Mevzuat Takip SistemiVekalet ve İkinci Görev

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Müdür kadrosuna vekalet eden mühendisin yan ödeme puanı 13.02.2018

Sayın Hocam, THS.da 1 drc. Mühendis kadrosunda olup GİHS. 1 drc.li Fen işleri Müdürü kadrosuna vekalet eden memura yan ödeme puanı, Müdür için olan 600+500=1100 mü, mühendis için olan 800+1400=2200 mü ödenmelidir.

» Vekalette Ek Gösterge 08.02.2018

Yüksek okul mezunu olup 3 dereceli şef kadrosunda iken 1 dereceli müdür kadrosuna vekaleten atanan ve müdürlük için görevde yükselme sınavındaki şartların tümüne sahip olan memurun Emekli aylığına esas kazanç yönünden ek göstergesi 2200 olarak mı kuruma gönderilir?

» Vekalet aylığı 09.01.2018

3 dereceli Zabıta Memuru kadrosunda bulunan memurun 3.Dereceli Zabıta Komiseri kadrosuna 86.maddeye göre vekalet etmesi durumunda vekalet ettiği 3.dereceli kadronun 1/3 oranında vekalet ücretini alabilir mi?

» Vekalet Aylığı 09.01.2018

Devlet Memurları Kanunu' nun 86. maddesine göre 1. dereceli zabıta komiseri kadrosuna vekalet eden ve müktesebi 3. dereceli olan ancak 4. dereceli zabıta memuru kadrosunda bulunan memura vekalet ücreti hangi derece üzerinden verilir?

» Zabıta amirliğine vekalet 06.01.2018

Hocam, kurumumuzda 1 adet zabıta memuru çalışmakta olup, zabıta komiserliği vekalet ücretinden yararlanmaktadır. Zabıta memurunun 29 yıllık hizmeti olup , 4 yıllık lisans mezunu ve 1/4 maaş almaktadır. Norm kadromuzda zabıta amirliği kadrosu bulunmaktadır. Zabıta memuru bu kişi zabıta amirliğine vekaleten atandığında vekalet ücreti alabilir mi? Hangi haklardan yararlanabilir? iyi çalışmalar.

» Vekalet ücreti 14.12.2017

Belediyemizde, tekniker kadrosunda 2. Derecenin 2. Kademesinden maaş almakta olan ve 5/6/2017 tarihinden itibaren insan kaynakları ve eğitim müdür vekili olarak görev yapan kamu yönetimi mezunu personele vekalet ücreti ödenir mi? Konu hakkında bilgi verilmesini arz ederim.

» Dolu kadroya vekalette zam ve tazminat farkı ödenmesi 24.11.2017

Dolu kadroya vekalette zam ve tazminatlar ödenir mi?

» Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurun Zabıta Kadrosuna Vekaleten Atanması 10.11.2017

Hocam iyi çalışmalar, Belediye Başkanlığımızda Yardımcı Hizmetler Sınıfında Temizlik Hizmetlisi veya Bekçi kadrosunda olan personelimizi Zabıta memuru olarak görevlendirebilir miyiz? Görevlendirebilir isek maaşını Yardımcı Hizmetler Sınıfı Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı dikkate alınarak mı hesaplanmalı yoksa Zabıta memuru Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı dikkate alınarak mı hesaplanmalı? Bütün mali haklarını nasıl hesaplamalıyız? Konu hakkında bilgi verirseniz teşekkür ederim.

» Uzman erbaşlık hizmet süresinin 68/B madde kapsamında değerlendirilmesi hk. 10.11.2017

Hocam Merhaba, Kurumumuzda vekaleten müdür olarak görevlendirilen personelimiz asilde aranan şartları taşımakla birlikte asıl kadrosu olan Şeflikte 2 yılını da doldurmuş bulunmaktadır.Personelimizin 1998-2012 yılları arasında 14 yıl Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde hizmeti bulunmakta olup 2012 yılında ilgili personel istifa etmiş ve kurumumuza ataması yapılmıştır.2012 yılından itibaren kurumumuzdaki hizmet süresi ise 5 yıl olmaktadır.Bu kapsamda vekalet ücretini hak etmede 10 yıllık hizmet süresi şartının hesaplanmasında Jandarma Genel Komutanlığındaki hizmet süreleri dahil edilecek midir?

» Eğitmen kadrosunda bulunan memurun müdürlük görevini vekaleten yürütmesi hk. 07.11.2017

Sayın hocam, kurumumuzda 15.01.2011-14.10.2013 tarihleri arasında sözleşmeli personel (eğitmen) olarak görev yapmakta iken, 6495 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince 15.10.2013 tarihinde memur (eğitmen) olan personelimizin 09.06.2004-14.01.2011 tarihinde sigortalı hizmetleri ile 20.11.1999-20.07.2000 tarihleri arasında askerlik hizmeti mevcuttur. Adı geçenin 1.dereceli müdür kadrosuna aylıklı olarak vekalet edebilmesi için 657 SDMK'nın 68.maddesinde yer alan 1.dereceli kadrolar için aranan 10 yıllık süre hesabında sigortalı hizmetleri ile askerlik süresinin değerlendirilmeye alınıp alınamayacağı hususunda tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim.