Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Çakışan Farklı Sigortalılıkların Değerlendirilmesi / Onuncu Hukuk Dairesi 09.11.2015

» Vekil yoluyla takip edilen işlerde tebligatın kime yapılacağı, 2/B davasında orman sınırları dışına çıkarılan alanların durumu / Yirminci Hukuk Dairesi 18.12.2014

» Aynı beyanname muhteviyatı eşyalar nedeniyle ithalatçı adına ek olarak tahakkuk ettirilen gümrük vergileri üzerinden hesaplanarak karara bağlanan para cezasında gümrük müşaviri adına alınan para cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı / Yedinci Daire 21.05.2014

» Elektrik Kayıp Kaçak Bedelinin Tüm Abonelere Yansıtılması / Hukuk Genel Kurulu 21.05.2014

» 6831 sayılı Orman Kanunu’nun değişik 11. maddesinin birinci fıkrasının “Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir.” biçimindeki üçüncü ve dördüncü cümlelerinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.05.2013

» 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.05.2013

» Eser Sözleşmesine Konu Teşkil Eden Eşyaların Teslim Edildiğinin Yüklenici Tarafından İspat Olunması Gerektiği / 15. Hukuk Dairesi 31.01.2013

» Baz İstasyonlarına Karşı Sağlığa Verdiği Zarar ve Gürültü Açısından Değerlendirilmesi / 14. Hukuk Dairesi 19.11.2012

» 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, değişik 49. maddesinin (A) fıkrasında yer alan “… fiilleri hakkında dava müruru zamanı, bütün askeri mükellefiyetlerin… bitmesinden itibaren işlemeğe başlar.” ibaresinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 11.04.2012

» Trafik Kazası Sonucu Yaralama Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat / 4. Hukuk Dairesi 28.02.2012