Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» İtfaiye Personeline Yemek Yardımı / Sayıştay Temyiz Kurulu 25.10.2017

» Belediyelere Ait Taşınmazların Belediye Meclisi Kararı ile Spor Kulüplerine Tahsis Edilmesine İmkân Bulunmadığı / Sayıştay Genel Kurulu 16.10.2017

» Su kesme/bağlama ücretinin tahsil edilmemesi / Temyiz Kurulu 19.04.2017

» Sayıştay Dairelerince alınan kararlara karşı Temyiz Kuruluna itirazen başvurabilecekler / Temyiz Kurulu 10.11.2015

» Haksız İşgal Tazminatının (Ecrimisil) Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Unsurlar / Birinci Hukuk Dairesi 02.07.2015

» Kişilerin idareye yaptıkları her yeni müracaatla dava açma süresinin yeniden canlanacağı hk. / Vergi Dava Daireleri Kurulu 17.06.2015

» 4760 Sayılı Kanun'un Geçici 6'ncı Maddesi Uyarınca Ad Üzerinden Hesaplanarak Ek Olarak Tahakkuk Ettirilen Özel Tüketim Vergisinin Eşyanın Kıymeti ile Bir İlgisinin Bulunmadığı, Dolayısıyla, Verginin Matraha İlave Edilmek Suretiyle Tahakkuk Ettirilen Katma / Yedinci Daire 15.05.2015

» Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yapacakları Tüm İşlemler Dolayısıyla Her Türlü Harçtan Muaf Tutulmuş Olup, Yargı Harcından Muaf Tutulabilmesi İçin Bunun Yasada Açıkça Düzenlenmiş Olması Gerektiği / Onsekizinci Hukuk Dairesi 12.02.2015

» Vergilendirme Döneminin 2004 -Yılı Olması Nedeniyle En geç , 31/12/2009 Tarihine Kadar tarh ve Tebliğ Edilmeyen Katma Değer Vergisinin Zaman Aşımına Uğradığı / Dokuzuncu Daire 24.06.2014