Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davalarında Islah, Zamanaşımı, Maluliyetin Değişimi / Hukuk Genel Kurulu 01.03.2017

» Taşeron İşçinin İş Akdinin Feshi, Yazılı Fesih Bildiriminde Bulunulmaması / Yargıtay 09.06.2016

» Yaş Şartını Bekleyen Emeklilerin Sağlık Yardımından Yararlanması / 11. Daire 27.02.2014

» Yetkilisi Olduğu İş Yerinin Önünde Asılı Bulunan Reklam Tabelasının Yerini Belirleme Yetkisi Olmasa da Başkalarına Zarar Verecek Şekilde Tehlikeli Dizayn Eden İşverenin Kusuru / 12. Ceza Dairesi 06.02.2014

» İş İlişkisinin Devredilmesi Sonucu ve İş Sözleşmesi Sonunda Kullandırılmayan İzinlere Ait Ücretin Ödenmesi / 9. Hukuk Dairesi 04.02.2013

» Erginliğin 'kazai rüşt' hali dışında 'evlenme' ile kazananların 5434 sayılı Yasa'nın Ek 21. madde hükmünden yararlanamayacağından bahisle verilen mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu hakkında / 11. Daire 08.11.2012

» Genel tatil ve fazla çalışma alacaklarından kaynaklanan prime esas fark kazancın, hak kazanılan avın matrahına dâhil edilmesinin gerektiği / 10. Hukuk Dairesi 18.07.2012

» Özelleştirme Nedeniyle İş Akti Sona Eren İşçinin Davayı İdari İşleme Karşı Fesih Tarihinden İtibaren İdari Yargıda Açması Gerektiği / 12. Daire 06.06.2012

» Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Zimmet / 5. Ceza Dairesi 15.05.2012

» On Bir Saate Kadar Olan Çalışmalarda Ara Dinlenmesinin En Az Bir Saat, Daha Fazla Çalışmalarda İse En Az Bir Buçuk Saat Verilmesi Gerektiği / 9. Hukuk Dairesi 06.03.2012