Mevzuat Takip SistemiYargıtay

» Bir Yerin Orman veya Mera Olup Olmadığının Belirlenmesinde Tahdit Haritasının Geçerliliği / Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 02.03.2016

» Geçici Su Aboneliklerinin Değerlendirilmesi / Üçüncü Hukuk Dairesi 16.02.2016

» Fikir Ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Ederek Kültür Varlığı Bulmak Amacıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kazı Yapılmasının Müeyyidesi / Onikinci Ceza Dairesi 25.12.2015

» Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kiraya Verdikleri Taşınmazlar Hakkında TBK'nın Konut ve Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı / Altıncı Hukuk Dairesi 23.12.2015

» 2886 Sayılı Kanuna Göre Kiraya Verilen İşyerinin Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Kira Sözleşmesi 6570 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Gereğince Yıldan Yıla Yenilenerek Uzamış Olmasının Belediyelere 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinden Faydalanma Hakkı / Altıncı Hukuk Dairesi 25.11.2015

» Belediye Mallarının Haczi Durumunda İcra Dairesince Haciz Kararı Alınmadan Önce Borca Yeter Miktarda Mal Gösterilmesi / Sekizinci Hukuk Dairesi 22.10.2015

» Abonenin Kartlı Sayaç İptali ile İlgili Talebinde Temel Tüketici Haklarının Gözetilmesi / Üçüncü Hukuk Dairesi 02.07.2015

» Belediye Başkanın 3194 Sayılı Yasa'nın 32 ve 42. Maddeleri Uyarınca İşlem Tesis Edilmesini Gerektiren İdare Mahkemesi Kararlarını Tebliğe Rağmen Uygulamaması / Beşinci Ceza Dairesi 02.07.2015

» Muhtarların Mahalli İdareler Seçimleri Öncesinde Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerini Yapılan Tebligata Rağmen Almama ve Askıya Çıkarmamaktan İbaret Eylemlerinin 298 Sayılı Yasa'nın 147. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu / Beşinci Ceza Dairesi 18.06.2015

» Belirli Koşulların Gerçekleşmesi Halinde Mera Vasfının Değiştirilebileceği ve Meraların Özel Mülkiyete Konu Olabileceği / Ondördüncü Hukuk Dairesi 16.06.2015