Mevzuat Takip SistemiYargıtay

» Geçici Su Aboneliklerinin Değerlendirilmesi / Üçüncü Hukuk Dairesi 16.02.2016

» İmar Yasası Gereğince Yapıların Onaylı Projelerine ve Yapı Ruhsatına Uygun Şekilde Yapılmasının Zorunlu Olduğu, Yüklenicinin Sözleşmeye, Projesine ve İmar Mevzuatına Aykırı Bir Yapı Gerçekleştirmesi ve YapIya Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınamaması Durumun / Yirmiüçüncü Hukuk Dairesi 24.11.2015

» İmar Palnında Sit Alanı Olarak Belirlenen Alan İle İlgili 2863 Sayılı Yasayaya Aykırı İşlem Yapılması / Onsekizinci Ceza Dairesi 24.11.2015

» Kamulaştırma Yapılırken Kapama Fıstıklık Niteliğinde Kamulaştırma Sahasına Mücavir Olan Taşınmaza Net Fıstık Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesinde ve Diğer Etkenlerin Dikkate Alınmasında İsabetsizlik Olmadığı / Beşinci Hukuk Dairesi 25.03.2015

» Belediyenin Yıkım Kararı Alınan Binaların Yıkım İşlerini Tamamlayamadıklarını Beyanları Karşısında Bilirkişi Değerlendirmesi Yapma Gerekliliği / Beşinci Ceza Dairesi 03.03.2015

» İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Ruhsatsız ya da Ruhsata Aykırı Olarak Yaptığı veye Yaptırdığı Binayı İmar Planına ve Ruhsatına Uygun Hale Getirerek TCK'nın 184/5. Maddesine Özel Düzenlemeden Yararlanma İmkanı Varken Hükmün Açıklanmasının Gei Bırakılma / Ceza Genel Kurulu 24.02.2015

» Taşınmazların Orman Vasfında Olup Olmadığının Nasıl Belirleneceği / Yirmibirinci Hukuk Dairesi 29.01.2015

» Emlak Vergisinin Kamulaştırma Yapan İdare Tarafından Ödenmesi / Beşinci Hukuk Dairesi 27.01.2015

» Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davalarında Esas Alınacak Kriterlerin Neler Olduğu / Onsekizinci Ceza Dairesi 22.01.2015

» Çevrenin kirlendiği ya da kirlenme ihtimali bulunduğunun kabul edilebilmesi için, öncelikle kirliliğe neden olan kaynağın tespit edilmesi, sonra da ilgili yönetmeliklerdeki değerlerin aşılıp aşılmadığının tespiti gerekir. / Dördüncü Ceza Dairesi 08.12.2014