen tekliflerde aşırı düşük sorgulama 02.06.2017

Sayın Hocam, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalede verilen teklif mektubundaki rakam ile birim fiyat teklif cetveli toplamındaki rakam birbirinden farklıdır. Teklifin geçerli olup olmadığı ve yapılacak sınır değer hesabında bu teklifin sınır değere dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüşlerinizi arz ederim.

» Teklif Mektubunda Yazı ve Rakam Arasında Uyumsuzluk 17.12.2016

Sayın Hocam Belediyemiz 4734 sayılı kanun gereğince Akaryakıt ihalesi yaptı. verilen tekliflerden en düşük teklif 1.273,000,00 TL den veren firma rakamı düzgün yazıp yazı ile (bin iki yüz yetmiş üç bin lira yazmış) en yakın teklifle 80.000, TL düşük olan bu teklifi kabul etmemizde bir sakıncanın olup olmadığı. Komisyonda bir arkadaş iptal edelim diyor bizde teklifin uygun olduğunu. ilgili firmadan izahat isteyip düzeltme belgesini dosyaya alınması ile ihaleyi sonuçlandıra bilir miyiz? saygılarımla