Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» Daha Alt Göreve Yapılan Atanma İşleminin Hukukiliği / Anayasa Mahkemesi 28.12.2017

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» İtfaiye Personeline Yemek Yardımı / Temyiz Kurulu 25.10.2017

» Hemşire Olmayanların Doktorun Tedavi Gereği Verdiği İlaçları Hastaya Enjekte Etmesi Eyleminin Niteliği / Yargıtay 19. Ceza Dairesi 16.10.2017

» Acil Olduğu Gerekçesiyle Pazarlık Usulü İle Yapılmış Olmasına Rağmen İşin Zamanında Bitirilmemesi Halinde Öngörülen Cezai Şartın Uygulanmaması ve Aciliyet Gerekçesine Aykırı Olarak Ek Süre Verilmesi Eyleminin Hangi Suçu Oluşturacağı / Yargıtay 5. Ceza Dairesi 13.06.2017

» Tahsil Edilen Fatura Paralarını Mal Edinen Tahsildarın Olayın Ortaya Çıkmasını Engelleyen Fiillerinin Tamamının Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturacağı / Yargıtay 5. Ceza Dairesi 02.05.2017

» Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 38’inci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yönetim kurulu ücretinin fazla ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Teknik hizmetler sınıfında görev yapmakla birlikte çalışma mahalleri arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahalleri olmayan personele arazi tazminatı ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Teknik Hizmetler Sınıfına Ait Kadrolarda Bulunan Personele Açık Çalışma Mahallerinde Fiilen Çalışmadıkları Halde Özel Hizmet Tazminatı Ödenip Ödenemeyeceği / Temyiz Kurulu 12.04.2017

» Hukuk İşleri Müdürlüğünde Görevli Memura Avukat Vekalet Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği / Temyiz Kurulu 05.04.2017