Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» Bölge Adliye Mahkemelerinin Temyize Kapalı Kararları / Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 18.10.2017

» Seçim Günü, Oy Verme Süresi Sona Erdikten Sonra Umuma Açık İşyerinde İçki İçilmesinin İçki Yasağına Aykırı Suç Oluşturup Oluşturmayacağı / Yargıtay 19. Ceza Dairesi 01.06.2017

» Gelmeyen Seçmenler Adına İmza Atarak Oy Kullanan Sandık Görevlisinin Yargılandığı Davaya Siyasi Partilerin Taraf Olup Olamayacağı / Yargıtay 19. Ceza Dairesi 11.05.2017

» Hizmet Alımı İşinde Eksik Yapılan İşler Nedeniyle Ceza Uygulanıp Uygulanmayacağı / Temyiz Kurulu 15.03.2017

» Tebligatın Bildirilen Adres ile Adres Kayıt Sistemine Kayıtlı Adreslerden Hangisine Yapılacağı veya Tebligatta Adreslerde Öncelik Sırası / Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 07.03.2017

» Riskli Alanların Sağlıklı Yapılaşması, Taşınmaz Kültür Varlıklarının İhya ve Restorasyon Çalışmalarının Yapılması Amacıyla Mahalle, Ada ve Parsel Numarası Gösterilmek Suretiyle Tek Tek Belirlenerek Acele Kamulaştırma Kararı Alınması / 6. Daire 23.12.2016

» Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sanıktan Sorulmasının Esas Olduğu ve Sanıktan Sorulamadığı Durumlarda Nasıl Davranılacağı / Dördüncü ceza mahkemesi 07.05.2016

» Kişilik Haklarının İhlal Edilip Edilmediği Hususunda Değinilen Kriterlere Uygun Değerlendirme / 19. Ceza Dairesi 03.05.2016

» Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Üzerinde İzinsiz Kazı Eylemi Suçundan Doğan Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma ya da Tedbirlere Çevrilmesi / 12. Ceza Dairesi 18.04.2016

» 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Çerçevesinde Yapılan Damgalama İşleminin Mühürleme Niteliğinde Kabul Edilerek Mühür Bozma Suçuna Konu Edilip Edilemeyeceği / Yargıtay Ceza Genel Kurulu 08.03.2016