Mevzuat Takip SistemiZabıta Personeli ve Teşkilatı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Zabıta memuru ve itfaiye eri sınavları hk. 22.04.2018

Belediyemiz İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru sınavı açmayı düşünmektedir.Her sınav için ayrı ilana mı çıkılmalı ve sözlü mülakat yerleri ayrı mı düzenlenmeli? İyi çalışmalar.

» Zabıta görevde yükselme 07.04.2018

Sayın Hocam, 2 yıllık y.okul mezunu 6/2 den maaş alan 9 yıl 8 ay hizmeti bulunan zabıta memuru 3 dereceli Zabıta Komserliği için görevde yükselme sınavına girebilirmi? (657 /68.md. 3-4 drc.kadrolar için 10 yıl hizmet gerekmekte denmektedir.)

» Zabıta görevde yükselme 06.04.2018

Sayın Hocam, Zabıta Amirliğine ve Zabıta Komserliğine atanabilmek için yönetmeliğe göre en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca 68.madde B ye göre değerlendirmek gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda Lise mezunu olan 6/1 ve 5/1 de olan zabıta memuru 3 drc.li zabıta komiseri için sınava müracaat edebilir mi?

» Disiplin Cezası Alan Zabıta Memurunun Görevde Yükselmeye Başvurması Hk. 06.04.2018

Sayın Hocam, zabıta yönetmeliğinde sınava katılma şartlarından biri..... Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak, ibaresi vardır. Bu nedenle Uyarma cezası alan memur görevde yükselme sınavına müracaat edebilirmi?

» Sanayi sitelerinin ortak kullanım alanlarındaki işgaller hk. 04.04.2018

İlçemiz genelinde sanayi siteleri yoğunlukta bulunmakta olup, bu sitelerin ortak kullanım alanlarındaki işgallerle alakalı şikayetler almaktayız. Bu sitelerin çoğunluğunda yönetim ve güvenlik firması bulunmasına rağmen; güvenlik firmaları veya yönetim, tarafımıza işgali bulunan esnaflarla alakalı şikayet dilekçeleri vermektedir. 1- Şikayet dilekçesi veren yönetim ve güvenlik firmalarının site güvenliği ve işgali hakkında sorumluluk ve yaptırımları nelerdir? 2- Sorumluluk ve yaptırımlarını yerine getirmeyen yönetim ve güvenlik firmalarına Zabıta Müdürlüğümüz ne tür müeyyideler uygulayabilir?

» Zabıta Personeli Görevde Yükselme İşlemleri 28.03.2018

Sayın Hocam, Zabıta memurları görevde yükselme eğitimi için müracaat süresi var mıdır? Diğer kadrolar için son müracaat tarihi 15 Ocaktır.

» Zabıta Komiseri Kadrosuna Atama 23.03.2018

Sayın hocam, Zabıta komiseri olarak on yıllık görevini dolduran personelimizi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68. maddesinin B bendi ve Zabıta Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince Görevde yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına girmeden zabıta müdürü olarak atamasını yapmıştık. Personelimizi eski görevi olan zabıta komiseri kadrosuna atamasını yapabilir miyiz?

» Kaçak Yapılaşmada Sorumluluk 18.03.2018

Belediye Zabıtasının Kaçak Yapılardaki Görevi Nedir?Ayrıntılı olarak bilgi verilmesini.Ayrıca dışarıda yapılacak kaçak yapı ve izinsiz tadilatlara ilk müdahale kim tarafından yapılır ve durdurulur? Teşekkürler. İyi Çalışmalar..

» Maktu mesai ücretinin tespiti 22.02.2018

hocam kolay gelsin. benim sorum zabıtanın maktu mesai ücreti hakkındadır. ilgili yönetmelikte Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; - 10.000’e kadar olanlar için 263 Türk Lirasını geçemez demektedir. belediyemiz nüfusu 10.000'e kadar olan yerlerden olup kurumumuz maktu mesai ücretini meclis kararıyla 120 tl olarak ödemektedir.mesai ücretinin miktarını meclis mi belirler yoksa meclis sadece heryıl belirlenen miktarı mı onaylar? bizim maktu mesai ücretini 263 tl almamız gerekmiyor mu?

» Trafik zabıtası 24.01.2018

Kaldırıma park eden veya hatalı park edip trafiğin aksamasına neden olan araçlara Belediye Trafik Zabıtası ceza yazabilir mi? Yazabilirse cezaların araç sahiplerine bildirilmesi amacıyla, bu araçların plakaları üzerinden araç sahiplerinin bilgilerini Emniyet Müdürlüğünden isteyebilir miyiz? Belediye Trafik Zabıtasının bu araçları çekme yetkisi var mıdır? Kanuni dayanakları ile açıklamanızı rica ederim.