Mevzuat Takip SistemiYapı (İnşaat) ve Yapı Kullanma Ruhsatları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Mimari Estetik Komisyonu ve Motif Ölçüleri 09.04.2018

Hocam merhaba, İlçemizde yapılmak istenen bir projede cephe motifleri 50 cm olarak çizilmiş olup imar planında 20 cm olarak belirtilmesi üzerine konu estetik komisyonuna gönderilmiştir. Komisyon oy çokluğu ile uygun kararı almıştır. Estetik komisyonunun aldığı karar bu konuda ne derece geçerli olmaktadır? Komisyonun aldığı kararın belediye meclisinde de görüşülmesi- onaylanması gerekir mi? Projelerin kurul üyeleri tarafından imzalanması gerekli midir?

» İlave Kat Ruhsatı Hk. 27.03.2018

HOCAM MERHABA, 2008 YILINDA ZEMİN ÜZERİ 2 KAT İÇİN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMIŞ BİR YAPI İÇİN İLAVE KAT YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞTUR. BAHSE KONU YAPI İÇİN RUHSAT ALDIĞI TARİHTEKİ İMAR DURUMU, PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE MECLİS KARARLARINI Mİ YOKSA GÜNCEL OLAN İMAR DURUMU PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE MECLİS KARARLARINI MI UYGULAMALIYIZ?

» Yapı Müteahhitliği Sözleşmesi 20.03.2018

SAYIN HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR; BELEDİYEMİZDE İNŞAAT RUHSATI AŞAMASINDA MAL SAHİBİ VEYA MÜTEAHHİTDEN; MAL SAHİBİ İLE MÜTEAHHİT ARASINDA YAPILMIŞ OLAN İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ VEYA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ İSTENMEKTEDİR. BU YAPILAN SÖZLEŞMENİN NOTERDEN YAPILMA ZORUNLULUĞUN HANGİ KANUNDA OLDUĞUNU BİLEMEDİM (NOTER KANUNU MU, TÜKETİCİ HAKLARI KANUNU VB.) KONUYLA İLGİLİ BİLGİ VERMENİZİ ARZ EDERİM.

» Yeni Otopark Yönetmeliği Hakkında 15.03.2018

22.02.2018 tarihli, 30340 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin Geçici 3. Maddesi hükmü gereğince önceki imar yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almış yapılarda; 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti işlemi başladığında veya risk tespiti kesinleşmiş ve yıkımı gerçekleştirilerek yeni ruhsat için başvuru yapacak yapılar bu hükme göre değerlendirmeli midir? İyi çalışmalar dilerim.

» SGK İlişiksizlik Belgesi 14.03.2018

6360 Sayılı Yasa ile köyden mahalleye dönüşen yerlerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.maddesi ve Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 57.maddesine göre inşaat izni ve yapı kullanım izin belgesi düzenlenmektedir. Düzenlemiş olduğumuz inşaat izinlerine istinaden yapı kullanma izin belgesi düzenleme aşamasında; -Mühendislerden fen ve sanat kurallarına uygunluk yazısı -Belediyemiz teknik elemanlarınca yerinde yapılan kontrol -Talep formu alınmakta olup, bunun yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesinin istenilip istenmeyeceği konusunda köyden mahalleye dönüşen yer olduğu için kararsız kalınmıştır.

» Elektrik ve Su Aboneliği Hk. 14.03.2018

Belediyemize vatandaşlardan birçok başvuru gelmektedir. 2010 yılı Yapı Ruhsatı bulunan,ancak Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmayan binalara Enerji-sa tarafından mesken elektrik aboneliklerinin yaptırıldığı, bu nedenle su aboneliklerinin de mesken üzerinden yapılması gerektiğini belirtilerek mesken su abonelikleri istenmektedir. Belediyemiz olarak mesken su aboneliğinin yasala çerçevesinde uygun olmadığı bildirilmesine rağmen ısrarla talep edilmektedir. Mesken su aboneliği yapılması uygun mudur? Teşekkürler..

» Üst Hakkında Yapı Ruhsatı 11.03.2018

Mülkiyetin gayri hak tesisi yöntemi ile yapılan ihale gerçekleştirilecek inşaatın 20 yıllığına üst kullanım hakkı yükleniciye aittir.Belediyeden yapılacak inşaatla ilgili harcama yapılmayacaktır.Sözleşme süresince ayrıca yüklenici tarafından her yıl belirli bir bedel ödenecektir. Sözleşme süresi sonunda yapının tasarruf hakkı belediyeye geçecektir.Buna göre; 1-Yapı ruhsatı Belediye adına mı yoksa yüklenici adına mı düzenlenecektir? 2-Yukarıdaki verilere göre düzenlenecek ruhsat verme aşamasında Bina İnşaat Harcı vs harçlar tahsil edilecek midir?

» Yeni Otopark Yönetmeliği Hk. 28.02.2018

22.02.2018 tarihli, 30340 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin Geçici 3. Maddesinde " Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata uygun olarak alınmış ruhsata göre inşasına başlanıp devam eden yapılarda …... talep edilmesi halinde bu ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre uygulama yapılır. " ifadesine göre önceki yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almış bir yapı 2 yıl içerisinde herhangi bir tarihte yapımına başladığında ve bu inşaat başlangıç tarihi yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.06.2018 tarihi veya sonraki bir tarih olursa yapının otopark ihtiyacı eski yönetmeliğe göre karşılanır mı, yoksa yeni otopark yönetmeliğine göre yeniden hesaplanması gerekir mi? İyi çalışmalar dilerim.

» GES İnşaat Ruhsatı 12.01.2018

İyi Günler İyi Çalışmalar. GES santrallerinin inşaat ruhsatına bağlanmasında aşağıda bahsettiğimiz sorunların çözümüyle alakalı aydınlatırsanız sevinirim:

1- GES santrallerinde güneş panelleri hangi yapı sınıfında değerlendirilecektir?

2-İnşaat alanı olarak sadece santralin idari büroları, bekçi kulübesi ve trafo binasını mı ele alacağız?

3-Her bir güneş panelinin iz düşümü inşaat alanına dahil etmemiz doğru olur mu? Ve bu şekilde Güneş panellerinden inşaat harcı alabilir miyiz? Saygılarımla

» Teknik altyapı bedeli 22.12.2017

İmar Kanunun 23. maddesine göre teknik altyapı bedeli tahsil edilmiştir.Ancak vatandaş ruhsat almadan arsasının üç kısma ifraz ederek başka bir inşaat yapmak istemektedir. Bu durumda 1-Daha sonra üç kısma ayrılmış yerlerle ilgili yeniden altyapı bedeli ödemesi gerekir mi? 2-Ödemesi gerekmiyor ise ruhsat taleplerinin sonraki yıllarda olması halinde altyapı bedeli ile ilgili fark ödemesi gerekir mi?