Mevzuat Takip SistemiTekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Pazarlık usulünde Son Teklif 17.03.2017

Hocam Merhabalar bizi her konuda bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hocam Pazarlık Usulü 2 oturum şeklinde olup, ikinci oturumu yapmak zorunda mıyız? Yani firma ilk teklifinin geçerli olmasını söylerse bile yine teklif alma zorunluluğumuz var mı? Ayrıca pazarlık usulünde firma sadece bir kereye mahsus mu geçici teminat vermeli 2. oturum içinde ayrı bir geçici teminat yatırmalı mı? saygılarımla...

» Teklif Zarfının Uygun Olmadığının Sonradan Anlaşılması 28.11.2016

Sayın Hocam, gerçekleştirmiş olduğumuz bir ihalede teklif zarflarından birinin üzerinde ihale kayıt numarasının olmadığı ve işin adının yazılmadığı tespit edilmiştir.Ancak bu tespit,söz konusu teklif zarfıda dahil olmak üzere teklif zarfları açıldıktan sonra ve belge kontrolu yapıldıktan sonra yapılabilmiştir. Bu durumda söz konusu istekliye ait açılan teklif zarfının uygun olmaması nedeni ile değerlendirme dışı bırakılması uygulaması yapılabilir mi?

» İhale kapsamında teklif zarfı içerisinde sunulması gereken standart form 04.09.2015

Sayın Hocam, 21.08.2015 tarihinde ihalesini yapmış olduğumuz 36 aylık park bahçe ihalesine katılan firmalardan değerlendirme dışı bırakılan bir firma kesinleşen ihale kararına itiraz etmektedir. Firmanın değerlendirme dışı bırakılma sebebi ise, Teklif kapsamında idari şartnamenin 7.4.2. maddesine istinaden sunulması gereken Standart Form : KİK025.1/H) Bilanço bilgileri tablosu ile ayrıntılı bilançonun sunulmamış olmamasıdır. Bunun yerine 2014 yılına ait Kurumlar vergisi Beyannamesini sunmuştur. Bu beyannamede ise EKLER bölümünde bu bilgiler yer almaktadır. İtiraz konusu ise "bizim bu standart belgeyi sunmamız zorunlu değildir, bizi bu sebepten dolayı değerlendirme dışı bırakamazsınız" denilmektedir. Oysa ki İdari Şartname 7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. denilmekte olup ayrıntılı bilançonun Kurumlar vergisi beyannamesi içerisinde sunulması mevzuata uygun mudur? Yoksa ayrıca mı bilançosunu sunup standart formuda eklemesi gerekli miydi.? yoksa firmanın söylediği gibi zorunlu değilmidir. Bilanço değerlerinin idari şartnamede belirtilen değerlere ( en az 0,75 / en 0,15, 0,50 den küçük olmayacak gibi terimler için) oranını komisyon hangi marifetle neye göre hesaplayacaktır. Bu işi istekli firmanın muhasebecisinin standart forma göre düzenleyip teklif kapsımında sunulması mı gerekmektedir. Ayrıntılı bilançoyu Beyanname kapsamında değilde ayrıyeten sunması gerekmez mi? Çok Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

» Postadaki Gecikme Nedeniyle İşlem Dışı Bırakılan Teklif Zarfının İadesi 17.03.2015

Sayın Hocam Saygılar, bir ihalemizde; istekli firmanın teklifi postadaki gecikme sebebiyle işleme konulmamış ve kargo personeliyle tutanak tutulmuştur. İstekli teklif zarfını geri istemektedir. Kanun ve yönetmeliklerde bu konu ile ilgili bir işlem bulamadık. Konu ile ilgili ne gibi bir işlem yapmamız uygun olur?

» Teklif Mektubu 09.12.2014

sayın hocam mal alımında en avantajlı teklifte 120 ton demir alımı ihalesinde tek kalem mal alımında Teklif mektubunda yazıyla yazmış rakamla yazmamış bu ihale dışı bırakma sebebimi saygılar

» Doğrudan Teminde Faksla Teklif Alınması 11.11.2014

Kolay gelsin Hocam, yapmış olduğumuz doğrudan temin alımlarında piyasa araştırmasında teklifleri faksla gönderip cevabınından faks yoluyla bize iletilmiş olup, evrakların tamamlamasında tekliflerin faksla gelenini koyuyoruz gerçek olanları ise kargoyla gönderilmiyor, bu faks yoluyla gelen teklifleri evrak içine koymamızda bir sakınca var mıdır?

» Alt Yüklenici Beyanı 16.10.2014

İhaleye başvuran yükleniciler "alt yüklenici beyanı"nı belge olarak sunmaları gerekmekte midir? Eğer Kurum alt yüklenici çalıştırılmayacaktır, derse ilgili yüklenici firma teklif zarfı içinde bu belgeyi koymak zorunda mıdır? Koymasa elenmesine sebep olur mu? Saygılarımla.