Mevzuat Takip SistemiYargıtay

» Bir Yerin Orman veya Mera Olup Olmadığının Belirlenmesinde Tahdit Haritasının Geçerliliği / Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 02.03.2016

» Geçici Su Aboneliklerinin Değerlendirilmesi / 3. Hukuk Dairesi 16.02.2016

» 2886 Sayılı Kanuna Göre Kiraya Verilen İşyerinin Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Kira Sözleşmesi 6570 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Gereğince Yıldan Yıla Yenilenerek Uzamış Olmasının Belediyelere 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinden Faydalanma Hakkı / 6. Hukuk Dairesi 25.11.2015

» Belediye Mallarının Haczi Durumunda İcra Dairesince Haciz Kararı Alınmadan Önce Borca Yeter Miktarda Mal Gösterilmesi / 8. Hukuk Dairesi 22.10.2015

» Belediye Başkanın 3194 Sayılı Yasa'nın 32 ve 42. Maddeleri Uyarınca İşlem Tesis Edilmesini Gerektiren İdare Mahkemesi Kararlarını Tebliğe Rağmen Uygulamaması / 5. Ceza Dairesi 02.07.2015

» Cemevlerinin İbadethane Olarak değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği / 3. Hukuk Dairesi 28.05.2015

» 6552 Sayılı Yasa ile Değişik 5393 Sayılı Kanunun 15/son Maddesi Karşısında Hacizlerin Kaldırılması İçin Hangi İşlemlerin Yapılacağı / 12. Hukuk Dairesi 07.04.2015

» Ecrimisil, Başka Bir İfadeyle Haksız İşgal Tazminatı, Zilyet Olmayan Malikin, Malik Olmayan Kötüniyetli Zilyetten İsteyebileceği Bir Tazminattır / Birinci Hukuk Dairesi 03.03.2015

» Belediyenin Yıkım Kararı Alınan Binaların Yıkım İşlerini Tamamlayamadıklarını Beyanları Karşısında Bilirkişi Değerlendirmesi Yapma Gerekliliği / 5. Ceza Dairesi 03.03.2015

» Hazinenin Yol ve Kaldırımların İşgali Halinde Belediyeden Ecrimisil Talep Edip Edemeyeceği / 17. Daire 19.02.2015