Mevzuat Takip SistemiVekalet ve İkinci Görev

» 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli II Sayılı Cetvelde Belirtilen Unvanlarda Görev Yapanların Yine Aynı Cetvelde Yer Alan Boş Bir Kadroya Vekalet Etmesi Hali / Devlet Personel Başkanlığı 15.03.2013

» Asilde Aranan Şartları Taşımayan Vekâletlerde Vekâlet Aylığı / Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 29.03.2006

» Bir Bakanlıkta Uzman Olarak Görev Yapan ve Diğer Bakanlıktaki Bakanlık Müşaviri Kadrosuna Vekaleten Atanan Personele Vekalet Aylığı Ödenip Ödenmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 02.08.2013

» Boş Hukuk Müşaviri Kadrosuna Vekaleten Atanan Memura Ödenecek Vekalet Aylığı, Ek Ödeme, Zam ve Tazminatlar / Devlet Personel Başkanlığı 13.11.2013

» Daire Tabibi Kadrosunda Görev Yapan Personelin, Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Hizmet Temini Yapan Özel Sektör Kuruluşlarında İşyeri Hekimi Olarak Çalışıp Çalışamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 16.04.2012

» Devlet Memuru Tabibin İşyeri Hekimi Olarak Çalışıp Çalışamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 09.05.2007

» Dolu Kadroya Vekalet Eden Memura Ödenecek Vekalet Aylığı İle Zam ve Tazminatlar / Devlet Personel Başkanlığı 21.01.2014

» Hukuk Fakültesi Mezunu ve Avukatlık Stajını Tamamlamış Olarak Göreve Başlayan ve Avukat Unvanı Dışında Bir Unvanla Görev Yapan Personele İkinci Görev Olarak Avukatlık Görevinin Verilip Verilemeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 29.03.2007

» İnsan Hakları Kurumunda Geçici Olarak Görev Yapan Personelin Vekaleten Başkan Yardımcılığı Kadrosuna Atanıp Atanamayacağı veya Vekaleten Kurum Hizmet Birimlerinin Eşgüdümüyle İlgili Olarak Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 18.04.2013

» Kamu Kurumlarında Çalışan Veya Özel Hastanelerde Çalışan Hekimlerin İş Yeri Hekimi Olarak Çalıştırılmasına İlişkin / Devlet Personel Başkanlığı 16.01.2007