Mevzuat Takip SistemiMahalli İdareler Danışmanlık Hizmetleri

MAHALLİ İDARELERE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MİARGEM ile HMC Yönetim Danışmanlığı'nın birlikte oluşturduğu yetkin ve uzman kadrolarıyla, Mahalli İdareleri ilgilendiren birçok konuda destek hizmeti veriyor.

Destek ve danışmanlık hizmeti yürütülen konuların ana başlıkları ve içerikleri aşağıda belirtilmiştir.

Lütfen bize ulaşın ve detaylı bilgi isteyin.


STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

1. Hazırlık çalışmaları,

2. Stratejik planların hazırlanması,

3. Planın değerlendirilmesi,

4. Stratejik planlara son şeklinin verilmesi,

5. Stratejik planların sunulması,

6. Performans programının hazırlanması ve

7. Performans göstergelerinin belirlenmesi.


SÜREÇ YÖNETİMİ

1. Süreçlerin yeniden yapılandırma çalışmaları

a) Süreçlerin Tanımlanması

b) Süreç sınırlarının ve etkileşim noktalarının belirlenmesi

c) Süreç sahibinin belirlenmesi

d) Süreç için gerekli kaynakların ve ekibin belirlenmesi

e) Süreç kontrol kriteri ve metotların belirlenmesi

f) Süreçlerin dokümante edilmesi

g) Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi,

2. Süreçlerin iyileştirilmesi çalışmaları

a) İyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi

b) Mevcut süreçlerin durum analizi

c) İyileştirme gerektiren konulara ilişkin uygulanacak çözümlerin ve uygulanacak çözümlerin ve yöntemlerin belirlenmesi

d) İyileştirme faaliyeti sonuçlarının değerlendirilmesi

3. Mali Kontrol Eylem Planlarının Yapılması, Revizyonu ve Takibinin Sağlanması

4. Süreçler ve süreç adımlarının mevzuatla ilişkilendirilmesi hususunda eğitimler


KURUMSAL YAPILANDIRMA VE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

1. Mevcut sistemin incelenerek analiz edilmesi, bu çerçevede problemlerin belirlenmesi.

2. Kuruluşa konuyla ilgili bilgilendirme ve uygulama eğitimlerinin verilmesi.

3. Mevcut tüm unvanlara ilişkin iş analizlerinin uygulanabilmesi için gerekli formların hazırlanması ve analizlerinin yapılması.

4. Analiz sonuçlarının değerlendirilip yeni oluşturulacak yapıya ilişkin önerilerin hazırlanması.

5. Önerilen organizasyon yapısının, mevcut üst yönetimle yapılacak karşılıklı değerlendirmeler sonucunda, önerilen yapıyı kesinleştirmek. Kesinleşen organizasyon yapısının ışığında kadro ihtiyaçlarının saptanması.

6. Ayrıntılı olarak görev, yetki ve sorumlulukların da belirlenip, üst yönetime resmi rapor biçiminde sunulması.


BÜTÇE VE MALİ HİZMETLER

1. Bütçe Hazırlık Süreci

2. Finansal Planlama

3. Kesin Hesap İşlemleri

4. Faaliyet Raporları

5. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Eğitimleri


GENEL MAHALLİ İDARECİLİK UYGULAMALARI

1. Mahalli İdarelere İlişkin Mevzuat Eğitim Programları

2. Seminer – Panel Programları

3. Yurtiçi ve Yurtdışı Mahalli İdareler Bilgi Paylaşım Ziyaretleri

4. Diğer Hukuki Danışmanlık Hizmetleri


İLETİŞİM BİLGİLERİ


Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Caddesi No: 2/12 Çankaya ANKARA

Tel : (+90) 312 473 84 24

Fax : (+90) 312 473 84 29

WEB: www.miargem.org.tr

WEB: www.hmcgrup.com

E-Posta : miargem@miargem.org.tr