Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» Bölge Adliye Mahkemelerinin Temyize Kapalı Kararları / Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 18.10.2017

» Seçim Günü, Oy Verme Süresi Sona Erdikten Sonra Umuma Açık İşyerinde İçki İçilmesinin İçki Yasağına Aykırı Suç Oluşturup Oluşturmayacağı / Yargıtay 19. Ceza Dairesi 01.06.2017

» Gelmeyen Seçmenler Adına İmza Atarak Oy Kullanan Sandık Görevlisinin Yargılandığı Davaya Siyasi Partilerin Taraf Olup Olamayacağı / Yargıtay 19. Ceza Dairesi 11.05.2017

» Tebligatın Bildirilen Adres ile Adres Kayıt Sistemine Kayıtlı Adreslerden Hangisine Yapılacağı veya Tebligatta Adreslerde Öncelik Sırası / Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 07.03.2017

» Kaçak eşyanın CİF değeri esas alınarak, Gümrük İdaresince hesaplanacak ‘eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplam tutarı’ üzerinden kamu zararı olduğunun değerlendirilmesi / Yedinci Ceza Dairesi 25.06.2016

» Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sanıktan Sorulmasının Esas Olduğu ve Sanıktan Sorulamadığı Durumlarda Nasıl Davranılacağı / Dördüncü ceza mahkemesi 07.05.2016

» 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Çerçevesinde Yapılan Damgalama İşleminin Mühürleme Niteliğinde Kabul Edilerek Mühür Bozma Suçuna Konu Edilip Edilemeyeceği / Yargıtay Ceza Genel Kurulu 08.03.2016

» Cevap ve Düzeltme Metninin Yayımlanmaması Halinde Sorumluluğun Oluşması ve Sorumlular / Ondokuzuncu Ceza Dairesi 22.02.2016

» Kaydı Silinip Aftan Yararlandırılmayan Kişinin Yargı Kararı İle Öğrenimine Devam Etmesi Sonucunda Mezun Olduğunda, Önceki Dava Bozulsa Dahi Mezuniyet Belgesinin İptal Edilemeyeceği / İdari Dava Daireleri Kurulu 17.02.2016

» Profesör Kadro Atamalarının Rektör Tarafından Yapılması Gerektiği / Sekizinci Daire 03.02.2016