Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» Köy Merasının Kullanım ve Mülkiyet Hakkı Ayrımında Hazinenin Davaya Katılma Hakkı / Ceza Genel Kurulu 18.02.2014

» 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.12.2009 günlü, 5940 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 42. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…yapının sahibine,” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 10.01.2013

» Baz İstasyonlarına Karşı Sağlığa Verdiği Zarar ve Gürültü Açısından Değerlendirilmesi / 14. Hukuk Dairesi 19.11.2012

» Taşınmazların Kamulaştırma Çalışmaları Kapsamında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesinde Belirtilen Kuruluşlardan Alınan Bilgi Karşılığında Ücret Ödenmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında. / Temyiz Kurulu 24.04.2012

» Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde, Kamulaştırılan Taşınmazda Hangi Ürünler Yetişiyorsa Bu Ürünler Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi Gerektiği, Bu Değerin Tespitin Esaslarının Neler Olduğuna Dair / 18. Hukuk Dairesi 24.04.2012

» Yapı İçin Verilen Yıkım Kararlarına Karşı Mülk Sahipleri İle Birlikte Kiracılarında Dava Açabileceği / 14. Daire 18.04.2012

» Orman Niteliğinde Bulunan Taşınmazın Bu Niteliği Korunarak Plan Kapsamına Alınması Gerekirken, Orman Niteliği Dışında Başka Bir Kullanım Amacı Belirlenmek Suretiyle Yapılan İmar Planında İsabet Bulunmadığı / 6. Daire 23.09.2011

» Mera Özelliği Taşıyan Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılamayacağı / 8. Hukuk Dairesi 21.06.2010

» Yapı Denetim Kuruluşlarının, Fenni Mesuliyetini Üstlendikleri Her Bir Yapıyı Kontrol Yükümlülüklerinin Kapsamı / 6. Daire 18.01.2010

» Yol Üzerine İzinsiz ve Ruhsatsız Yapılan Barakanın Yıkılması / 14. Hukuk Dairesi 03.03.2008