Mevzuat Takip SistemiYargıtay

» Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bulunan Alandaki Taşınmazların Durumunun İnşaat Çalışmalarından Olumsuz Etkilenmesinin Kamulaştırmasız El Atma Sonucunu Doğurup Doğurmayacağı / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 25.04.2017

» Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaza Emsal Karşılaştırması ile Değer Biçilmesi / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 18.04.2017

» Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaza Emsal Karşılaştırması ile Değer Biçilmesi / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 18.04.2017

» Kuru Bağ Niteliğindeki Taşınmazın Değeri Belirlenirken Uygulanacak Kapitalizasyon Faizi Oranı / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 17.04.2017

» Etrafında Kamulaştırma Yapılması Nedeniyle Durumu Etkilenen Kargir Ev ve Avlusunun Kamulaştırma Kanunun 12. Maddesi Karşısındaki Durumu / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 04.04.2017

» İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmazlarda Değerlendirmenin Hangi Tarihe Göre Yapılacağı / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 09.06.2016

» Hak Düşürücü Sürenin Eldeki Davada Uygulanmasının Mümkün Olmadığı, Bedele Dönüştürülen Taşınmaza Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması Davasında Çekişmesiz Bedelin Ödeme Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Tespit Edilip, Sonucuna Göre Karar Verilmesi / Beşinci Hukuk Dairesi 10.03.2016

» İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun oluşabilmesi İçin, Binanın Belediye Sınırları İçinde veya Özel İmar Rejimine Tabi Yerde Olması Gerektiği, Mücavir Alanda Bulunması Halinde ise Suçun Oluşmayacağı / 18. Ceza Dairesi 02.02.2016

» İmar Yasası Gereğince Yapıların Onaylı Projelerine ve Yapı Ruhsatına Uygun Şekilde Yapılmasının Zorunlu Olduğu, Yüklenicinin Sözleşmeye, Projesine ve İmar Mevzuatına Aykırı Bir Yapı Gerçekleştirmesi ve YapIya Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınamaması Durumun / Yirmiüçüncü Hukuk Dairesi 24.11.2015

» Kamulaştırma Yapılırken Kapama Fıstıklık Niteliğinde Kamulaştırma Sahasına Mücavir Olan Taşınmaza Net Fıstık Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesinde ve Diğer Etkenlerin Dikkate Alınmasında İsabetsizlik Olmadığı / 5. Hukuk Dairesi 25.03.2015