Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 38’inci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yönetim kurulu ücretinin fazla ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Su kesme/bağlama ücretinin tahsil edilmemesi / Temyiz Kurulu 19.04.2017

» Minibüs (M), Servis (S), Köy otobüsü (K) ve Özel Halk (H) otobüslerinden tahsil edilmesi gereken yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılmaması / Temyiz Kurulu 12.04.2017

» Geçici Su Aboneliklerinin Değerlendirilmesi / Üçüncü Hukuk Dairesi 16.02.2016

» Fikir Ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Ederek Kültür Varlığı Bulmak Amacıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kazı Yapılmasının Müeyyidesi / Onikinci Ceza Dairesi 25.12.2015

» Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kiraya Verdikleri Taşınmazlar Hakkında TBK'nın Konut ve Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı / Altıncı Hukuk Dairesi 23.12.2015

» 2886 Sayılı Kanuna Göre Kiraya Verilen İşyerinin Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Kira Sözleşmesi 6570 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Gereğince Yıldan Yıla Yenilenerek Uzamış Olmasının Belediyelere 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinden Faydalanma Hakkı / Altıncı Hukuk Dairesi 25.11.2015

» Engelli Bireylerin Bakıma Muhtaç Olarak Kabul Edilebilmesi İçin; Günlük Hayatın Alışılmış Tekrar Eden Gerekleri Kapsamında Belirtilen Aktivitelerden En Az Birisinde Başkasına Tam Bağımlı Ya Da En Az İkisinde Başkasına Kısmen Bağlı Olması Gerektiği / Onuncu Daire 17.11.2015

» Belediye Mallarının Haczi Durumunda İcra Dairesince Haciz Kararı Alınmadan Önce Borca Yeter Miktarda Mal Gösterilmesi / Sekizinci Hukuk Dairesi 22.10.2015

» Abonenin Kartlı Sayaç İptali ile İlgili Talebinde Temel Tüketici Haklarının Gözetilmesi / Üçüncü Hukuk Dairesi 02.07.2015