Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Su kesme/bağlama ücretinin tahsil edilmemesi / Temyiz Kurulu 19.04.2017

» Kişilerin idareye yaptıkları her yeni müracaatla dava açma süresinin yeniden canlanacağı hk. / Vergi Dava Daireleri Kurulu 17.06.2015

» Aile Hekimine Fazla Yapılan Ödemenin Tahsili / 3. Hukuk Dairesi 13.05.2013

» Zamanaşımı süresinin dolmasından önce yapılan cüzi tutardaki ödemeler nedeniyle tahsil zamanaşımı süresinin kesildiğinden bahsedilmesine olanak bulunmadığı hakkında / 3. Daire 25.09.2012

» Yükleniciye Birim Fiyat Teklif Usulü İle Yaptırılan Hizmet Alımı İşinde, Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği İçin Sözleşmesi Feshedildiği Halde, Sözleşme Hükümleri Uyarınca Aylık Sözleşme Bedelinin Binde 3’ü Oranında Kesintisi Yapılmaması Sorumluluğu / Temyiz Kurulu 26.06.2012

» İlçe Kaymakamlarına 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 63. maddesi Uyarınca Ödenen Ek Ödenekten Gelir Vergisi Kesintisinin Yapılıp Yapılmayacağı / Temyiz Kurulu 07.02.2012

» 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesinin (B) Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 29.12.2011

» Üniversitelerin, Öğrencilerin Kültürel Ve Sosyal Gelişmelerini Sağlamak Üzere Yasalarca İzin Verilen Bilimsel Geziler Ve Diğer Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlere İlişkin Giderleri Bütçeden Karşılayabileceği / Temyiz Kurulu 20.09.2011

» Kamu Zararlarının Çıkarılmasında Sorumluların Tespiti / Temyiz Kurulu 05.07.2011

» Sayıştay’ın Verdiği Kararın “Mahkeme İlamı” Niteliğinde Olmadığı / Hukuk Genel Kurulu 29.06.2011