Mevzuat Takip SistemiYargıtay

» Hemşire Olmayanların Doktorun Tedavi Gereği Verdiği İlaçları Hastaya Enjekte Etmesi Eyleminin Niteliği / Yargıtay 19. Ceza Dairesi 16.10.2017

» Acil Olduğu Gerekçesiyle Pazarlık Usulü İle Yapılmış Olmasına Rağmen İşin Zamanında Bitirilmemesi Halinde Öngörülen Cezai Şartın Uygulanmaması ve Aciliyet Gerekçesine Aykırı Olarak Ek Süre Verilmesi Eyleminin Hangi Suçu Oluşturacağı / Yargıtay 5. Ceza Dairesi 13.06.2017

» Tahsil Edilen Fatura Paralarını Mal Edinen Tahsildarın Olayın Ortaya Çıkmasını Engelleyen Fiillerinin Tamamının Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturacağı / Yargıtay 5. Ceza Dairesi 02.05.2017

» Basit ve Nitelikli Zimmet Suçu Belirlemesinde Hileli İşlemin Niteliğinin Önemi / Yargıtay 5. Ceza Dairesi 20.03.2017

» Suç Tarihinden Sonra Yapılan Değişiklikle Ağırlaştırılan Cezanın Önceki Fiile Uygulanıp Uygulanamayacağı / Yargıtay 5. Ceza Dairesi 14.03.2017

» İhalesiz Başlayan İşlerin İhale Belgelerinin İşin Devamı Esnasında Tanzim Edilmesi Halinin Suç Niteliği / Yargıtay 5. Ceza Dairesi 13.03.2017

» Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Soruşturulması Usulü (Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu-Zimmet Suçu Ayrımı) / Yargıtay 5. Ceza Dairesi 12.12.2016

» Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturacak Eylemlerden Dolayı Sulh Ceza Mahkemesinde Yargılaması Süren Olayla İlgili Olarak Asliye Ceza Mahkemesince Verilen Cezanın Temyiz İncelemesinde Her İki Dosyanın Da Birleştirilmesi Gerektiği / Yargıtay 5. Ceza Dairesi 01.12.2016

» Memnu Haklarin Iadesi, Adli Sicilin Silinmesi, Kanun Yararina Bozma / 1. Ceza Dairesi 02.11.2016

» Memurun Resmi Belgenin Düzenlemesinde Yalan Beyanda Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi / Onbirinci Ceza Dairesi 13.06.2016