Mevzuat Takip SistemiZabıta Personeli ve Teşkilatı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Zabıta Memuru Kadro Derece İşlemleri 03.07.2018

Belediyemiz norm kadro cetvelinde 6. derecede bulunan Zabıta Memuru kadrosunu en fazla kaçıncı dereceye kadar yükseltebiliriz? İyi çalışmalar.

» Zabıta Müdürlüğü Kurulması 27.06.2018

5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi hükmü uyarınca Zabıta hizmetleri Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte Belediyemizin norm kadro grubu da C-5 olup zorunlu müdür kadrolarının bir tanesi de Zabıta Müdürü kadrosudur. Belediye Kanununun 48. Maddesinde geçen norm kadroya uygun olarak ifadesi gereğince hali hazırda var olan Zabıta amirliği Meclis Kararı ile Zabıta Müdürlüğüne dönüştürülmesi gerekir mi? İyi çalışmalar dilerim.

» Zabıtaca verilen cezaların encümence onaylanması hk. 25.06.2018

Sn Hocam, Zabıtamızca tutulan zabıt varakası tek başına ceza hükmüne sahip midir, yoksa illaki encümence onaylanması gerekir mi?

» Zabıta görevde yükselme sonucu atama hk. 19.06.2018

Sayın Hocam, Zabıta sınavı için kadroları açıkladığımızda yapılan müracata göre kimin hangi kadro için sınava gireceğini duyurmuştuk. Ancak sınav sonuclarına göre atama yapacağımız zaman yönetmelikte başarı sırasına göre atama yapılır dendiğinden itirazlar oldu. Şöyleki 1/3 ünden maaş alan, y.okul mezunu, 23 yıl hizmeti olan A..isimli memur 1 drc. komser için uygun görüldü ve sınavdan 76 puan aldı. 4/1 den maaş alan lise mezunu 22 yıl hizmeti olan B..isimli memur 4 drc. komser için uygun görüldü ve sınavdan 72 puan aldı. Bu durumda kadrolar için başta belirlenen isimlere göre mi yoksa yüksek puana göre mi atama yapmalıyız? Hangi memuru atamalıyız?

» Zabıta Görevde Yükselme Eğitimi Hk. 19.06.2018

Sayın Hocam, Zabıta görevde yükselme sınavını kazananlardan biri mazereti nedeniyle kurum onayı ile eğitime 4 gün katılamamıştır. Sınava katılanlardan yapılan itiraz üzerine komisyon toplanmış olup, üyelerden biri sınavın iptal edilmesi gerektiği yönünde şerh koymuştur. Bu durumda ne yapmalıyız?

» Zabıta Komiseri Görevde Yükselme Hizmet Koşulları 11.06.2018

Değerli Hocam; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin, Görevde Yükselme Konulu Beşinci Kısmındaki 17. maddesinin "Zabıta Komiseri" görevde yükselme şartlarını belirleyen c bendinde; "c) Zabıta komiserliğine atanabilmek için; 1) En az lise mezunu olmak, 2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olmak, 3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak, 4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, 5) Kadro durumu elverişli olmak, şartları aranır." denmektedir. 17. maddenin son paragrafında ise; "(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz." denilmektedir. Bu noktada hocam; Belediyemizde görev yapan, 2 yıllık yüksekokul mezunu olan ve zabıta memuru olarak 2,5 yıl fiili zabıtalık hizmeti bulunan ve halen bu görevine devam eden bir personel, zabıta memuru olmadan öncede 10 yıl TSK'nde uzman jandarma çvş olarak çalışmıştır. Bu personel Yönetmeliğin 17/C-2 maddesi gereğince zabıta komiseri ünvanı için yapılacak olan görevde yükselme sınavına 3 yıllık zabıta memuru olarak çalışmış olmak şartını yerine getirmediği için katılamaz mı? Yoksa Yönetmeliğin 17 maddesinin son paragrafı göz önüne alınarak eğitime ve sınava katılabilir mi? Saygılarımızla

» Zabıta Memuru Kadrolarına Vekaleten Atanma 24.05.2018

Sayın HOCAM Hayırlı Sabahlar: 11/nisan/2007 tarihinde yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 41.maddesinde zorunlu hallerde belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir. Geçici görev süresinin bir yıl içinde altı ayı geçemez denilmektedir.

1- 41. maddeye göre Vekaleten zabıta memuru olarak çalıştıramayıp, sadece büro hizmetlerinde mi çalıştırmamız lazım?

2-41. maddeye rağmen vekaleten zabıta memuru görevlendirilirse maktu fazla mesai ücreti ödenir mi?

» Zabıtadan sorumlu başkan yardımcısına giyecek yardımı ve maktu fazla çalışma ücreti 18.05.2018

Sayın Hocam, Belediyemizde görevli Zabıta Müdürlüğünden sorumlu memur Başkan Yardımcısı mesai ücreti ve giyecek yardımından faydalanabilir mi?

» Zabıta görevde yükselme 12.05.2018

Sayın hocam, görevde yükselme sınavı için sözlü sınav şartı getirilmiştir. Aynı durum Zabıta personeli görevde yükselme sınavını kazananlar için de geçerli midir?

» İşyerinin Konut Olarak Kiraya Verilmesi 11.05.2018

Merhabalar; Yapı Kullanım izni ikametgah olan bir yapıda,dairenin birden fazla bekar şahsa kiraya verildiği takdirde Zabıta Müdürlüğünün nasıl yaptırım yetkisi olabilir? Yapı kullanım izni iş yeri olan bir yapıda,iş yerinin bile aileye ikamet etmeleri için kiraya verildiği ancak ikametgah vasfına sahip olmayan (wc,banyo,mutfak vs olmadığı)bu yerle alakalı Zabıta Müdürlüğünün nasıl bir yaptırım yetkisi olabilir? Teşekkürler