Mevzuat Takip SistemiYüksek Öğretim Yönetmelikleri

» Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Iğdır Üniversitesi 06.04.2018

» 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik / Yükseköğretim Kurulu 05.07.1983

» 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik / Maliye Bakanlığı 26.08.2006

» 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 55 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik / Maliye Bakanlığı 28.10.2009

» Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 13.10.2002

» Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.06.2013

» Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 08.01.2008

» Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulamaya Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 07.10.2010

» Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 15.05.1993

» Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 21.09.2013