Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» Daha Alt Göreve Yapılan Atanma İşleminin Hukukiliği / Anayasa Mahkemesi 28.12.2017

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» Belediyelere Ait Taşınmazların Belediye Meclisi Kararı ile Spor Kulüplerine Tahsis Edilmesine İmkân Bulunmadığı / Sayıştay Genel Kurulu 16.10.2017

» Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 38’inci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yönetim kurulu ücretinin fazla ödenmesi. / Temyiz Kurulu 26.04.2017

» Su kesme/bağlama ücretinin tahsil edilmemesi / Temyiz Kurulu 19.04.2017

» Minibüs (M), Servis (S), Köy otobüsü (K) ve Özel Halk (H) otobüslerinden tahsil edilmesi gereken yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılmaması / Temyiz Kurulu 12.04.2017

» Hukuk Müşavirliği Görevini Tedviren Yürüten Personele Asile İlişkin Sosyal Denge Tazminatının Ödenip Ödenemeyeceği / Temyiz Kurulu 05.04.2017

» Mahalli Müşterek İhtiyaç Niteliğinde Olmayan Bir Hizmetin Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi / Temyiz Kurulu 29.03.2017

» Belediye Başkanının Hukuka Aykırı Görerek Meclise İade Ettiği ve Meclisçe Tekrar Karara Bağlanan Kararlara Karşı Dava Açma Ehliyeti / Danışrat 8. Daire 02.12.2016

» Belediye Başkanının, Dava Konusu Ettiği Meclis Kararının İptalini İstemeye İlişkin Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı / Danıştay 8. Daire 02.12.2016