Mevzuat Takip SistemiGeniş Mevzuat Yelpazesi

Günlük hayatta karşılaşacağınız her türlü hukuki sorunun çözümü ve bilginin kaynağı www.mts.org.tr

Bilgi 1: Mevzuatlar,

»  Kanunlar

»  Uluslararası Sözleşmeler

»  KHK

»  Tüzükler

»  Yönetmelikler

şeklinde ayrılmış, ayrıca her bir bölüm konular itibariyle ayırıma tabi tutulmuştur.

Bilgi 2: Makaleler,

»  Mahalli İdareler Mevzuatı

»  Sulama Birlikleri Mevzuatı

»  Kamu Görevlileri İle İlgili Mevzuat

»  İş ve İşçi Mevzuatı

»  İhale Mevzuatı

»  İmar, Fen ve Kamulaştırma Mevzuatı

»  Mali Mevzuat

»  Sosyal Güvenlik Mevzuatı

»  Sağlık Mevzuatı

»  Yüksek Öğretim Mevzuatı

»  Milli Eğitim Mevzuatı

»  Değişik ve Çeşitli İşler

alt kategorilerinden oluşmaktadır.

Bilgi 3: MTS'de aşağıdaki Ana Mevzuat Kategorileri yer almaktadır:

»  Mahalli İdareler Mevzuatı

»  Sulama Birlikleri Mevzuatı

»  Yüksek Öğretim Mevzuatı

»  Milli Eğitim Mevzuatı

»  Sağlık Mevzuatı

»  Kamu Görevlileri İle İlgili Mevzuat

»  Sosyal Güvenlik Mevzuatı

»  İş ve İşçi Mevzuatı

»  İhale Mevzuatı

»  İmar, Fen ve Kamulaştırma Mevzuatı

»  Mali Mevzuat

»  Diğer Mevzuat

ana Mevzuat Kategorileri, kendi içlerinde aşağıdaki Alt Kategorilerden oluşmaktadır:

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Yargı Kararları

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

Söz konusu bu alt kategoriler de, kendi içlerinde farklı kategorilerden oluşmaktadır.

Bilgi 4: "Pratik Bilgiler" kategorisi ise;

»  Oran ve Miktarlar

»  İdari ve Mali Takvim

alt kategorilerinden oluşmaktadır.

Oran ve Miktarlar kategorisi, uygulayıcıların Pratik bir şekilde ulaşabileceği miktar, oran ve rakamlardan oluşmaktadır.

İdari ve Mali Takvim ise, aylar itibariyle yürütülecek idari ve mali işlemlerin listelerinden oluşmaktadır.