Mevzuat Takip SistemiYapı (İnşaat) ve Yapı Kullanma Ruhsatları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» GES İnşaat Ruhsatı 12.01.2018

İyi Günler İyi Çalışmalar. GES santrallerinin inşaat ruhsatına bağlanmasında aşağıda bahsettiğimiz sorunların çözümüyle alakalı aydınlatırsanız sevinirim:

1- GES santrallerinde güneş panelleri hangi yapı sınıfında değerlendirilecektir?

2-İnşaat alanı olarak sadece santralin idari büroları, bekçi kulübesi ve trafo binasını mı ele alacağız?

3-Her bir güneş panelinin iz düşümü inşaat alanına dahil etmemiz doğru olur mu? Ve bu şekilde Güneş panellerinden inşaat harcı alabilir miyiz? Saygılarımla

» Teknik altyapı bedeli 22.12.2017

İmar Kanunun 23. maddesine göre teknik altyapı bedeli tahsil edilmiştir.Ancak vatandaş ruhsat almadan arsasının üç kısma ifraz ederek başka bir inşaat yapmak istemektedir. Bu durumda 1-Daha sonra üç kısma ayrılmış yerlerle ilgili yeniden altyapı bedeli ödemesi gerekir mi? 2-Ödemesi gerekmiyor ise ruhsat taleplerinin sonraki yıllarda olması halinde altyapı bedeli ile ilgili fark ödemesi gerekir mi?

» Plansız alanlar da yapılaşma hk. 10.12.2017

Hocam merhaba, plansız alanda yapılan bir yapı ile ilgili olarak bir sorum olacak, yapı sahibi muhtardan 12.03.2014 tarih 3 karar nolu bir belge fotokopisi getirdi. Belge üzerinde yapı sahibinin bilgileri ve yapmak istediği yapıya ait özellikler yazılmış muhtar ve azalar tarafından da onaylanmış belgenin aslını istediğimiz zaman muhtar karar defterlerini verdiklerini elinde bulunmadığını söyledi. Plansız alanlar tip imar yönetmeliğinin 57.Maddesinde belirtildiği üzere" Madde 57- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır. " denmekte olup başka bir görüş yazısı almadığı görülmüştür. Bahse konu şartlarda bu yapı ruhsatlı sayılabilir mi?

» Tadilat Ruhsatı ve Mührün Kaldırılması 07.12.2017

Belediye Encümenince yıkım kararı alınmış,(verilen süre içeirisinde eski haline getirilmemiş ve ruhsat almamış),ruhsat süresi devam eden yapı ile ilgili olarak tadilat ruhsatı başvurusunda bulunularak yapıdaki aykırılıkların ruhsatlı hale getirilmesi talep edilmektedir.Söz konusu aykırılıkların tadilat ruhsatı ile düzelebileceği tarafımızca tespit edilmiştir. Ruhsat süresi devam eden yıkım kararı olan yapıya tadilat ruhsatı düzenleyebilir miyiz?

» İdare sınırı ile kadastro sınırı hakkında 20.11.2017

Kadastrosu İlçemiz mahallesinde olan bir taşınmaz aynı zamanda başka bir ilin idari sınırında kalmaktadır. İmar dışı olan bu alana yapı ruhsatı İlçe Belediyesince mi verilmelidir? Yoksa İdari sınır içerisinde olan Özel İdare mi vermelidir?

» Proje müellifi değişikliğinde muvafakatname 20.11.2017

Proje tadilatı veya yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesini gerektiren hallerde proje müelliflerinin değişmesi durumunda ilk müelliflerden alınması gereken muvafakatnamelerin noter ya da meslek odası onaylı olması gerekir mi? (özellikle inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisi müellifi değişikliğinde)

» Ruhsattan Muaf Enerji Tesisine Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi 03.11.2017

2014 yılında yapılan özelleştirme neticesinde (X) firmasına devredilen Çatalağzı Termik Santrali ve bağlı taşınmazlarının yapı ruhsatı yoktur. Bu taşınmazlar için yeni malik belediyemizden 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesi 10.fıkrası ve 30. Maddesi hükümleri gereğince yapı kullanma izin belgesi talep etmektedir. Özelleştirme öncesinde söz konu taşınmazlarına mülkiyeti kamuya ait olduğundan Tip İmar Yönetmeliğinin 59. maddesi “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan enerji tesisleri ve bunların müştemilatı için ruhsat alınmasına gerek olmadığı” hüküm altına alındığından bu taşınmazlar için ruhsat verilmemiştir. Bu binalar için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi mümkün müdür ya da yapı kullanma izin belgesi yerine geçecek bir yazı verilebilir mi?

» İnşaatı devam eden binanın arsası ile birlikte satılması 24.10.2017

Yapı ruhsatı almış ve inşaatı başlamış olan yapı arsası ile birlikte satılmak isteniyor. Yapı yer sahibi tarafından geçici müteahhitlik belgesi alınarak yapılmaktadır. İnşaatı devam ederken yapı satılıp yeni sahibi tarafından inşaata devem edilmek istenmektedir. Bu durumda yapı ruhsatı tekrar düzenlenecek midir. Müteahhitlik belgesi alınacak mıdır? Teşekkürler.

» Ruhsat Süresi Biten İnşaat İçin Yeniden Ruhsat Düzenlenmesi 16.10.2017

Belediyemizden 2010 yılında Yapı Ruhsatı alan vatandaş, inşaatını tamamlamış, ancak, Yapı Kullanma İzin Belgesi almamış. Yeniden Yapı Ruhsatı düzenlememiz gerekiyor. O zaman ki mimar veya mühendislere ''ulaşamayabilirim'' diyor vatandaş. Nasıl bir yol izlenmelidir?

» Kameriye 13.10.2017

Hocam merhaba, kişiye ait bir parselde zemin katta bulunan profil dikiler üzerine normal tek katlı bir yapı yapılmış durumda,yapının normal katının bir kısmı takılıp -sökülebilir malzeme ile kapatılmış olup, kalan kısmı ise balkon olarak kullanılmaktadır. Kapatılan kısımların takılıp - sökülebilir malzeme ile kapatılması, döşemesinin de ahşap malzemeden yapılması ve zemin katında sadece demir profil dikilerin olması nedeni ile kararsız kalmış durumdayız. Bahse konu yapı ruhsata tabii midir? Yoksa kamelya tarzında bir yapı olarak mı düşünülmelidir?