Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Teknik Şartnamesi hükümlerine uyulmaması nedeniyle ceza kesintisi / Temyiz Kurulu 03.05.2017

» Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Uyarınca Benzer İş Kapsamında Olmayan Deneyim Tutarının Yeterlik Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği / Onüçüncü Daire 05.02.2016

» 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 42. maddesinin işlem tarihinde yürürlükte olan 1. fıkrasında yer alan, “Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır” biçimindeki 2. cümlenin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.11.2012

» Geçici teminatın faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan dava / 13. Daire 22.10.2012

» Yükleniciye Birim Fiyat Teklif Usulü İle Yaptırılan Hizmet Alımı İşinde, Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği İçin Sözleşmesi Feshedildiği Halde, Sözleşme Hükümleri Uyarınca Aylık Sözleşme Bedelinin Binde 3’ü Oranında Kesintisi Yapılmaması Sorumluluğu / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» Akaryakıt Alım İşlerinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Fiyat Farkı Ödenmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında / Temyiz Kurulu 03.04.2012

» Belediye Mallarının Devlet Malı Niteliğinde Olduğu, Kira Süresi Dolan Kiralayanın Tahliyesinin Gerektiği / 6. Hukuk Dairesi 15.12.2009

» Hizmet Alımı İhalesiyle Avukatlık Hizmeti Alınması / Temyiz Kurulu 11.11.2008

» İhale tarihindeki asgari ücret değişmediği halde, yaklaşık maliyetin hesabına daha önceki döneme ait asgari ücretin esas alındığı gerekçesiyle fiyat farkı ödenemeyeceği hk. / Temyiz Kurulu 20.05.2008

» Asli ve Sürekli Kamu Hizmeti Niteliğinde Olan Bilgisayar İşletim ve Bakım Hizmetlerinin İhale Yoluyla Yaptırılmasının Mümkün Olmadığı / Daireler Kurulu 12.07.2000