Mevzuat Takip SistemiYargıtay

» Feshedilen Bir Satış İhalesinin İkinci Kez İhalesi Sonucu Doğan Bedel Farkının Tazmininin Nasıl Yapılacağı / Yargıtay 12 Hukuk Dairesi 01.12.2016

» Kamu İhale Sözleşmelerinde Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışları ile İlgili Ceza Mahkemesince Verilen Karara İtiraz Edilemeyeceği / Onbeşinci Hukuk Dairesi 01.02.2016

» Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kiraya Verdikleri Taşınmazlar Hakkında TBK'nın Konut ve Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı / Altıncı Hukuk Dairesi 23.12.2015

» 2886 Sayılı Kanuna Göre Kiraya Verilen İşyerinin Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Kira Sözleşmesi 6570 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Gereğince Yıldan Yıla Yenilenerek Uzamış Olmasının Belediyelere 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinden Faydalanma Hakkı / Altıncı Hukuk Dairesi 25.11.2015

» Teminat yatırmayanların salonun dışına çıkarılmasının ihalenin feshi sebebi olup olmayacağı / Onikinci Hukuk Dairesi 02.12.2014

» Araç Kiralama Hizmeti İhalesine Fesat Karıştırma / Beşinci Ceza Dairesi 22.10.2014

» Satışın Elektronik Ortamda İlanı / 12. Hukuk Dairesi 09.06.2014

» İhaleye Fesat Karıştırma Halleri / 5. Ceza Dairesi 05.05.2014

» İşçinin Ücret ve İşçilik Alacaklarında Asıl İşveren Olan İhale Eden Kamu Kurumunun Sorumluluğu / 22. Hukuk Dairesi 19.03.2013

» İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Oluşabilmesi İçin İhale Usullerinden Biri İle Usulüne Uygun Yapılmış Ya Da Yapılacak Bir İhale Ve İş Olmasının Zorunlu Olduğu, Doğrudan Temin Yönteminde İse İhaleye Fesat Suçunun Oluşmayacağı / 5. Ceza Dairesi 28.02.2013