Mevzuat Takip SistemiYüksek Öğretim Yönetmelikleri

» Hitit Üniversitesi Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Hitit Üniversitesi 30.10.2016

» Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Iğdır Üniversitesi 06.04.2018

» İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği / İstanbul Aydın Üniversitesi 08.11.2016

» Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği / Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 03.12.2016

» Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Mustafa Kemal Üniversitesi 04.12.2016

» Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği / Pamukkale Üniversitesi 26.10.2016

» Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Sağlık Bilimleri Üniversitesi 31.10.2016

» Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği / Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26.10.2016

» 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik / Yükseköğretim Kurulu 05.07.1983

» 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik / Maliye Bakanlığı 26.08.2006