Mevzuat Takip SistemiYargıtay

» Kaçak eşyanın CİF değeri esas alınarak, Gümrük İdaresince hesaplanacak ‘eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplam tutarı’ üzerinden kamu zararı olduğunun değerlendirilmesi / Yedinci Ceza Dairesi 25.06.2016

» Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sanıktan Sorulmasının Esas Olduğu ve Sanıktan Sorulamadığı Durumlarda Nasıl Davranılacağı / Dördüncü ceza mahkemesi 07.05.2016

» Cevap ve Düzeltme Metninin Yayımlanmaması Halinde Sorumluluğun Oluşması ve Sorumlular / Ondokuzuncu Ceza Dairesi 22.02.2016

» Fikir Ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Ederek Kültür Varlığı Bulmak Amacıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kazı Yapılmasının Müeyyidesi / Onikinci Ceza Dairesi 25.12.2015

» 2863 Sayılı Kanunun 7. Maddesinde 6498 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişikliğin Amacı, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlığı ya da Sit Alanı Olarak Tescil Kararlarının, İlgililerince Öğrenilmesini Sağlamak Olduğu / Onikinci Ceza Dairesi 24.12.2015

» Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanının, Mandırası İçin Süt Toplayan Kişiyi Tehdit Etmesinde Oluşan Suçun Niteliği / Dördüncü Ceza Dairesi 22.12.2015

» Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması / Beşinci Ceza Dairesi 30.11.2015

» Marka Başvurularının 556 Sayılı KHK’nın Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Onbirinci Hukuk Dairesi 25.11.2015

» İmar Palnında Sit Alanı Olarak Belirlenen Alan İle İlgili 2863 Sayılı Yasayaya Aykırı İşlem Yapılması / Onsekizinci Ceza Dairesi 24.11.2015

» Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanık Hükümünün Uygulanma Koşulları / Onyedinci Ceza Dairesi 23.11.2015