Mevzuat Takip SistemiYüksek Fen Kurulu Kararları

» Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde, Sözleşme, Proje ve Yaklaşık Maliyet İlişkisi / Yüksek Fen Kurulu 03.04.2014

» Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde Yapımından Vazgeçilen İmalatlar ve Sözleşme Bedelinin %80 inden Daha Düşük Bedelle Tamamlanan İşlerde Yapılacak İşlemler / Yüksek Fen Kurulu 22.01.2014

» Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde Yapımından Vazgeçilen İmalatlar ve Yeni İmalat Kalemlerinin Fiyatlarının Belirlenmesi / Yüksek Fen Kurulu 09.01.2014

» 2886 Sayılı Kanuna Göre İhale Edilen İşte Süre Uzatımı Ve Ödenek Aktarılması Konusunda Müteahhit Sorumluluğu / Yüksek Fen Kurulu 14.11.2013

» Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde, Uygulama Yeri Değişikliklerinde İş Artışı-Eksilişi Yapılıp Yapılamayacağı / Yüksek Fen Kurulu 12.09.2013

» Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde, Proje ve Teknik Şartname İlişkisi (Eksiklik-Uyuşmazlık) / Yüksek Fen Kurulu 04.07.2013

» Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde, Proje ve Teknik Şartname İlişkisi / Yüksek Fen Kurulu 14.06.2013

» Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde, Uygulama Projesinde Bulunmayan Ancak Mahal Listesi ve Pursantaj Cetvelinde Yer Alan İş Kaleminin Ödenmesi / Yüksek Fen Kurulu 23.05.2013

» Karşılıklı Anlaşma İle İş Süresinin Kısaltılıp Kısaltılamayacağı / Yüksek Fen Kurulu 05.02.2013

» Proje ve Mahal Listesinde Bulunmayan, Yaklaşık Maliyette Yer Alıp Yerinde Uygulanmayan İmalatlar İçin Sözleşme Bedelinden Kesinti Yapılıp Yapılamayacağı / Yüksek Fen Kurulu 09.01.2013